Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

Програму творчого заліку 061 “Журналістика”


Відповідно до Правил прийому до Київського національного університету культури і мистецтв у 2018 році, обов’язковим для участі у конкурсному відборі на спеціальність 061 – «Журналістика» є складання творчого заліку.

Творчий залік – це очна форма письмового вступного випробування (аудиторна робота), яка передбачає визначення достатності рівня творчих здібностей вступника для участі у конкурсному відборі.

Абітурієнт має продемонструвати:

1) вміння логічно та оригінально викладати думки;
2) комунікабельність та готовність до ведення діалогу;
3) здатність зібрати та критично осмислити інформацію.

Бали, які абітурієнти отримують під час творчого заліку, не сумують до загального конкурсного бала, а лише визначають зарахування (незарахування) творчого заліку, що є етапом доконкурсного відбору.

Творчий залік для вступників на спеціальність 061 – «Журналістика» за спеціалізаціями: «журналістика», «зв’язки з громадськістю» проводять у кілька етапів з 1 лютого до дня завершення прийому документів. (згідно з розкладом, який додається)

Участь у творчому заліку беруть вступники на денну та заочну форми навчання.

 

Організація творчого заліку

Творчий залік для вступників на спеціальність 061 – «Журналістика» за спеціалізаціями: «журналістика», «зв’язки з громадськістю» проводять у формі написання самостійного журналістського матеріалу в аудиторії. Абітурієнти заздалегідь знайомляться з переліком тем, що стосуються суспільного життя країни, культури, мистецтва, літератури, інформації, політики тощо. Упродовж 1 години 20 хвилин вступники пишуть творчу роботу на одну із запропонованих комісією тем. Творчі роботи абітурієнти можуть писати у жанрі статті, репортажу, есе, інтерв’ю тощо.

Результати творчого заліку підсумовують, заносять у залікову відомість, яку підписують голова та члени комісії. Кількість набраних балів за результатами творчого заліку не впливає на конкурсний бал під час вступу в Київський національний університет культури і мистецтв. Позитивно складений творчий залік є допуском до подачі документів при вступі до КНУКіМ.

 

Параметри оцінювання творчого заліку

Кожен абітурієнт для зарахування творчого заліку повинен набрати від 51 до 100 балів. Якщо за результатами творчого заліку набрано менше 51 бала, то вступника до участі в конкурсному відборі не допускають.

Кількість балів Результат
0 – 51 не допущено до подачі документів
51 – 100 допущено до подачі документів

 

Творчі роботи вступників оцінюються за наступними критеріями:

Елемент оцінювання Рівень оцінки Кількість балів
Логіка побудови тексту Високий 25
Добрий 20
Середній 15
Низький 10
Дуже низький (нелогічно) 5
Повнота розкриття теми Високий 25
Добрий 20
Середній 15
Низький 10
Дуже низький (нелогічно) 5
Уміння послідовно викладати думки Високий 25
Добрий 20
Середній 15
Низький 10
Дуже низький (нелогічно) 5
Уміння грамотно викладати Високий 25
Добрий 20
Середній 15
Низький 10
Дуже низький (нелогічно) 5

 

Організація роботи комісії

Склад Комісії з проведення творчого заліку затверджує керівник Київського національного університету культури і мистецтв. Кожен член комісії з творчого заліку заповнює індивідуальні картки за прийнятими параметрами оцінювання. Результати підсумовують і ділять на кількість членів комісії. У такий спосіб комісія виводить середнє арифметичне число балів, яке заокруглюють до десятих бала і вносять у залікову відомість як зарахований чи не зарахований результат.

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ ТВОРЧОГО ЗАЛІКУ
для абітурієнтів спеціальності 061 – «Журналістика»

Вступ 2018 року

 1. Добрі справи потрібно рекламувати.
 2. Важливість спілкування в сучасному світі.
 3. Якою має бути реклама?
 4. Як потрібно розповідати історії?
 5. Соціальні мережі і реклама.
 6. Як стати популярним?
 7. Мета PR – формування довіри.
 8. Переваги та недоліки реклами.
 9. Найбільша цінність – це…
 10. Успішний журналіст – це…
 11. Студентське життя – це …
 12. Моє улюблене заняття.
 13. Країна – це я.
 14. Вивчення мов розширює горизонти.
 15. Життя, мабуть, – це завжди Колізей (Ліна Костенко).
 16. Найбільш гірка отрута нашого морального буття – безнадійність (Тарас Шевченко).
 17. Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє (Олександр Довженко).
 18. Двомовність – це роздвоєне жало (Ліна Костенко).
 19. Завтра буде таким, яким його зробиш ти сьогодні.
 20. Люди мусять залишатися людьми навіть в абсолютно нелюдських умовах існування (Віталій Портніков).
 21. Усі жанри хороші, окрім нудного (Вольтер).
 22. Коли помирає преса, то на черзі демократія (Пол Джонсон).
 23. Або смерть, або побіда! Се наш оклик бойовий (Іван Франко).
 24. Лиш сильним дано право на безсмертя (Олександр Довженко).
 25. Україна починається з тебе (В’ячеслав Чорновіл).
 26. Нема героїв на усі часи, бо час породжує своїх героїв.
 27. Вертайтеся до своєї мови, мої засліплені братове (Дмитро Павличко).
 28. Визначай смак не по шкарлупі, а по ядру (Григорій Сковорода).
 29. Діла добрих оновляться, діла злих загинуть (Тарас Шевченко).
 30. Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі (Лесі Українки).
 31. Хочеш змінити світ – почни з себе (Махатма Ганді).
 32. Хай свічка пам’яті ніколи не згасне.
 33. Всюди нівечиться правда, всюди панує брехня, в ваших лиш серцях, о браття, най не постане вона (Іван Франко).
 34. Не питай, що твоя країна може зробити для тебе, запитай, що ти можеш зробити для своєї країни (Джон Кеннеді).

Контакти