Міністерство культури України

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет культури і мистецтв

Факультет кіно і телебачення

Кафедра кіно-, телемистецтва Київського університету культури

Кафедра кіно-, телемистецтва Інституту телебачення, кіно і театру

Київського міжнародного університету

Національна спілка кінематографістів України

 

18 квітня 2016 р.

Всеукраїнська науково-творча конференція

з міжнародною участю

«МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО. СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ. МЕДІАПЕДАГОГІКА»

Місце проведення: м. Київ, вул. Євгена Коновальця (Щорса), 36, КНУКіМ.

Планується робота секцій:

1. Мистецтвознавство: минуле, сучасність, перспективи.

2. Соціальні комунікації: історія та теорія.

3. Актуальна проблематика мистецької та загальної педагогіки.

4. В. Б. Кісін: режисер, науковець, вчитель.

5. Екранні мистецтва ХХІ століття (студентська секція).

Організація роботи конференції:

18 квітня 2016 р.

  9.00 – реєстрація учасників;

10.00 – відкриття, пленарне засідання;

11.00 – робота в секціях;

13.30 – обідня перерва;

14.30 – робота в секціях, відкриті лекції, майстер-класи;

16.00 – підведення підсумків;

16.45 – закриття конференції.

 Регламент: Тривалість виступів з доповідями: на пленарному засіданні – 15 хвилин, на секційному засіданні – 10 хвилин; на обговорення доповіді – 10 хвилин.

Запрошуємо до участі в конференції

мистецтвознавців, культурологів; кінознавців, театрознавців, музикознавців; студентів, магістрантів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів; режисерів, операторів, сценаристів, акторів, звукорежисерів, продюсерів; усіх зацікавлених осіб.

Для участі в конференції необхідно до 9 КВІТНЯ 2016 р.

надіслати електронною поштою:

ТЕЗИ ДОПОВІДІ за такими вимогами: Word 97-2003, А4, Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5; усі поля – 20 мм; абзац – 1,25; без переносів, без зносок, без малюнків; список літератури в алфавітному порядку; список літератури лише за наявністю цитувань в тексті; обсяг тез доповідей – від 1 до 6 сторінок;

ЗАЯВКУ УЧАСНИКА(завантажити).

Увага! Розширений варіант доповіді (від 15 до 50 сторінок) можна подати до колективних монографій «Мистецтвознавство. Соціальні комунікації. Медіапедагогіка», «В. Б. Кісін: режисер, науковець, вчитель» та ін.

 Участь у конференції безкоштовна.

Робочі мови конференціїукраїнська, російська, білоруська, англійська.

Збірник наукових матеріалів конференції учасники отримають електронною поштою (у форматі PDF).

Матеріали надсилати на електронну адресу: al_bezruchko@mail.ru

 

Контакти
Email: abiturient_knukim@ukr.net
Тел.: (044) 285-44-03, 285-43-86
Факс: (044) 285-85-27