Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарних наук у сучасному соціокультурному просторі

Рубрика: Анонси

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет культури і мистецтв

Факультет післядипломної освіти

Відділ аспірантури і докторантури

 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція

«Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарних наук у сучасному соціокультурному просторі»

 

м. Київ, 7-8 квітня 2023 року

 Факультет післядипломної освіти, відділ аспірантури і докторантури Київського національного університету культури і мистецтв запрошує молодих вчених, докторантів, аспірантів, здобувачів та магістрантів українських та зарубіжних вищих навчальних закладів взяти участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарних наук у сучасному соціокультурному просторі», яка відбудеться 7–8 квітня 2023 року.

За результатами конференції буде видано збірник «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарних наук у сучасному соціокультурному просторі».

Прийом тез: до 25 березня 2023 р.

Місце проведення: Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ, вул. Є. Коновальця, буд. 36.

Тематичні напрями конференції:

 1. Художні практики минулого та сучасності в оптиці мистецтвознавства;
 2. Соціокультурні проблеми сучасного дизайну і художньої творчості;
 3. Інформаційна, бібліотечна та архівна справа в медіапросторі України;
 4. Євроінтеграційні реалії української культури

Офіційні мови конференції: українська, англійська.

Організаційний комітет конференції:

 • Трач Юлія Василівна – доктор культурології, професор, проректор з науково-методичної роботи КНУКіМ;
 • Бойко Ольга Степанівна – кандидат мистецтвознавства, професор, завідувач відділу аспірантури і докторантури КНУКіМ;
 • Лисинюк Марина Віталіївна – доктор філософії, доцент, декан факультету післядипломної освіти КНУКіМ;
 • Новальська Тетяна Василівна – доктор історичних наук, професор, професор кафедри інформаційних технологій КНУКіМ;
 • Турчак Леся Іванівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри дизайну і технологій КНУКіМ;
 • Оборська Світлана Валентинівна – кандидат мистецтвознавства, професор, професор кафедри івент-менеджменту та індустрії дозвілля.

Умови участі:

До 25 березня 2023 року (включно) на електронну адресу оргкомітету avk_knukim@ukr.net  окремими файлами необхідно надіслати:

 • Заявку та анкету на участь у конференції (додаток № 1);
 • Тези (назва файлу: № та назва тематичного напряму, ПІБ (прізвище, ім’я, по-батькові), вчений ступінь, звання, посада автора тез);
 • Завірену та відскановану рецензію наукового керівника (для аспірантів, здобувачів, магістрантів).

Вимоги до оформлення тез:

 • Обсяг – від 3 до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 2007, 2010, 2013, 2019; шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абз. відступ – 1,25 см; поля – 2 см. Сторінки не нумеруються.
 • Послідовність розміщення матеріалів у тезах: тематичний напрям конференції (наприклад, Напрям 1. Художні практики минулого та сучасності в оптиці мистецтвознавства), прізвище, ім’я, по-батькові автора (шрифт – напівжирний), науковий ступінь, вчене звання, посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання, місто, в якому його розташовано, держава, електронна пошта, ORCID, шрифт – курсив, назва тез (шрифт заголовка – напівжирний), текст (додаток № 2).
 • У тексті посилання подаються у квадратних дужках із зазначенням в них порядкового номера джерела за списком та через кому номера сторінки, наприклад: [5, 115].
 • Список використаних джерел необхідно оформляти згідно з вимогами МОН України та ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (додаток № 3).
 • Відповідальність за достовірність інформації та зміст тез несе автор.
 • Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам та подані пізніше вказаного терміну, розглядатись оргкомітетом не будуть.
 • Оргкомітет залишає за собою право відбору тез. Автори, які подають матеріали, погоджуються з тим, що текст є оригінальним й раніше не друкувався.

Контакти організаційного комітету:

+38 (044)-529-97-43 Бойко Ольга Степанівна

+38 (097)-445-59-66 Лисинюк Марина Віталіївна

 

Додаток 1.

Зразок оформлення заявки на участь у конференції:

АНКЕТА

Прізвище  
Ім’я  
По-батькові  
Місто  
Навчальний заклад  
Місце роботи  
Науковий керівник (для аспірантів, магістрантів, здобувачів)  
Наукове звання  
Вчене звання  
Тематичний напрям  
Тема доповіді  
Поштовий індекс  
Поштова адреса для листування (відділення Нової пошти)  
Контактний телефон  
E-mail  

Додаток 2.

Приклад оформлення тез

Напрям 1. Художні практики минулого та сучасності в оптиці мистецтвознавства

 

Петренко Олена Іванівна,

Магістрант/аспірант/докторант

КНУКіМ

Спеціальність

м. Київ, Україна

електронна пошта

ORCID

Науковий керівник:

Бойко Ніна Іванівна,

кандидат мистецтвознавства, доцент

КНУКіМ

кафедра ………………..

м. Київ, Україна

 

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ СУЧАСНОГО СЦЕНІЧНОГО МИСТЕЦТВА

…текст….

ЛІТЕРАТУРА:

Додаток 3.

