Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

Дні науки КНУКіМ 2019

Дні науки КНУКіМ 2019

 

Наукові конференції

 

 

№ п/п Назва заходу Дата проведення Відповідальний
1. Міжнародна науково-практична конференція «Імідж і репутація: теорія і практика» 20–21 березня 2019 Кафедра зв’язків з громадськістю і журналістики

Тимошик М. С.

Гарачковська О. О.

 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософія тексту в сучасній культурі»

 

29 березня

2019

Науково-дослідний інститут, кафедра філософії

Кириленко К. М.

 

 

3. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин»

 

10–11 квітня

2019

Кафедра міжнародних відносин

Шевченко М. І.

4. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації»

 

11–12 квітня

2019

Кафедра готельно-ресторанного і туристичного бізнесу

Русавська В. А.

Комарнцький І. О.

Плецан Х. В.

Антоненко В. С.

 

5. Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів, магістрів та студентів ФММ КНУКіМ «Музичне мистецтво України: традиції та сучасні пошуки (педагогічні, мистецькі, культурні аспекти)» 11–12 квітня 2019 Кафедра музичного мистецтва

Сінельнікова В. В.

ПістуноваТ. В.

 

6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Взаємодія аматорського та професійного хореографічного мистецтва» 13 квітня

2019

Факультет хореографічного мистецтва

Підлипська А. М.

 

7. Наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми музейної та пам’яткоохоронної діяльності» 17 квітня 2019 Кафедра музеєзнавства та експертизи історико-культурних цінностей

Пустовалов С. Ж.

 

8. Наукова конференція для аспірантів «Поліфонія досліджень педагогічної науки»

 

17 квітня 2019 року Науково-дослідний інститут,

кафедра філософії

Кириленко К. М.

 

9. Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених «Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці»

 

17–18 квітня 2019 Кафедра комп’ютерних наук

Чайковська О.А.

Коцюбівська К. І.

Толмач М. С.

10. Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі»

 

18–19 квітня 2019 Кафедра комп’ютерних наук

Чайковська О. А.

Коцюбівська К. І.

Толмач М. С.

 

11. Всеукраїнська науково-практична конференція «Дизайн-освіта як галузь креативних індустрій»

 

18–19 квітня 2019 Факультет дизайну і реклами

Удріс-Бородавко Н. С.

 

12. Всеукраїнська науково-практична конференція

«Візуальні комунікації у формуванні особистості і соціуму»

 

18–19 квітня Кафедра графічного дизайну

Удріс-Бородавко Н. С.

13. Всеукраїнська наукова конференція «Сценічне мистецтво у світовому культурному просторі XXI століття» 18–19 квітня 2019 Факультет сценічного мистецтва

Юдова-Романова К. В.

Крипчук М. В.

Донченко Н. П.

Стрельчук В.О.

 

14. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених

«Ситуаційний менеджмент і лідерство: теорія, історія, культура та мистецтво управління»

15–16 травня 2019

 

Кафедра шоу-бізнесу

Мартинишин Я. М.

Хлистун О. С.

Тадля О. М.

Коваленко Є. Я.

Грушина А. І.

Крупа О. П.

 

15. ІІ Міжнародна наукова конференція

«Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі»

 

16–17 травня

2019

Факультет інформаційної

політики і кібербезпеки

Новальська Т. В.

 

16. Загальноуніверситетська науково-практична конференція на тему: «Івент-менеджмент: теорія і практика в сучасному світі» 16–17 травня 2019 Кафедра івент-менеджменту та індустрії дозвілля

Оборська С. В.

 

 

Наукові семінари

 

№ п/п Назва заходу Дата проведення Відповідальний
1. Науковий семінар «Успішні методи підготовки та проведення лекційних та практичних занять у закладах вищої освіти» 18 лютого 2019 Кафедра готельно-ресторанного і туристичного бізнесу

Русавська В. А.

Батченко Л. В.

2. Науковий семінар для магістрантів кафедри режисури і майстерності актора «Методика аналізу театральної вистави»

 

28 березня 2019

 

Науково-дослідний інститут

Наукова школа «Театральне мистецтво»

 

3. III Всеукраїнський науково-методичний семінар

«Формування сучасної парадигми менеджмент-освіти в соціокультурній сфері»

 

9–10 квітня 2019 Науково-дослідний інститут

Наукова школа «Мистецтво менеджменту»

 

4. Науковий семінар для аспірантів

«Наука та освіта в глобалізованому світі»

 

11 квітня 2019 Науково-дослідний інститут

Наукова школа «Культурологія»

 

5. Науковий семінар «Бібліотека. Книга. Наука» 24 квітня 2019 Наукова бібліотека

Горбань Ю. І.

Рибка Л. А.

Винокурова С. Г.

Лук’яненко В. В.

Шостак В. М.

Якубенко Я. А.

Скаченко О. О.

Степко В. В.

Толочко С. Є.

Чернявська А. А.

 

6. 11 Міжнародний науково-теоретичний семінар «Термінологія документознавства та суміжних галузей знань» 16–18 травня 2019 Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності

Бездрабко В. В.

