Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

Erasmus+

Про програму Європейського Союзу – ERASMUS+

ЕРАЗМУС+ – це програма Європейського Союзу на період 2014-2020 рр., що підтримує проекти співпраці, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту. Разом з понад 150 країнами світу, Україна є однією з країн-партнерів (Programme Countries) Програми Еразмус+. Країнами-членами (Partner Countries) Програми виступають 28 держав-членів ЄС; країни Економічного Союзу: Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн; країни-кандидати: Туреччина, Македонія та Сербія (з 2018 р.). Бюджет програми на 2014-2020 роки складає 14,7 млрд. євро.

 

Детальну інформацію про програму можна отримати на сайті НАЦІОНАЛЬНОГО ЕРАЗМУС+ ОФІСУ В УКРАЇНІ (НЕО В УКРАЇНІ)

https://erasmusplus.org.ua/

 

Проекти Еразмус+, в яких бере участь КНУКіМ:

Еразмус+ КА1: Академічна мобільність – Міжнародна кредитна мобільність (International Credit Mobility)

 Можливості для співпраці з європейськими університетами задля організації взаємного обміну студентами, викладачами та адміністративним персоналом за проектами з міжнародної кредитної мобільності.

Міжнародна кредитна мобільність – короткострокові програми обміну: викладання / підвищення кваліфікації / на стажування (від 5 днів до 2 міс.) для викладачів та працівників закладів вищої освіти.

 

 

Application Year Ukrainian HEIs as Partner Country City Programme Country Programme Countries HEIs  №
2017 Kyiv National University of Culture and Arts Kyiv RO Universitatea Danubius Din Galati Organizatie Non Profit 2017-1-RO01-KA107-036137
2018 Kyiv National University of Culture and Arts Kyiv RO UNIVERSITATEA DANUBIUS DIN GALATI 2018-1-RO01-KA107-047805

 

 

Еразмус+ КА2: Проекти співпраці

 – РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ ВИЩОЇ ОСВІТИ (Capacity Building in higher education, CBHE) – проекти співпраці між закладами вищої освіти з Європи, України та інших країн-партнерів програми Еразмус+ щодо розбудови потенціалу задля впровадження реформ у сфері вищої освіти на основі розвитку Болонського процесу

 

Київський національний університет культури і мистецтв у складі консорціуму університетів у 2018 році здобув перемогу у конкурсі Еразмус+ з проектом «Рамка цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян». Цей проект один з шести переможців від України.

Загалом за напрямом Розвиток потенціалу вищої освіти Програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ у 2018 році на конкурс було подано 874 проекти. Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) відібрало 147 проектів, в тому числі 6 проектів за участі України.

Проект виконується на кафедрі комп’ютерних наук Факультету інформаційної політики та кібербезпеки КНУКіМ.

Назва проекту: «dComFra – Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens»

Реєстраційний № 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP

Сайт проекту:  https://dcomfra.vdu.lt/

Детальніше про реалізацію проекту  в Київському національному університеті культури і мистецтв: http://kn.knukim.edu.ua/dcomfra-info.html

 

Відповідальна особа:

Олена Чайковська,

декан факультету дистанційного навчання, кандидат педагогічних наук, доцент.

Контакти: тел.: +380 50 444 4454

E-mail: lena@knukim.edu.ua

 

 

 

 

 

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року