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ 

(ДСТУ 8302:2015)

 1. Книга одного автора:

Література

 1. Іванів В. В. Ефективне управління. Київ : Наукова думка, 2014. 315 с.
 2. Шерман И. М. Экономика. Київ : Вища школа, 2010. 458 с.
 3. Backer J. Effectivemanagement.London:PanBooks, 2011. 243 р.
 4. Bernstein T. Effectivemanagement, 2nd ed. NewYork : Atheneum, 2012. 298 р.
 1. Книга двох, трьох і більше авторів:

Література

 1. Іванів В. В., Василів М. Н. Ефективне управління. Київ : КНЕУ, 2014. 367 с.
 2. Владимиров В. И., Сухойван П. Г., Бугай К. С. Эффективноеуправление. Киев : АН УССР, 1987. 522 с.
 3. Ефективне управління. Сухойван П. Г. та ін. Київ : КНЕУ, 2017. 585 с.
 4. Effectivemanagement. Backer J. etal. London:PanBooks, 2010. 625 р.
 5. Effectivemanagement. Bernstein T.et al. 2nd ed. NewYork : Atheneum, 2014. 468 р.
 1. Книга за редакцією (без автора):

Література

 1. Ефективне управління. За ред. С. К. Гнатів. Київ : Логос, 2016. 295 с.
 2. Effectivemanagement. S. Thomas, F. Miller, M. Choi, Eds. London: PanBooks, 2010. 814 р.
 1. Книга за редакцією (з автором):

Література

 1. Іванів В. В.Ефективне управління. За ред. С. К. Гнатів. Київ : Наукова думка, 2016. 420 с.
 2. Angeli L.,Stamos J., Choi M. Effectivemanagement. F. Miller, Ed.London:PanBooks, 2010. 518 р.
 1. Книга з перекладачами (або без імен перекладачів):

Література

 1. Іванів В. В.Ефективне управління. Пер. з англ. В. П. Кос, Р. Т. Шпак.Київ : Наукова думка, 2016. 445 с.
 1. Іванів В. В.Ефективне управління. Пер. з англ. Київ : Наукова думка, 2016. 445 с.

 

 1. Книга з колективним автором:

Література

1.Дипломна робота. Київ : КНУКіМ, 2014. 85 с.

2.Ethical standardsofpsychologists. Washington : APA, 2010. 115 р.

 1. Багатотомне видання, окремий том:

Література

 1. Ефективне управління: у 5 т. За ред. С. К. Гнатів. Київ : Наукова думка, 2009. Т. 3. 456 с.
 2. Частина книги:

Література

 1. Іванів, В. В. Методи управління. Ефективне управління. Київ : Наукова думка, 2016. С. 86–190.
 2. Angeli L., Stamos J., ChoiM.Managementmethods. EffectiveManagement.London:PanBooks, 2010. Р. 319–440.
 1. Стаття з журналу:

Література

 1. Іванів В. В.Методи управління. Економіка та держава. 2016. № 2. С. 41–45.
 2. Angeli L., Choi M. Essentialcategories.EconomicTheory. 2014. № 1. Р. 78–85.
 1. Стаття зі збірника:

Література

 1. Іванів В. В. Методи управління. Проблеми управління. Вінниця : ВНУ, 2016. С. 56–60.
 2. Bjork R. A. Retrievalinhibitionasanadaptivemechanism. Varietiesofmemory&consciousness. NewYork : Erlbaum, 1989. 309–330.

 

 1. Стаття з довідника або енциклопедії:

Література

 1. Іванів В. В.Методи управління. Економічна енциклопедія: у 10 т. За ред. С. К. Гнатів. Київ : Наукова думка, 2016. Т. 5. С. 156–160.

 

 1. Тези матеріалів конференції:

Література

 1. Болоховець Г. С.Методи управління. Проблеми управління: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція. Харків : ХНУ, 2016. С. 129–132.

 

 1. Законодавчі документи:

Література

 1. Про інноваційну діяльність: Закон України від 5 серпня 2002 р. Верховна Рада України. Голос України. 2002. 9 серпня. С. 10–12.

 

 1. Дисертація:

Література

 1. Біловодська О. А. Інноваційний розвиток : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04. Суми : СНУ, 2014. 215 с.
 2. Бузевич І. Ю. Стан та перспективи менеджменту: дис. … д-р. екон. наук : 08.00.04. Київ : НАУ, 2015. 509 с.

 

 1. Автореферат:

Література

 1. Біловодська О. А. Інноваційний розвиток : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04. Суми : СНУ, 2014. 20 с.
 2. Бузевич І. Ю. Стан та перспективи менеджменту: автореф. дис. … д-р. екон. наук : 08.00.04. Київ : НАУ, 2015. 36 с.

 

 1. Електронні ресурси (doi– доступний):

Література

 1. Ілляшенко С. М. Товарна інноваційна політика. doi:10.1/acf:oo/2003.01.10 (дата звернення : 15.02.2018).
 2. Zhao S., Martin J. IdentityconstructiononFacebook. ComputersinHumanBehavior.
 3. Vol. 24. Р. 16–36. doi:10.1016/j.chb.2008.02.12 (дата звернення : 15.02.2018).

 

 1. Електронні ресурси (doi– недоступний):

Література

 1. Ілляшенко С. М. Товарна інноваційна політика. URL: http://ojs.lib.swin.edu.au/index (дата звернення : 15.02.2018).
 2. Zhao S., Martin J. IdentityconstructiononFacebook. ComputersinHumanBehavior.
 3. Vol. 24. Р. 16–36. URL: http://ojs.lib.swin.edu.au/index (дата звернення : 15.02.2018).
 1. Праці одного і того ж року, того ж автора:

 

 1. Luhan, M. (2015a). Cultureisourbusiness. NewYork: McGraw-Hill.
 2. Luhan, M. (2015b). Fromclichétoarchetype. NewYork: VikingPress.

 

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року