Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

Програма творчого конкурсу 2022

Вступаючи до Київського національного університету культури і мистецтв на певні спеціальності, абітурієнт повинен пройти творчий конкурс, який є профільним конкурсним предметом.

Ціль творчого конкурсу – демонстрація знань і навичок вступника, що засвідчують готовність до опанування фаху й здатність виконувати креативні завдання. На професійно зорієнтованому іспиті абітурієнт повинен продемонструвати загальну ерудицію, фахову зацікавленість і розкрити власні творчі здібності.

Детальну програму творчого конкурсу можна завантажити, натиснувши на обрану спеціалізацію:
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
022 Дизайн
024 Хореографія
025 Музичне мистецтво
026 Сценічне мистецтво

Приймальна комісія:

адреса: 01601, Київ, вул. Чигоріна, 20
тел.: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00
e-mail: abiturient@knukim.edu.ua

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року