Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

Міністерство освіти і науки України,
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»,
Факультет музичного мистецтва
Київського національного університету культури і мистецтв,
Київський університет культури,
Національна Всеукраїнська музична спілка,
Всеукраїнське хорове товариство ім. М. Леонтовича,
Рада молодих вчених КНУКіМ

Науково-практична інтернет-конференція – круглий стіл
«МИКОЛА ЛИСЕНКО – КОРИФЕЙ І НОВАТОР
(ДО 180-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)»

Дата проведення: 22 березня 2022 р. (вівторок)
Форма проведення – очна / заочна / онлайн
Місце проведення: КНУКіМ, zoom-конференція

Мета проведення заходу – привернення уваги до історії української культури, зокрема: значення постаті М.В. Лисенка у світовій культурі, вивчення стильового, творчого та джерелознавчого аспектів його творчості, виконання його композицій, розвиток закладених ним композиторських та виконавських традицій, дослідження стану та перспектив лисенкознавчих досліджень на сучасному етапі.

Коротка інформація про наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі: інтернет-конференція проводиться вперше, однак питання лисенкознавства періодично піднімалися на щорічній конференції ФММ КНУКіМ (кафедральній, факультетській, університетській, всеукраїнській, міжнародній). У фокусі наукових досліджень науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти і молодих вчених – учасників конференції – музично-етнографічна діяльність М.В. Лисенка, його композиторський доробок та основоположна роль у формуванні української професійної музики, громадська та музично-педагогічна діяльність митця тощо.

Основні питання, що пропонуються для обговорення:
1. Микола Лисенка і українська композиторська школа.
2. Музично-педагогічна діяльність М. Лисенка.
3. Музично-фольклористична спадщина М. Лисенка.
4. Шевченкіана Миколи Лисенка.
5. Микола Лисенко і кобзарсько-бандурне мистецтво.
6. Теоретичні та історико-культурологічні аспекти музичного мистецтва.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Дедлайн: надіслати до 12 березня 2022 р. на адресу оргкомітету konf_fmm@ukr.net окремими файлами:
• тези, оформлені відповідно до вимог;
• заявку (анкету), оформлену за зразком:

 Прізвище, ім’я, по батькові
 Науковий ступінь, вчене звання
 Посада
 Місце роботи
 Електронна адреса
 ORCID (за наявності)
 Контактний телефон
 Тема доповіді (тез)

Вимоги до матеріалів
Формат тексту: Microsoft Word (*.doc, *.docx);
Орієнтація: книжкова;
Нумерація сторінок: відсутня;
Поля (верхнє, нижнє, ліве, праве): 2 см;
Шрифт: Times New Roman, розмір (кегль) – 14;
Міжрядковий інтервал: 1,5;
Об’єм тез: від 3 до 5 сторінок;
Оформлення матеріалів
• тема;
• ПІБ автора повністю;
• науковий ступінь, вчене звання, посада;
• місце роботи (навчання);
• ORCID (за наявності);
• електронна адреса;
• текст тез (кегль 14, інтервал – 1,5, абзац (відступ) – 1,25 см, рівняння по ширині).
Структура тексту:
• коротка анотація (до 1000 знаків з пробілами) – актуальність, мета, короткі висновки, ключові слова;
• основний текст;
• висновки;
• література оформлюється у стилі APA.Участь у конференції є безкоштовною. Матеріали, що не відповідатимуть вимогам (об’єм, оформлення, структура), не розглядатимуться до друку. Збірка матеріалів конференції в електронному варіанті буде розміщена на сайті ФММ КНУКіМ, відеозапис конференції буде розміщено на Ютуб-каналі ФММ КНУКіМ.

Контакти
КНУКіМ, вул. Є. Коновальця, 36, Київ, Україна, 01133
Телефони для довідок:
+38 068-776-07-08
+38 095-566-95-49
+38 098-398-20-30
Email: konf_fmm@ukr.net

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року