Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

Договори (угоди) про співробітництво із закладами освіти

 1. Договір про співпрацю з Національним університетом Запорізька політехніка
 2. Договір про співпрацю з ПЗВО Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика
 3. Договір про співробітництво з Академіяєю праці, соціальних відносин і туризму
 4. Договір про співробітництво з Вищим навчальним закладом Київська академія перукарського мистецтва
 5. Договір про співробітництво з Гадяцьким фаховим коледжем культури і мистецтв ім. І. П. Котляревського
 6. Договір про співробітництво з ДВНЗ Донецький національний технічний університет
 7. Договір про співробітництво з ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
 8. Договір про співробітництво з ДЗ Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського
 9. Договір про співробітництво з Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара
 10. Договір про співробітництво з Інститутом проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України
 11. Договір про співробітництво з Іршавською дитячою школою мистецтв Закарпатської області
 12. Договір про співробітництво з Камянець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка
 13. Договір про співробітництво з Київською державною академією декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М.Бойчука
 14. Договір про співробітництво з Київською муніципальною академією естрадного та циркового мистецтва
 15. Договір про співробітництво з Київською муніципальною академією музики ім. Р. М. Глієра
 16. Договір про співробітництво з Комунальним закладом КОР Стрітівський педагогічний фаховий коледж кобзарського мистецтва
 17. Договір про співробітництво з Комунальним ЗВО Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія
 18. Договір про співробітництво з Львівською національною академією мистецтв
 19. Договір про співробітництво з Маріупольським державним університетом
 20. Договір про співробітництво з Національним університетом біоресурсів і природокористування України
 21. Договір про співробітництво з Національної академією керівних кадрів культури і мистецтв
 22. Договір про співробітництво з Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв
 23. Договір про співробітництво з Національною академією образотворчого мистецтва і архітектури
 24. Договір про співробітництво з Рівненським державним гуманітарним університетом
 25. Договір про співробітництво з Сумським державним педагогічним університетом імені А.С. Макаренка
 26. Договір про співробітництво з Сумським фаховим коледжем мистецтв і культури ім. Д. С. Бортнянського
 27. Договір про співробітництво з Теребовлянською мистецькою школою
 28. Договір про співробітництво з Тернопільським ліцеєм № 21 – спеціалізована мистецька школа ім. Ігоря Герети
 29. Договір про співробітництво з Уманським обласним музичним коледжем
 30. Договір про співробітництво з Уманським педагогічним університетом імені Павла Тичини
 31. Договір про співробітництво з Факультетом Компютерних інформаційних технологій НТІ Харківський політехнічний інститут
 32. Договір про співробітництво з Факультетом компютерних наук Харківського національного університету радіоелектроніки
 33. Договір про співробітництво з Харківською академією дизайну і мистецтв
 34. Договір про співробітництво з Херсонським державним університетом
 35. Договір про співробітництво з Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького
 36. Договір про співробітництво з Чортківським гуманітарно-педагогічним фаховим коледжем імені Олександра Барвінського
 37. Договір про співробітництво Національним лісотехнічним університетом України
 38. Договір про спільну діяльність з Криворізьким державним педагогічним університетом
 39. Угода про наукове та навчально-методичне співробітництво з Національним технологічним університетом Дніпровська політехніка
 40. Угода про спiвпрацю з Бiлоцеркiвським iнститутом економiки та управлiння унiверситету Україна
 41. Угода про спiвпрацю з Донецьким нацiональним унiверситетом iменi Василя Стуса
 42. Угода про спiвпрацю з Одеським нацiональним полiтехнiчним унiверситетом
 43. Угода про співпрацю з Харківською державною академією культури
 44. Угода про співробітництво з Дипломатичною академією України імені Генадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ
 45. Договір про співробітництво з Волинським національним університетом ім. Лесі Українки
 46. Договір про співробітництво з Державним педагогічним Університетом імені Йона Крянге
 47. Договір про співробітництво з Житомирським фаховим коледжем культури і мистецтв імені Івана Огієнка
 48. Договір про співробітництво з Ізмаїльським державним гуманітарним університетом
 49. Договір про співробітництво з КЗПМО Чернігівська музична школа № 1 імені Стефана Вільконського
 50. Договір про співробітництво з Київським академічним театром українського фольклору Берегиня
 51. Договір про співробітництво з Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського
 52. Договір про співробітництво з Національним університетом біоресурсів і природокористування України
 53. Договір про співробітництво з Одеським державним музичним ліцеєм імені професора П. С. Столярського
 54. Договір про співробітництво з Стрітівським педагогічним фаховим коледжем кобзарського мистецтва
 55. Договір про співробітництво з Вінницьким національним технічним університетом
 56. Договір про співробітництво з ПЗВО Київським міжнародним університетом
 57. Договір про співпрацю з ПВНЗ Київський університет культури
 58. Договір про співробітництво з ВНЗ Укоопспілки Полтавський університет економіки і торгівлі
 59. Договір про співробітництво з ПАТ Вищим навчальним закладом МАУП
 60. Договір про співробітництво з Українською академією друкарства
 61. Договір про співпрацю з громадською оргінізацією “Твоє місто”
 62. Договір про співробітництво з Київським національним університетом будівництва і архітектури
 63. Договір про співробітництво з Львівським національним університетом ім. І. Франка
 64. Договір про співробітництво з Національним університетом біоресурсів і природокористування
 65. Договір про співробітництво з Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв
 66. Договір про співробітництво з Національною академією образотворчого мистецтва і архітектури
 67. Договір про співробітництво з Сумським національним аграрним університетом
 68. Договір про співробітництво з Таврійським національним університетом імені В. І. Вернадського
 69. Договір про партнерство з Польським інститутом у Києві
 70. Договір про співробітництво з Академією культури і мистецтв Закарпатської обласної ради
 71. Договір про співробітництво з Академією мистецтв імені Павла Чубинського
 72. Договір про співробітництво з Варненським університетом менеджменту
 73. Договір про співробітництво з Національним університетом мистецтв Георгій Енеску
 74. Договір про партнерство з ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
 75. Договір про співробітництво з Національним авіаційним університетом
 76. Договір про співробітництво з Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника
 77. Договір про співробітництво з Кафедрою теорії і практики журналістики ЛНУ ім. І. Франка
 78. Договір про академічну співпрацю з НТУ ‘Харківський політехнічний інститут’
 79. Договір про співробітництво з Одеським національним технологічним університетом
 80. Договір про співробітництво та організацію взаємовідносин ТНПУ
 81. Договір про співробітництво з Київським національним університетом технологій та дизайну
 82. Договір про співробітництво з Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича

 

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року