Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

100 РОКІВ СУЧАСНОСТІ: БАУГАУЗ та УКРАЇНСЬКИЙ АВАНГАРД

Шановні однодумці!

Звертаємося до Вас з пропозицією участі у науково-мистецькому проєкті «100 РОКІВ СУЧАСНОСТІ: БАУГАУЗ та УКРАЇНСЬКИЙ АВАНГАРД».

Науково-мистецький проєкт «100 років сучасності: Баугауз та український авангард» присвячений ювілейній даті заснування провідної школи європейського дизайну, яку відзначено у 2019 році. Більшість його основоположних принципів були закладені саме тут багатьма відомими митцями, архітекторами і дизайнерами. Завдяки їм дизайн став тим, що розширює межі мистецтва до звичайного життя, кожну річ наповнює змістом і сучасністю. У цьому процесі Україна не залишалась осторонь – у Києві та Харкові активно розвивалися освітньо-мистецькі осередки, у яких дизайн зайняв чільне місце. Тут не лише опановували школу європейських новаторів, але й спромоглися виробити власні підходи, засновані на трансформації первинних форм народного мистецтва та самобутності української культури. Експериментальні майстерні, в яких інноваційно працювали з кольором і формою, теорією та історією мистецтва і дизайну, виводили українську культуру на новий рівень розвитку, спонукали позбутися архаїчних принципів і сформувати стиль сучасності. У 2020 році маємо нагоду відсвяткувати 125-річчя з дня народження Олександра Хвостенка-Хвостова (4 квітня 1895 р.) та Анатоля Петрицького (31 січня 1895 р.).

Дата проведення: 02-03.04.2020

 

Місце проведення: конференц-зала КНУКіМ, виставкова зала Галереї ORNAMENT Art Space

 

Співорганізатори, партнери:

Міністерство освіти і науки України

Міністерство культури, молоді та спорту України

Ізраїльський культурний центр

Інститут ім. Гете

Київський національний університет культури і мистецтв

Київський університет культури

Українська академія друкарства

Харківська державна академія дизайну та мистецтв

ГО Design4Ukraine

Спілка дизайнерів України

Спілка художників України

MAINO DESIGN UKRAINE (Research & Realization agency)

School of Visual Communication

Європейська школа дизайну

Галерея ORNAMENT Art Space

Видавництво ArtHuss.

 

В РАМКАХ НАУКОВО-МИСТЕЦЬКОГО ПРОЄКТУ:

І. Всеукраїнська науково-практична конференція «100 років сучасності: ідеї Баугауз та українського авангарду у сучасному дизайні та дизайн-освіті».

Основні питання, які пропонуються для обговорення:

 1. Спадок Баугауз та авангарду (конструктивізму) у сучасному дизайні: варто наслідувати чи час шукати нові форми
 2. Персоналії українського авангарду (конструктивізму) – герої сучасного відродження української культурної свідомості
 3. Трансформація ідей Баугауз та авангарду (конструктивізму) крізь століття
 4. Терра-інкогніта українського авангарду (конструктивізму): що приховувалося протягом історії
 5. Етнодизайн і народні ремесла у формуванні стилю Баугауз та авангарду (конструктивізму)
 6. Роль дизайну і дизайнера в активації суспільно значущих подій та трансформації суспільних відносин
 7. Освітньо-виховні проєкти з формування громадської активності серед студентів творчих спеціальностей
 8. Дизайнери як співучасники змін у культурі, політиці, громадському житті, вихованні
 9. Система візуальних образів як чинник формування національної свідомості населення.

 

За результатами роботи конференції буде видано збірник наукових матеріалів. Наукові статті публікуватимуться у науковому журналі факультету дизайну і реклами «Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну», тематичне спрямування якого буде присвячено цій конференції http://demiurge.knukim.edu.ua/

 

Нижче в документі написані умови подачі тез та наукових статей

 

ІІ. Всеукраїнський фестиваль дизайну: експозиція, каталог (або розгорнутий буклет) робіт-учасників.

