Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

Публічна інформація

Статут закладу освіти

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Сертифікати про акредитацію освітніх програм

Ліцензований обсяг

Мова освітнього процесу

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Напрями наукової та/або мистецької діяльності

Наявність гуртожитків

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт керівника про діяльність закладу освіти

Правила прийому до закладу освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Розмір плати за навчання здобувачів освіти

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

Політика та процедура (порядок) вирішення конфліктних ситуацій

Фінансова діяльність 

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року