МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

   1

 2

ФАКУЛЬТЕТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО І ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України

Академічне співтовариство Михайла Балудянського Кошиці (Словаччина)

 Університет Аристотеля Салоники (Греція)

Institute for Management Information Systems (Литва)

Nowy Sacz School of Business – National-Louis University (Польща)

Наукове видання «Інтелект ХХІ» 

Всеукраїнська спілка вчених-економістів

 

Шановні колеги!

 Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції

«Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації»,

що відбудеться 1415 квітня 2016 р.

у Київському національному університеті культури і мистецтв,

на ФАКУЛЬТЕТІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО І ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

за адресою: м. Київ, вул. Є. Коновальця 36, к. 711.

 До участі в конференції запрошуються студенти, аспіранти, викладачі, науковці та практичні організатори туристичного, готельного та ресторанного бізнесу.

 Мета конференції полягає в теоретичному узагальненні результатів  наукових досліджень і практичного досвіду, а також розробці практичних рекомендацій щодо вирішення проблем розвитку та впровадження інновацій у сфері послуг в сучасних умовах.

 ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Секція 1. Теорія і практика розвитку готельно-ресторанного бізнесу.

Секція 2. Стратегічні напрями формування та розвитку національного туристичного продукту.

Секція 3. Соціально-економічні стратегії розвитку сфери послуг.

Секція 4. Інноватика – проблеми теорії та практики.

 Орієнтовна програма конференції:

14 квітня 2016 року

9.30 – 10.30 – реєстрація учасників

10.30 12.00 – пленарне засідання

12.00 – 12.30 – кава-брейк

12.30 – 14.00 – пленарне засідання

15 квітня 2016 року

10.30 – 12.00 секційні засідання

12.00 – 12.30 – кава-брейк

12.30 – 14.00 – секційні засідання

14.00 – 16.00 заключне засідання, підведення підсумків, прийняття резолюції.

Екскурсійна програма. Виїзний екскурсійно-ознайомчо-практичний тур: «Шляхами народного сяйва». Програма та вартість туру – в Інфолисті №2.

Умови участі в конференції:

Для участі в конференції необхідно не пізніше 1 квітня 2016 року

надіслати на e-mail оргкомітету igritb@ukr.net комплект документів:

1. Файл із тезами (назва файлу має бути підписана відповідно до номеру секції, прізвища, ініціалів учасника конференції та містити в другій частині слово «Тези» (наприклад, 1_Іванюшко С. М._Тези).

2. Заявку (наприклад, Іванюшко С. М._заявка);

3. Відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища, ініціалів учасника конференції та містити у другій частині слово «Квитанція» (наприклад, Іванюшко С. М._Квитанція).

Вимоги до оформлення та подання матеріалів

Тези конференції друкуються без редагування – з наданих оригіналів.

Оргкомітет залишає за собою право відмовити в друкуванні невідредагованих тез, які не відповідають тематиці чи вимогам або надіслані пізніше зазначеного терміну.

Тези подаються обсягом 3–5 сторінок формату А4 в текстовому редакторі Microsoft Word у вигляді файлу з розширенням *.doc, або *.docx; шрифт – Times New Roman; розмір – 14 кегль; міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 15 мм; усі поля – 20 мм; сторінки не нумеруються.

За результатами конференції планується видати збірник матеріалів, який автори (учасники) зможуть отримати поштою пізніше.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді:

–         прізвище та ініціали автора (не більше двох; шрифт – напівжирний);

–         науковий ступінь, вчене звання;

–         посада, місце роботи;

–         місто, держава;

–         назва тез через рядок (великі літери, шрифт – напівжирний по центру);

–         текст – через рядок;

–         список використаних джерел. Посилання та список літератури оформляти згідно з вимогами МОН України. Наприклад: [2, c. 45].

Приклад оформлення тез:

Іванюшко С. М., канд. екон. наук, доцент

Київський національний університет культури і мистецтв

Київ, Україна

ТРАНСФОРМАЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ

ОСВІТИ В УКРАЇНІ

… текст… 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Сума оргвнеску становить: 

–         150 грн. – за участь та друк матеріалів конференції;

–         80 грн. – заочна участь, для отримання електронної версії матеріалів конференції.

Кошти слід надсилати грошовим переказом через будь-який банк Вашого міста за наступними реквізитами:

у відділеннях Приватбанку:

поповнення картки 5168755369088030 – Мандзяк Оксана Миколаївна

У відділеннях інших банків:

Отримувач: ПАТ КБ ПриватБанк.

Код отримувача (ОКПО, ЄДРПОУ): 14360570.

МФО банку: 305299.

ІПН 3263517826

Рахунок отримувача: 29244825509100.

Призначення: за участь у конференції Факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу (обов’язково вказати прізвище учасника).

Номер картки 5168755369088030 – Мандзяк Оксана Миколаївна

Адреса оргкомітету:

 Факультет готельно-ресторанного і туристичного бізнесу

01601, Україна, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36

Телефони для довідок:

050-27-11-224

067-70-68-421

ЗАЯВКА

НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище         ________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Ім’я                  ________________________________________________

По батькові    ________________________________________________

Науковий ступінь _____________________________________________

Вчене звання _________________________________________________

Установа      _________________________________________________

Посада ______________________________________________________

Адреса (з індексом)  ___________________________________________

Телефон          _________________________________________________

Е-mail              ________________________________________________

Назва  доповіді _______________________________________________

Секція ______________________________________________________

Форма участі ________________________________________________

 

Планую:

 ¨ виступити з доповіддю (7–10 хв)

¨ виступити з інформацією (до 5 хв)

¨ взяти участь як слухач

¨ тільки друк матеріалів конференції

  Київ 2016

Контакти
Email: abiturient_knukim@ukr.net
Тел.: (044) 285-44-03, 285-43-86
Факс: (044) 285-85-27