Міністерство культури України

Київський національний університет

культури і мистецтв

Київський університет культури

Харківська державна академія культури

Львівський регіональний інститут державного управління

Академія муніципального управління

Класичний приватний університет

Хмельницький університет управління і права

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Асоціація докторів наук з державного управління

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у

 

Всеукраїнській

науково-практичній конференції

 викладачів і аспірантів

«Правові, управлінські та економічні

аспекти трансформації сучасного громадянського суспільства»

25 березня 2016 р.

 vn

З А П Р О Ш Е Н Н Я

 

м. Київ

АДРЕСА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 

Київський національний університет

культури і мистецтв

вул. Є. Коновальця (Щорса), 36, м. Київ, 01601

РОЗТАШУВАННЯ

dds

ЯК ПРОЇХАТИ:

Від залізничного вокзалу: від станції метро «Вокзальна» до станції метро «Печерська» (перехід від станції «Театральна» на станцію «Золоті ворота»).

  

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Прізвище ________________________

Ім’я____________________________

По батькові ______________________

Місто __________________________

Навчальний заклад ________________

Номер секції                                           

Тема доповіді:____________________

________________________________

________________________________

________________________________

Поштовий індекс _________________

Поштова адреса___________________

Контактний телефон_______________

E-mail__________________________

Підпис учасника                                          Дата

Форма участі у конференції

(необхідне позначити)

□ Виступ     □  Слухач   □ Тільки публікація тез

Витрати на проїзд, проживання, харчування здійснюються за рахунок учасників конференції.

Організаційний внесок за участь у конференції не сплачується.

Публікація тез безкоштовна.

Збірник матеріалів конференції учасники отримають під час конференції.

ЗАЯВКИ ПРИЙМАЮТЬСЯ:

Заявки учасників конференції з позначкою «На конференцію» просимо надсилати:

e-mail: knukim_konf2015@ukr.net

тел. 0995107040

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

До 20 лютого необхідно повідомити про Ваше рішення і надіслати заявку, оформлену відповідно до пропонованого зразка.

До 1 березня – надіслати на нашу адресу тези доповіді, обсягом до трьох сторінок (в електронному вигляді), згідно із зазначеними вимогами.

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Секція 1. Правові проблеми реформування системи державного управління

Секція 2. Стан цивільно-правового та кримінально-правового законодавства на сучасному етапі розвитку українського суспільства

Секція 3. Антикризові механізми державного регулювання

Секція 4. Реформування економіки як необхідна умова розвитку української державності

Секція 5. Документознавство та інформаційні системи в сучасній Україні

 

План роботи конференції

09.00-09.50 – реєстрація учасників

10.00-12.00 – пленарне засідання

12.30-13.30 – перерва на обід

13.30-15.30 – робота секцій

16.00 – підведення підсумків

 

Регламент

Виступ на пленарному засіданні 15 – 20 хвилин

Виступ на секційному засіданні  10 – 15 хвилин

Обговорення                                   5 – 7 хвилин

 

Зразок оформлення тез доповідей

 

УДК 341.824:338.47 (043.2)

Іванов С. О., к.ю.н.,

Київський національний університет культури і мистецтв,

м. Київ, Україна

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАКОМПАНІЙ УКРАЇНИ

Фахівці з повітряного права вважають, що приєднання України до Монреальської конвенції забезпечить приведення норм українського законодавства у відповідність до міжнародних стандартів регулювання відповідальності авіаперевізника, а також підвищить безпеку польотів шляхом посилення відповідальності авіаперевізників [9, с. 50].

 

Література

1. Оніщенко О. В. Договір перевезення повітряним транспортом: деякі цивільно-правові аспекти / О. В. Оніщенко // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: зб. наук. пр. – Київ : НАУ, 2009. – №4 (13). – С. 49–50.

 

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ МАТЕРІАЛІВ ТА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ

  1. Назва файлу повинна відповідати прізвищу та номеру секції й містити вказівку на вид матеріалу конференції латиницею (наприклад, Ivanov_1_tezy, Ivanov_1_zayavka);
  2. При направленні матеріалів електронною поштою тема повідомлення повинна містити ім’я та прізвище учасника з обов’язковою вказівкою «на конференцію».

 

N.B. Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування або відхилення матеріалу, який виконаний та оформлений з порушенням зазначених вище вимог.

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

У ЗБІРНИК ТЕЗ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

  • Обсяг – 3 сторінки, текстовий редактор – Microsoft Word, формат сторінки А4 (210х297 мм). Поля: ліве – 20 мм; праве – 15 мм; верхнє – 15 мм; нижнє – 15 мм. Кегль – 14. Міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal.
  • Заголовок УДК: Times New Roman, вирівнювання по лівому краю.
  • Відомості про авторів – прізвище, ініціали – Times New Roman, шрифт напівжирний, вирівнювання по правому краю.
  • Посада та місце роботи, науковий ступінь, вчене звання – шрифт звичайний, вирівнювання по правому краю.
  • Відомості про наукового керівника – для осіб без наукового ступеня (ПІБ, посада, вчене звання, науковий ступінь)
  • Назва матеріалів: Times New Roman, шрифт звичайний, усі символи прописні, без переносу слів, вирівнювання по центру, без переносу слів з відступом 10 мм.
  • Список літератури розміщується наприкінці тексту; оформлюється у вигляді нумерованого списку.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

 

ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО НАДІСЛАТИ ОДНОЧАСНО: 

1. Заявку на участь (форма додається).

2. Тези доповіді для публікації (якщо Ви бажаєте їх опублікувати).

3. Рецензію наукового керівника (для осіб без наукового ступеня).

 

Контакти
Email: abiturient_knukim@ukr.net
Тел.: (044) 285-44-03, 285-43-86
Факс: (044) 285-85-27