Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

Обсяг державного замовлення

Бюджетні місця надані МОН відповідно до заявки КНУКіМ в такому обсязі:

Контакти