 

7. Міжнародний науково-творчий семінар «Колаж в системі постмодерністської культури» 20 травня 2019 Кафедра графічного дизайну

Удріс-Бородавко Н. С.,

Петрашик В. І.

 

8. Науковий семінар «Управління ресторанним бізнесом» травень 2019 Кафедра готельно-ресторанного і туристичного бізнесу

Русавська В. А.,

Бровенко Т. В.

 

Круглі столи

 

№ п/п Назва заходу Дата проведення Відповідальний
1. Круглий стіл за результатами науково-педагогічної практики магістрів на тему «Досвід реалізації компетентнісного підходу в рамках вивчення дисциплін професійного циклу бакалаврів готельно-ресторанного бізнесу» 12 березня 2019 Кафедра готельно-ресторанного і туристичного бізнесу

Русавська В. А.

Батченко Л. В.

Стариченко Т. В.

Беляк А. О.

 

2. Круглий стіл «Державно-правова політика у сфері управління культури»

 

26 березня 2019 Науково-дослідний інститут
3. Круглий стіл «Управління організаційно-виховним процесом в освіті» 11 квітня 2019 Кафедра готельно-ресторанного і туристичного бізнесу

Русавська В. А.,

Батченко Л. В.

Дьяченко Р. В.

Зоценко Л. М.

 

4. Круглий стіл «Формування ефективної системи обслуговування споживачів в закладах ресторанного господарства України. Прикладні аспекти управління бізнес-процесами сучасних підприємств ресторанної галузі» за участю президента Асоціації сомельє України Д. Сидоренка

 

11 квітня 2019 Кафедра готельно-ресторанного і туристичного бізнесу

Завадинська О. Ю.

5. Круглий стіл для аспірантів 1-4 курсів «Інноваційні методи викладання в закладах вищої освіти»

 

24 квітня 2019 Науково-дослідний інститут

Кафедра філософії

Кириленко К. М.

 

6. Круглий стіл «Організація роботи ресторанного підрозділу на круїзних лайнерах» 17 квітня 2019 Кафедра готельно-ресторанного і туристичного бізнесу

Неіленко С. М.

 

7. Круглий стіл «Психологічні аспекти професійної діяльності фахівця соціокультурної сфери», присвячений Всеукраїнському дню психолога

 

23 квітня 2019 Кафедра психології

Просандєєва Л. Є.

8. Круглий стіл «Використання інтернет-маркетингу в розвитку готельно-ресторанного бізнесу»

 

23 квітня 2019 Науково-дослідний інститут, кафедра готельно-ресторанного і туристичного бізнесу
9. Круглий стіл «Творча лабораторія молодого науковця» для аспірантів і магістрантів 25 квітня 2019 Наукова бібліотека

Горбань Ю. І.

Рибка Л. А.

Винокурова С. Г.

Лук’яненко В. В.

 

10. Круглий стіл «Науково-прикладна платформа розвитку туризму» квітень 2019 Кафедра готельно-ресторанного і туристичного бізнесу

Ткаченко Т. І.

 

11. Круглий стіл «Шляхи оптимізації анімаційної діяльності в соціокультурній сфері» (за участю студентів 1 курсу ФГРіТБ) 25 травень 2019 Кафедра готельно-ресторанного і туристичного бізнесу

Вишневська Г. Г.

 

12. Круглий стіл «Всеукраїнський фестиваль молодих дизайнерів»

 

27 травня 2019 Кафедра фешн-бізнесу

Левчук Я. М.

13. Круглий стіл «Сучасні інформаційно-технологічні можливості підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств сфери туризму»

 

27 травня 2019 Кафедра готельно-ресторанного і туристичного бізнесу

Козловський Є. В.

14. Круглий стіл «Європейська модель розвитку держави: стратегічні пріоритети та інноваційні рішення» травень 2019 Кафедра готельно-ресторанного і туристичного бізнесу

Русавська В. А.

Батченко Л. В.

 

15. Круглий стіл «Довідково-інформаційне обслуговування в електронному середовищі» травень 2019

 

Наукова бібліотека

Толочко С. Є.

Степко В. В.

 

16. Круглий стіл «Розвиток сучасної готельно-ресторанної індустрії: погляд у майбутнє на сторінках періодичних видань» травень 2019

 

Наукова бібліотека

Толочко С. Є.

Якубенко Я. А.

 

 

Фестивалі

 

№ п/п Назва заходу Дата проведення Відповідальний
1. 11-й Всеукраїнський «Фестиваль молодих дизайнерів зачіски та стилю»

 

20 травня 2019 Кафедра фешн-бізнесу

Дихнич Л. П.

2. Науково-практичний театральний фестиваль

«TEA*METOD*FEST»

 

24–25 травня 2019 Наукова школа «Театральне мистецтво»

 

 

Тренінги

 

№ п/п Назва заходу Дата проведення Відповідальний
1. Тренінг «Як правильно оформити наукову статтю?» травень 2019

 

Наукова бібліотека

Лук’яненко В. В.

Степко В. В.

Скаченко О. О.

 

Контакти