Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

«Актуальні проблеми музейної та пам’яткоохоронної діяльності»

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

КАФЕДРА МУЗЕЄЗНАВСТВА І ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА

  

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у науковій конференції студентів,

аспірантів і молодих вчених

«Актуальні проблеми музейної та пам’яткоохоронної діяльності»,

 що проходитиме 12 квітня 2018 р.

за адресою:  м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36, Київський національний університет культури і мистецтв (корпус 2), ауд. 206.

 

Напрямки роботи конференції:

Секція 1.Актуальні питання музейної сфери

 • Становлення музейної справи
 • Видатні діячі музейної сфери
 • Євроінтеграційні процеси в музейній справі
 • Політика декомунізації в музейній сфері
 • Музейна педагогіка
 • Музейний маркетинг
 • Екскурсійна та виставкова діяльність музеїв
 • Інноваційні технології в музеях
 • Музейна професія
 • Музейне джерелознавство

Секція 2.Актуальні питання пам’яткоохоронної сфери

 • Проблеми збереження та популяризації пам’яток
 • Правові аспекти збереження, охорони та реституції пам’яток історії і культури.
 • Теорія та історія пам’яткознавства
 • Законодавство у сфері охорони культурної спадщини
 • Пам’яткографічні дослідження
 • Музеєфікація нерухомих пам’яток
 • Історія зруйнованих пам’яток
 • Пам’ятки під загрозою

Секція 3.Археологічні дослідження

 • Нові археологічні дослідження
 • Експериментальна археологія
 • Історія археологічної науки
 • Археологія у музеях
 • Археологія та етнологія: традиції та перспективи давньої етнічної історії

Робочі мови: українська, англійська, польська, російська, французька, німецька.

Тези конференції будуть опубліковані у матеріалах конференції «Актуальні питання музейної та пам’яткоохоронної діяльності».

Вимоги до тез…  (Додаток 1)

Необхідно  надіслати заявку, оформлену відповідно до пропонованого зразка та надіслати на нашу адресу тези (в електронному вигляді), згідно із зазначеними вимогами.

Заявка на конференцію… (Додаток 2)

 

Подання документів для участі у конференції

Заявку і тези доповіді необхідно надіслати на електронну адресу організаційного комітету до 01 березня 2018 року.

 

E-mail оргкомітету:

kafedra_ms@ukr.net (з приміткою «Конференція»)

 Контакти

Березнюк Тетяна Олександрівна, тел. 066-501-04-92

Макаренко Марія Миколаївна, тел. 097-137-90-83

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року