Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

Обсяг державного замовлення 2015

Обсяг державного замовлення
Київського національного університету культури і мистецтв
 на підготовку фахівців у 2015 році

 

Спеціальність, напрям

Прийом

всього

денна

заочна

БАКАЛАВР

Культурологія

50

35

15

Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

50

35

15

Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури

40

25

15

Народна художня творчість

53

45

8

Документознавство та інформаційна діяльність

49

35

14

Менеджмент соціокультурної діяльності

100

65

35

Театральне мистецтво

102

79

23

Хореографія

110

85

25

Музичне мистецтво

87

73

14

Кіно-, телемистецтво

90

70

20

Фотомистецтво

50

30

20

Дизайн

65

50

15

Економіка підприємства

30

15

15

Комп’ютерні науки

30

30

0

Правознавство

20

15

5

Соціологія

15

15

0

Міжнародні відносини

15

15

0

Філологія

15

15

0

Міжнародне право

15

15

0

Міжнародні економічні відносини

15

15

0

Журналістика

15

15

0

Міжнародна інформація

15

15

0

Міжнародна економіка

15

15

0

Реклама і зв’язки з громадськістю

20

20

0

Видавнича справа та редагування

30

30

0

Менеджмент

0

0

0

Готельно-ресторанна справа

50

30

20

Туризм

55

40

15

Всього

1201

927

274

СПЕЦІАЛІСТ

Культурологія

32

22

10

Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

28

10

18

Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури

15

10

5

Документознавство та інформаційна діяльність

20

10

10

Менеджмент соціокультурної діяльності

41

20

21

Театральне мистецтво

55

46

9

Хореографія

48

30

18

Музичне мистецтво

40

35

5

Кіно-, телемистецтво

65

53

12

Фотомистецтво

10

5

5

Дизайн

45

30

15

Економіка підприємства

10

5

5

Інформаційні управляючі системи та технології

20

20

0

Правознавство

20

10

10

Соціологія

10

5

5

Міжнародні відносини

5

5

0

Переклад

0

0

0

Реклама

5

5

0

Зв’язки з громадськістю

5

5

0

Видавнича справа та редагування

13

13

0

Журналістика

0

0

0

Менеджмент організацій і адміністрування

22

10

12

Готельна і ресторанна справа

25

15

10

Туризмознавство

50

35

15

Всього

584

399

185

МАГІСТР

Культурологія

14

9

5

Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

15

10

5

Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури

10

5

5

Документознавство та інформаційна діяльність

15

10

5

Менеджмент соціокультурної діяльності

20

15

5

Театральне мистецтво

28

23

5

Хореографія

25

20

5

Музичне мистецтво

30

25

5

Кіно-, телемистецтво

28

23

5

Фотомистецтво

20

15

5

Дизайн

25

20

5

Економіка підприємства

5

2

3

Інформаційні управляючі системи та технології

5

5

0

Правознавство

7

5

2

Соціологія

5

3

2

Міжнародні відносини

3

3

0

Переклад

2

2

0

Реклама

5

2

3

Зв’язки з громадськістю

5

0

5

Видавнича справа та редагування

5

3

2

Менеджмент організацій і адміністрування

3

1

2

Готельна і ресторанна справа

8

5

3

Туризмознавство

13

10

3

Державне управління

0

0

0

Всього

296

216

80

 

Обсяг державного замовлення
для Львівської філії на підготовку фахівців у 2015 році

Спеціальність, напрям

Прийом

всього

денна

заочна

МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ

Виробництво та експлуатація відео-,

25

25

0

аудіотехніки та кіноустановок
Обслуговування комп’ютерних і мереж

25

25

0

Всього

50

50

0

БАКАЛАВР

Кіно-, телемистецтво

45

30

15

Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури

20

10

10

Всього

65

40

25

СПЕЦІАЛІСТ

Кіно-, телемистецтво

5

5

0

Всього

5

5

0

 

Обсяг державного замовлення
для Миколаївської філії на підготовку фахівців у 2015 році

Спеціальність,  напрям

Прийом

всього

денна

заочна

БАКАЛАВР

Культурологія

30

15

15

Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

30

15

15

Документознавство та інформаційна діяльність

20

15

5

Менеджмент соціокультурної діяльності

0

0

0

Хореографія

40

25

15

Музичне мистецтво

40

30

10

Дизайн

35

20

15

Готельно-ресторанна справа

10

10

0

Туризм

10

10

0

Всього

215

140

75

СПЕЦІАЛІСТ

Культурологія

16

10

6

Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

15

10

5

Документознавство та інформаційна діяльність

10

5

5

Хореографія

16

16

0

Музичне мистецтво

18

13

5

Дизайн

15

10

5

Готельно-ресторанна справа

5

5

0

Туризм

10

5

5

Всього

105

74

31

Контакти