Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

Бібліотека: місце традицій, простір інновацій

Київський національний університет культури і мистецтв
Наукова бібліотека

Інформаційний лист

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у круглому столі «Бібліотека: місце традицій, простір інновацій», що відбудеться 30 листопада 2018 р. у м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36.

Теми для обговорення:

  • Роль бібліотеки в єдиному інформаційному просторі.
  • Інновації у створенні й популяризації електронних ресурсів.
  • Інформаційна культура користувачів бібліотек. Веб-сайт як інструмент самообслуговування.
  • Запровадження УДК в Україні: історичні паралелі і реалії сьогодення.

Контакти:

тел.: 044-529-61-38; 066-995-59-58,
e-mail: knukim.library@gmail.com,

Рибка Лариса Анатоліївна

Місце проведення

Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв

Час проведення

Реєстрація учасників з 09:00 до 10:00

Засідання круглого столу з 10:00 до 15:00.

Матеріали будуть опубліковані окремою збіркою до початку круглого столу.

Вимоги до оформлення матеріалів:

  • Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word у вигляді файлу з розширенням .doc або .docx;
  • шрифт – Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5;
  • абзацний відступ – 1,25 cм;
  • усі поля – 2 cм.

Сторінки не нумеруються. За наявності посилань, оформляти їх у квадратних дужках по тексту [1, с. 2], список посилань  в кінці тексту – за вимогами ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання».

Матеріали мають відповідати одному з тематичних напрямів обговорення, бути належним чином оформлені та відредаговані. Автор несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в поданих матеріалах, а також за граматичне і стилістичне оформлення.

(Зразок)

Участь безкоштовна. Проїзд, проживання та харчування за рахунок учасників. Оргкомітет надає допомогу в оформленні офіційних листів-запрошень.

Учасники отримають сертифікат, збірник матеріалів.

Для участі в роботі круглого столу необхідно до 5 листопада 2018 року надіслати заявку (шаблон) і матеріали до обговорення електронною поштою за адресою:  
knukim.library@gmail.com або заповнити онлайн форму

Назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника (наприклад: Терех_ТВ_тези).

Контакти