До участі приймаються проєкти сучасного дизайну, що розкривають ідеї Баугауз та українського авангарду і наслідують їхні принципи.

 

Номінації: 

 • Постер
 • Книга
 • Артбук
 • Колаж
 • Шрифт
 • Серія листівок
 • Тематичний сайт
 • Ескізи костюмів
 • Футуристичні моделі костюмів
 • Проєкти інтер’єрів та декору.

 

До участі запрошуються дизайнери-практики, студенти профільних ВНЗ, училищ.

Учасники отримують дипломи, а найкращі проєкти – подарунки від партнера видавництва ArtHuss.

Роботи чекаємо на електронну пошту 100yearsb@ukr.net

Останній день надсилання проєктів 15 березня 2020.

Роботи надсилаються в оригінальному розмірі, форматі pdf, CMYK, а також прев’ю – розмір до 1 Mb, формат jpg, RGB.

До електронного листа додайте ЗАЯВКУ, в якій треба вказати:

 1. ПІБ (повністю) автора.
 2. ПІБ керівника (за наявністю)
 3. Навчальний заклад (для студентів)
 4. Назва проєкту
 5. Рік створення.

 

Під час проведення заходу планується участь таких проєктів:

 1. Біле місто Тель-Авів (Інформаційні стенди про архітектурну спадщину у стилі Баугауз у м. Тель-Авів). Організатор Натів – Ізраїльський культурний центр.
 2. Перфоменс Suprematism 2.0 від Федора Возіанова (трансформація картини в одяг).
 3. Відтворені вишивки за мотивами ескізів О. Екстер та К. Малевича. Автор проекту Т. Кара-Васильєва.

 

Семінарська програма (короткі доповіді мистецтвознавців (20 хв.) з інтерактивом). Доповідачі:

 1. Тетяна Руденко (Музей т_м_к мист-ва; тема – дизайн костюму, сценографія)
 2. Ольга Лагутенко (НАОМА)
 3. Оксана Баршинова (НМХУ; тема – Баугауз)
 4. Андрій Будник (КНУКіМ, тема – укр. видовищний плакат 1920-х)
 5. Сергій Папета (КУК)

Персони доповідачів уточнюються

 1. Панельна дискусія: «Спадок Баугауз та конструктивіму у сучасному дизайні: варто наслідувати чи час шукати нові форми?»
 2. Оголошення результатів фестивалю, нагородження призерів.

 

Організатор: кафедра графічного дизайну факультету дизайну і реклами Київського національного університету культури і мистецтв.

Контактна особа: Наталя Сергіївна Удріс-Бородавко, (050) 265-7973, (068) 840-6167.

 

ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ НАУКОВИХ МАТЕРІАЛІВ НА КОНФРЕНЦІЮ

Дослідницькі матеріали можна подавати у двох варіантах: тези доповідей та/або наукові статті. Публікації БЕЗКОШТОВНІ! БЕЗ організаційного внеску.

Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції. Тези приймаються українською або англійською мовами.

Вимоги до оформлення тез:

 1. Шифр УДК (бібліографічні показники).
 2. Прізвище, ім’я, по-батькові автора українською та англійською мовами, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи.
 3. Назва тез доповіді (великими літерами) українською та англійською мовами.
 4. Наукове звання, посада.
 5. Ключові слова до статті (українською, англійською мовами).
 6. Текст тез доповіді. Times New Roman, 14, інтервал 1,5.
 7. До тез додається анкета, що містить відомості про автора: П.І.Б., науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи, поштова адреса, контактні телефони, факс, е-mail.

 

Тези доповідей на конференцію просимо надсилати на адресу udris.nata@ukr.net до 10 березня

 

Наукові статті будуть опубліковані у науковому журналі факультету дизайну і реклами КНУКіМ «Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну» – http://demiurge.knukim.edu.ua/issue/archive. Статтям присуджується індекс DOI.

