Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

Другий день «Тижня ФЕПІТ»

Дата: 21.04.2017 | Рубрика: Новини

«Тиждень ФЕПІТ» триває. На Факультеті економіки, права та інформаційних технологій відбулись наукові заходи.

Розпочався другий день ТИЖНЯ міжнародною науково-практичною конференцією студентів і молодих учених «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі». Представники наукової спільноти виступили з доповідями та обговорили перспективи розвитку та застосування інформаційних технологій і систем в культурі, освіті, науці економіці, та бізнесі.

Учасники наукового заходу долучились до пленарного засідання та роботи в чотирьох секціях:

 • Інформаційні технології та системи;
 • Математичне моделювання економічних і соціальних процесів та систем;
 • Стратегії розвитку економіки, культурно-освітнього і наукового простору;
 • Технологія візуалізації інформації в культурі, мистецтві, освіті.

На пленарному засіданні виступив Кирило Кобцев – директор ТОВ «Музейні системи та технології», незалежний експерт з інформаційних технологій, безпеки у музейній галузі та музейного менеджменту. Спікер розкрив ряд важливих питань: ІТ технології та культурна спадщина, сучасний стан і перспективи; огляд сучасного стану використання ІТ технологій у сфері охорони та збереження культурної спадщини; перспективи впровадження та використання ІТ технологій, основні потреби галузі.

Секції працювали за такими напрямками:

 • Основні проблеми розвитку національної економіки;
 • Стратегії розвитку підприємництва в Україні;
 • Стратегії розвитку електронного культурно-освітнього і наукового простору;
 • Технології візуалізації інформації в культурі, мистецтві, освіті;
 • Міжнародний та вітчизняний досвід з трансферу знань та інформаційних технологій;
 • Інформаційні технології та системи в сфері культури та мистецтв;
 • Математичне моделювання процесів і систем в культурі та мистецтві;
 • Інформаційні технології та математичне моделювання в науці та освіті;
 • Математичне моделювання економічних процесів та систем;
 • Інформаційні технології та системи в економіці та бізнесі;
 • Інформаційні технології та системи прийняття управлінських рішень.

По закінченні роботи секцій підбили підсумки міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених, яка стала ще одним етапом до вдосконалення професійних знань, розвитку молоді та обговорення нових шляхів вирішення практичних задач, пов’язаних з інформаційними технологіями в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі.

Паралельно з ІТ-конференцією Кафедра правознавства провела круглий стіл на тему: «Правові та процесуальні питання розвитку сучасної юриспруденції».

Відкрив захід голова оргкомітету, завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор Олександр Мотлях. У вступному слові Олександр Іванович привітав усіх учасників і відзначив, що вибір теми конференції зумовлений часом: «Тема широка, ми не брали тему вузьку, тому що фактично на сьогодні багато різних проблем, які з’являються в юриспруденції. Розвиток сучасного суспільства, реформування судових, правоохоронних органів прокуратури наразі викликають жваву дискусію».

Звернувся до аудиторії і запрошений гість – старший викладач відділу підготовки прокурорів з нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство Національної академії прокуратури України, кандидат юридичних наук доцент Олег Баулін. Олег В’ячеславович зосередив увагу присутніх на важливих питаннях здійснення прокурором процесуального керівництва під час досудового розслідування.

Свої доповіді на заході представляли студенти старших курсів Факультету економіки, права та інформаційних технологій.

На круглому столі було порушено низку актуальних питань кримінального права й процесу, у тому числі реформування правоохоронних органів; стратегії, тактики, інструментів захисту; труднощів у роботі юристів.

Студент 3-го курсу групи ЮР-14 Святослав Андріїв представив аудиторії доповідь на тему «Нагляд прокурора за додержанням законів органами досудового розслідування» (науковий керівник: к.ю.н., професор Ляш А.О.). Його одногрупник Сергій Кобець розглянув питання «Адвокатська монополія в Україні» (науковий керівник: к.ю.н., професор Ляш А.О., Якима А.В.). Майбутня юрист Анна Максимова запропонувала для обговорення тему «Проблемні питання щодо розкриття банківської таємниці органам державної влади» (науковий керівник: Якима А.В.).

Ольга Рижа торкнулась проблеми «Оскарження рішень, дій чи бездіяльності прокурора під час досудового розслідування» (науковий керівник: к.ю.н., професор Ляш А.О.), а Ірина Щербатюк – «Оскарження рішень, дій та бездіяльності слідчого» (науковий керівник: Якима А.В.).

Студентка 4-го курсу групи ЮР-13 Юлія Устич презентувала доповідь «Віндикаційний позов як засіб захисту права власності» (науковий керівник: к.ю.н. Ткаченко В.І.). Юлія Гнатюк виступила на тему «Особливості укладання договору про патронат в Україні» (науковий керівник: к.ю.н., доцент Дзюбенко О.Л.).

Про використання науково-технічних засобів при розкритті і розслідуванні злочинів учасникам заходу розповіла студентка 3-го курсу групи ЮР-14 Інна Даніленко (науковий керівник: Якима А.В.), а її одногрупниця Лілія Николин – про суть та передумови розвитку в Україні ювенальної юстиції (науковий керівник: к.ю.н. Корецький С.М.).

Микола Рахманов акцентував увагу на злочинності неповнолітніх та способах її запобігання (науковий керівник: к.ю.н. Корецький С.М.).

Ознайомитися із доповідями можна за посиланням.

По завершенні наукових заходів всі учасники змогли долучитись до флешмобу і доброчинного ярмарку.

Контакти