Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

Анкетування здобувачів

Шановний студенте! В Київському національному університеті культури і мистецтв проводиться опитування студентів з метою підвищення якості підготовки фахівців. Просимо Вас відповісти на запитання анкети, обравши найбільш прийнятну для вас відповідь. Результати опитування будуть використовуватись лише в узагальненому вигляді і не будуть розповсюджуватись у форматі, який вказує на особу респондента. Здобувачі освіти мають можливість пройти анкетування після авторизації на Платформі електронного навчання КНУКіМ. Дякуємо за співпрацю!

 

Анкета «Практико-орієнтованість освітньої програми»

Анкета «Формування індивідуальної освітньої траєкторії та визначення рівня реалізації права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти»

Анкета «Відповідність форм, методів (нових методів) навчання та викладання принципам академічної свободи та студентоцентрованого підходу в навчанні»

Анкета «Контрольні заходи, оцінювання здобувачів, академічна доброчесність та вивчення інформованості щодо вирішення конфліктних ситуацій у КНУКіМ»

Анкета «Освітня, організаційна, інформаційна, консультативна та соціальна підтримка здобувачів вищої освіти. Потреби та інтереси здобувачів вищої освіти»

Анкета «Залучення студентського самоврядування до заходів щодо забезпечення якості вищої освіти в КНУКіМ»

Анкета «Дослідження адаптації студентів І курсу»

Анкета «Куратор очима студентів»

Посилання на анкети для студентів: https://elearn.knukim.edu.ua/course/view.php?id=3655

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року