Вимоги до статті

5.1. Оформлення тексту

Шрифт – Times New Roman

Розмір шрифту – 14

Поля – 20 мм

Інтервал – 1,5

 

 • Структура рукопису

Рукопис повинен бути структурованим відповідним чином:

 

УДК

НАЗВА СТАТТІ (прописними літерами)

Блок особистої інформації:

Прізвище Ім’я По-батькові

Orcid

Науковий ступінь, вчене звання

Місце роботи

Адреса проживання

Електронна пошта

Анотація українською мовою за такими розділами:

Мета дослідження. Методи дослідження. Наукова новизна. Висновки.

В анотації треба уникнути посилань на використану літературу та специфічних скорочень і абревіатур.

Ключові слова.

 

НАЗВА СТАТТІ АНГЛІЙСЬКОЮ

Блок особистої інформації англійською:

Анотація англійською.

Ключові слова англійською.

 

Текст статті подається за розділами. Кожен розділ повинен бути пронумерованим та починатися з нового рядка.

 1. Вступ.

Розділ повинен розкривати актуальність дослідження, містити узагальнений базис його проведення, без докладного опису літературних джерел і наведення результатів.

 1. Мета дослідження

Розділ повинен розкривати цілі та завдання роботи.

 1. Методологія та аналіз джерельної бази.

Методи повинні бути представлені детально, щоб можна було їх відтворити.  В розділі надається опис використаних теоретичних робіт, аналіз позицій згаданих вчених, порівняння наукових концепцій тощо. Якщо наводиться прізвище науковця, потрібно у списку використаних джерел навести роботу, де розкривається та чи інша думка. Також стисло описується емпірична база – перелік проектів, творів мистецтва, а також місце їхнього отримання для аналізу.

 1. Результати дослідження.

Надається основний матеріал дослідження.

 1. Наукова новизна та практична значущість дослідження.

Чітко формулюється інноваційність викладеного матеріалу.

 1. Висновки.

В даному розділі необхідно стисло привести основні висновки по дослідженню.

Список використаної літератури

Джерела подаються в алфавітному порядку.

 

References

Всі номери повинні бути оформлені відповідно до стандарту APA

Настійно рекомендується вказівку DOI (посилання) для всіх робіт (при наявності).

 

Цитати в тексті

Всі посилання в тексті повинні бути присутніми в списку використаної літератури. І навпаки, – на всі роботи, що наведені у списку використаних джерел, повинні бути посиланні в тексті статті.

Ілюстративний матеріал

Всі ілюстрації, що наводяться в статті, повинні мати супровідні підписи за таким принципом:

Рис. 1.1. Автор. Назва проекту або твору мистецтва. Рік створення.

Fig. 1.1. Author. Title of the project or work of art. Year of creation

Перша цифра – номер розділу, друга – порядковий номер розміщення ілюстрацій по тексту.

Якщо текст ілюструється діаграмою або схемою, вони також підписуються як «Рис.1.1». Поруч пишеться пояснення, що це за рисунок. Всі ілюстрації повинні супроводжуватися посиланнями в тексті (наприклад, рис. 1.1 і т.п.)

 

Формат малюнків:

TIFF (або JPG): повнокольорові або відтінки сірого: завжди використовуйте мінімум 300 точок на дюйм (300 dpi), модель СMYK.

 

Будь ласка:

– НЕ використовуйте файли з розширеннями GIF, BMP, PNG.

– НЕ використовуйте малюнки, які непропорційно великі для статті.

– НЕ використовуйте малюнки, на яких неможливо прочитати написи.

 

Таблиці

Таблиці наводяться як редагований текст, а не як зображення. Переконайтеся, що дані, представлені в таблицях, які не дублюють результати, описані в тексті статті. Будь ласка, не використовуйте вертикальний текст. Усі таблиці повинні супроводжувати посиланнями в тексті (наприклад, табл. 1.1 і т.п.).

 

Бібліографія оформлюється за останнім стандартом ВАК України. Приклади оформлення бібліографії та посилань на джерела в тексті можна знайти на сторінці http://arts-series-knukim.pp.ua/about/submissions#authorGuidelines (в кінці сторінки)

 

Статті приймаються електронною поштою за адресою udris.nata@ukr.net

Контакти