Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

Академічна мобільність студентів Університету культури

Дата: 04.06.2021 | Рубрика: Новини

Факультет музичного мистецтва Університету культури розвивається шляхом активізації здійснення заходів академічної мобільності студентської молоді. У травні 2021 року студенти, магістранти та аспіранти факультету пройшли міжнародне підвищення кваліфікації на тему: «Використання можливостей хмарних сервісів для магістрів та аспірантів», організатором якого став Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку (Республіка Польща) та IESF – Міжнародна фундація науковців та освітян.

Програма міжнародного підвищення кваліфікації (вебінару) передбачала виконання 1,5 кредити ЄКТС (45 годин): з них лекційних – 12, практичних – 20, на самостійне опрацювання відводилось 13 годин.

Навчальне навантаження проводилося за такими напрямами:

  • майбутнє освіти та методологія наукового дослідження;
  • дистанційне навчання із застосовуванням хмарних сервісів Zoom та Moodle;
  • особливості використання платформ ClassTime, Google Meet та Google для дистанційного навчання;
  • планування власної кар’єри за допомогою використання хмарних сервісів.

На думку заступника декана факультету музичного мистецтва, доцента, кандидата історичних наук Валентини Сінельнікової, міжнародна академічна мобільність студентів є фактором інтеграції України у світовий науково-освітній простір: «У рамках міжнародного співробітництва освіта набуває об’єктивності, прозорості, конкурентоздатності, а роль українських університетів загалом і КНУКіМ, зокрема, є подвійною – ми забезпечуємо належне навчання для своїх студентів та сприяємо максимальному використанню можливостей студентського творчого потенціалу в освітньому просторі європейських держав, щоб забезпечити процвітання Університету культури у майбутньому».

Заступник декана факультету музичного мистецтва, доцент Тетяна Пістунова акцентувала, що студентська молодь активно бере участь у проєктах з академічної мобільності: «Чимало років поспіль студенти факультету музичного мистецтва КНУКіМ реалізовують міжнародні проєкти в практичній площині. Вони були і є учасниками та переможцями різноманітних міжнародних форумів і фестивалів, де набувають досвіду міжнародної комунікації зі студентською молоддю Європи та Америки. Можливістю пройти міжнародне стажування у Польщі цього року скористалося близько 20-ти студентів, магістрантів і аспірантів нашого факультету, що є свідченням активності молоді та розширення кола реалізації КНУКіМівських музикантів у світовому науково-освітньому просторі».

Студенти 1-го курсу ОС «Магістр» факультету музичного мистецтва КНУКіМ Софія Рубан і Володимир Сінельніков розповіли про один із видів міжнародної мобільності, вагомість здобутих компетентностей та застосування їх для створення магістерських робіт: «Як учасники фольклорного ансамблю «Кралиця» КНУКіМ ми неодноразово брали участь у міжнародних фестивалях і конкурсах в різних країнах Європи: Польщі, Литві, Румунії, Словаччині. Це один із видів міжнародної мобільності студентів, можливість демонструвати всьому світові унікальність нашої нематеріальної культурної спадщини, нашу відкритість і бажання налагодження міжнародної мистецької комунікації. Міжнародне онлайн-стажування у Польщі, що відбулося за безпосередньої підтримки деканату факультету музичного мистецтва КНУКіМ, розширило наші знання з налагодження дистанційного мистецького спілкування, ми їх вже використовуємо під час роботи над своїми магістерськими творчими проєктами, співпрацюючи з нашими європейськими колегами-фольклористами».

А от Кирило Черкашин, студент 1-го курсу ОС «Магістр» факультету музичного мистецтва КНУКіМ, уже долучався до заходів академічної мобільності: «Я не вперше беру участь у програмах академічної мобільності студентів: кілька років тому у складі джаз-бенду КНУКіМ проходив міжнародне стажування в Польщі в рамках низки заходів бюджетної програми навчання «Еразмус+». Тоді це був міжнародний музичний табір, де ми відвідували майстер-класи провідних музикантів Європи, мали практичні заняття з джазової імпровізації та композиції, дали низку спільних концертів з учасниками стажування з Чехії, Польщі, Румунії та інших європейських країн. Вдячний керівництву факультету музичного мистецтва за організацію цьогорічного міжнародного стажування в Польщі з використанням Zoom і Moodle та планування власної кар’єри за допомогою цих сервісів. Знання необхідні, сучасні і практичні!».

Варто зазначити, що сертифікат щодо проходження міжнародного підвищення кваліфікації (вебінару), який отримала молодь факультету музичного мистецтва, є документом, що підтверджує міжнародний досвід учасника та враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг закладів вищої освіти.

Нагадаємо, «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» було затверджене постановою № 579 від 12 серпня 2015 року Кабінетом Міністрів України. Ключовими аспектами положення є надання права на участь у програмах академічної мобільності усім учасникам освітнього процесу, важливим кроком у процесі імплементації Закону України «Про вищу освіту» та створення дієвого інструментарію для інтернаціоналізації українських вишів.

Контакти