Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

Академічна доброчесність

Стаття 42 Закону України «Про освіту»  визначає академічну доброчесність як сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:

 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право;
 • надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
 • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

 • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право;
 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.

 

Нормативні документи:

 1. Закон України «Про авторське право і суміжні права»
 2. Лист МОН України Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах
 3. Лист МОН України Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти
 4. Лист МОН України До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності
 5. Рекомендації для ЗВО щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності (НАЗЯВО)
 6. Кодекс академічної доброчесності Київського національного університету культури і мистецтв
 7. Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у Київському національному університеті культури і мистецтв
 8. Наказ про створення комісії з питань академічної доброчесності
 9. План заходів із дотримання Кодексу академічної доброчесності КНУКіМ
 10. Декларація про дотримання академічної доброчесності здобувачів
 11. Декларація про дотримання академічної доброчесності НПП
 12. Презентація «Академічна доброчесність»

 

Корисні матеріали та посилання:

 

Рекомендовані курси

Для педагогічних, науково-педагогічнх та наукових працівників

Академічна доброчесність: онлайн курс для викладачів

Для здобувачів

Академічна доброчесність в університеті ВУМ онлайн

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року