Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

Арт-технології в психології

Дата: 08.11.2018 | Рубрика: Новини

Студенти Факультету івент-менеджменту, фешн і шоу-бізнесу, Факультету інформаційної політики і кібербезпеки та Факультету зв’язків з громадськістю і журналістики взяли участь у тренінгу «Арт-технології в психології». Запропонувавши різноманітні техніки і прийоми, працювала з молоддю практичний психолог, консультант Катерина Нікицька.

Ініціював проведення тренінгу Соціально-психологічний центр Кафедри психології КНУКіМ на чолі із Людмилою Просандєєвою.

Завданнями психологічного тренінгу було: формування позитивного мислення студентів, впевненості у своїх силах; гнучкості соціальної поведінки (вміння пристосуватись до нових надскладних умов з мінімальним негативним впливом на психіку); профілактика та подолання тривоги, психоемоційного напруження.

Отже під час тренінгу студенти ділились творчим і життєвим досвідом, набували психологічної стійкості та формували спроможність до пристосування у мінливому світі.

Розкрити та розвинути внутрішні якості молоді допомогли арт-ігри, рекомендовані Катериною Нікицькою: «Повітряні кульки», «Будуємо настрій», «Я особливий», «Незакінчені речення» та «Чим ми схожі», що об’єднали всіх учасників у дружну команду.

Студенти переконалась, що обговорення та використання певних психологічних вправ є цікавим, важливим та актуальним упродовж навчання та підготовки до сесії.

За словами Катерини Нікицької, спілкування у процесі тренінгової роботи – є необхідною умовою розвитку сучасної людини. А для успішної взаємодії доцільно сформувати такі психологічні якості, як здатність до емпатії, саморефлексії та ідентифікації. Тож саме психологічний тренінг, як зауважує практичний психолог, формує у студентів ці якості і навчає їх ефективно взаємодіяти з оточуючими.

Думку щодо форми співпраці із молоддю підтримала завідувач Кафедри психології Людмила Просандєєва, яка зауважила, що тренінги – це методи активного навчання і психологічного впливу, що здійснюються в процесі групової взаємодії і спрямовані на підвищення компетентності у сфері ділового спілкування.

Відповіді, які озвучили учасники психологічного заходу, продемонстрували їх нове бачення себе без стереотипів, високий рівень освіченості та культури студентів Університету культури.

Підсумовуючи тренінг, варто зазначити, що за допомогою технік і прийомів, котрі були закладені в творчих іграх, у молоді Факультету івент-менеджменту, фешн і шоу-бізнесу, Факультету інформаційної політики і кібербезпеки та Факультету зв’язків з громадськістю і журналістики підвищились такі показники: впевненість у собі, рівень емпатії, знято психоемоційне напруження, зниження тривоги та вміння пристосовуватись до нових умов життя.

Контакти