Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

Актуальні проблеми музейної та пам’яткоохоронної діяльності

Дата: 24.04.2019 | Рубрика: Новини

На Кафедрі музеєзнавства та експертизи історико-культурних цінностей Факультету інформаційної політики і кібербезпеки КНУКіМ відбулась наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених – «Актуальні проблеми музейної та пам’яткоохоронної діяльності».

Розпочалась конференція із вітального слова декана ФІПіКБ, кандидата культурології, доцента Валерія Кушнарьова та заступника декана ФІПіКБ, кандидата історичних наук, доцента Олени Каракоз.

Наступним етапом заходу стало пленарне засідання. Головою оргкомітету та модератором виступив завідувач кафедри, доктор історичних наук, доцент Сергій Пустовалов. На засіданні пролунали доповіді провідних науковців музейної і пам’яткоохоронної сфери: генерального директора Центру української культури та мистецтва Світлани Долеско, заступника генерального директора Київського науково-методичного центру з охорони, реставрації та використання пам’яток історії, культури і заповідних територій – директора Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» Михайла Федоріна, директора Літературно-меморіального музею-квартири П.Г. Тичини Євгенії Слизюк, завідувача науково-дослідного сектору археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Сергія Тараненка, доктора культурології, професора кафедри музеєзнавства та експертизи історико-культурних цінностей КНУКіМ Олени Гончарової.

У конференції також взяли участь викладачі кафедри: Віктор Вечерський, Юлія Ключко, Любов Чухрай, Тетяна Березнюк, молодший науковий співробітник науково-дослідного сектору археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Олена Махота.

Робота у секціях відбулась за такими напрямками:

Секція 1. Актуальні питання музейної сфери (євроінтеграційні процеси в музейній справі, політика декомунізації, музейний менеджмент та маркетинг);

Секція 2. Актуальні питання пам’яткоохоронної сфери (проблеми збереження та популяризації пам’яток, теорія та історія пам’яткознавства, музеєфікація нерухомих пам’яток, пам’ятки під загрозою);

Секція 3. Археологічні дослідження (нові археологічні дослідження, експериментальна археологія, історія археологічної науки, археологія у музеях).

Долучились до конференції студенти, магістранти, аспіранти, доповіді яких були підготовлені на високому науковому рівні. Зокрема проблематику музейної сфери досліджували: Аліна Луцюк, Анастасія Апонюк, Євгенія Артьомова, Анна Кучер, Тетяна Родькіна, Гергана Іванова, Єлизавета Павлова, Марія Макаренко. Актуальні питання пам’яткоохоронної діяльності та археологічних досліджень розкрили у своїх доповідях Валерія Туровник, Володимир Харчук, Софія Ржевуська, Вероніка Прохоронко та магістрант Національного університету «Києво-Могилянська академія Олександр Потоцький.

Всі учасники конференції із захопленням слухали виступи фахівців музейної та пам’яткоохоронної сфери, висловивши сподівання на зустріч наступного року.

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року