Untitled-1

http://fepit.knukim.edu.ua/

Тимошенко Олена Володимирівна – декан факультету економіки, права та інформаційних технологій. Доктор економічних наук (2016 р.), доцент (2007 р.). Докторантуру закінчила у ВПНЗ «Національна академія управління», тема дисертаційного дослідження «Регуляторні засади забезпечення економічної безпеки національної економіки».

Науковий доробок становить понад 90 друкованих наукових та науково-методичних праць з проблемних питань розвитку економічної науки, фінансової математики, державних фінансів, світової економіки, забезпечення економічної безпеки держави в умовах глобалізації.

Приймає активну участь у всеукраїнських, міжнародних науково-практичних конференціях, форумах, симпозіумах, круглих столах, у науково-дослідних тендерних темах Міністерства фінансів України. Учасник робочої групи при розробці Проекту Податкового кодексу України (2010 р.), науково-практичних коментарів до Бюджетного кодексу України (2010 р). Керівник наукової теми «Механізм державного регулювання забезпечення економічної безпеки держави» (державний номер реєстрації: 01150006584).

Викладає навчальні дисципліни: «Фінанси», «Міжнародна економіка», «Економічна безпека підприємств», «Економічна безпека держави».

За високий професіоналізм та наукові здобутки нагороджена Почесними грамотами Вінницького міського голови (2005 р.), Міністерства фінансів України (2010 р.).

Творчий шлях: 2001-2005 рр. – помічник завідувача кафедри, ст. викладач, доцент кафедри економіки ВПНЗ «Європейський університет», Вінницька філія. 2006-2011 рр. – вчений секретар, завідувач кафедри фінансів, проректор з науково-методичної роботи Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі Міністерства фінансів України. 2012-2018 рр. – декан факультету економіки та інформаційних технологій КНУКіМ, професор кафедри економіки.

E-mail: etymoshenko@i.ua  

КН

http://kn.knukim.edu.ua/

поменять фото Чайковська Олена Антонівна – завідувач кафедри комп’ютерних наук, кандидат педагогічних наук, доцент. Закінчила Донецьку державну консерваторію ім. С.С. Прокоф’єва та Інститут землевпорядкування та інформаційних технологій при Національному авіаційному університеті за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології». Член Експертної ради з комп’ютерних наук і технологій при Державній акредитаційній комісії України (2009-2013), голова Робочої групи «Інформаційні технології в освітньо-культурному середовищі» Комітету з питань освіти Української Федерації Інформатики, член Робочої групи «Інформаційні технології в освітньому менеджменті» Технічного комітету «Освіта» Міжнародної федерації з обробки інформації,член оргкомітету Міжнародної Олімпіади в сфері інформаційних технологій для студентів закладів вищої і середньої професійної освіти «IT-Universe», член журі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково- дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (секція “Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми”), член Співтовариства ІТ- директорів України, голова представництва Фонду ECDL в Україні, член Асоціації Europeana Network (сектор «Освіта»).. Сфера наукових інтересів: Фахівець з питань впровадження та використання мультимедійних технологій навчання та створення електронних освітніх ресурсів, автор мультимедійної енциклопедії «Українські музичні інструменти». Активно займається питаннями розвитку інтелектуальних систем і мультимедіатехнологій у галузі мистецтва та гуманітарній сфері, зокрема: створення і довготривале збереження цифрових ресурсів, забезпечення відкритого доступу до них; розвиток електронного культурно-освітнього і наукового простору; розвиток взаємодії соціокультурних інститутів в електронному просторі; нові технології візуалізації інформації.

E-mail: lena@knukim.edu.ua  

Галузь знань: Інформаційні технології

Спеціальність: Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Організаціям і підприємствам електронно-цифрового суспільства сьогодні потрібен IT-спеціаліст нового типу: фахівець, здатний мислити креативно, діяти впевнено і рішуче. Бакалавр напряму підготовки “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” може експлуатувати комп’ютеризовані системи обробки інформації та управління, системи автоматизованого проектування обчислювальних пристроїв, розробляти програмне забезпечення для конкретних інформаційних систем, працювати з базами даних, виконувати технічне обслуговування та ремонт комп’ютерної техніки. Technology in the handsБакалавр комп’ютерних наук може виконувати функції системного аналітика, фахівця з інформаційних технологій, проектувальника баз даних, фахівця з розробки та тестування програмного забезпечення, фахівця з ІТ-технологій. Кафедра забезпечує фундаментальну підготовку студентів. До блоку професійних дисциплін входять такі: комп’ютерна схемотехніка  та архітектура комп’ютерів, електротехніка та електроніка, операційні системи, комп’ютерні мережі, технології захисту інформації, організація баз даних та знань, технологія програмування та створення програмних продуктів, об’єктно-орієнтоване, логічне та кросплатформенне програмування, перспективні мови програмування (JAVA, C#, RUBY), програмування для мобільного обладнання, системи штучного інтелекту, проектування інформаційних систем, інженерія знань та інтелектуальні системи, комп’ютерна графіка, засоби мультимедіа в нових інформаційних технологіях, веб-технології та веб-дизайн, 3D-графіка та графічний дизайн, CASE-технології, сервіси та обладнання D-Link, розробка ІТ-стратегій, управління ІТ-проектами, теорія прийняття рішень, грід-системи та технології хмарних обчислень, інтерфейси програмних систем обробки інформації та управління, математична економіка та ін. Студенти також вивчають іноземну мову, філософію, соціологію, правознавство, політологію, менеджмент, економіку. Фахівець з інформаційних технологій зможе працювати в державних підприємствах, у міністерствах і відомствах, комерційних структурах, ІТ-службах підприємств та організацій різних галузей та форм власності, що використовують новітні інформаційні технології та розробляють або експлуатують програмне забезпечення.

право

  http://fepit.knukim.edu.ua/departments/department-of-law

Мотлях Мотлях Олександр Іванович – завідувач кафедри правознавства, доктор юридичних наук, професор, практикуючий поліграфолог, заслужений юрист України. Життєве кредо: ініціативність, креативність, відповідальність. Сфера наукових досліджень – кримінальний процес, криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність. Є автором та співавтором понад 150 наукових, навчальних та науково-методичних праць. Більшість наукових публікацій присвячені науково-технічному приладу поліграфу та результатів дослідження з його використанням, зокрема у кримінальному судочинстві. Олександр Іванович брав безпосередню участь і надалі займається питаннями законотворчої діяльності України. Мотлях О.І. має членство у двох спеціалізованих вчених радах по захисту наукових дисертацій, а саме: Д 26.007.05 у Національній академії внутрішніх справ МВС України та К 27.855.03 в Університеті державної фіскальної служби України. Також є членом трьох Всеукраїнських громадських організацій: Асоціації кримінального права України, Колегії поліграфологів України та Українське козацтво.

Галузь знань: Право

Спеціальність: Право

Ніколи не кажіть, що знаєте людину, якщо ви не ділили з нею спадщину.

Іоганн Каспар Лафатер

Ніщо так не допомагає обходити закони, як їх знання.

Борис Крутієр

Кафедра правознавства створена у 1996 році і має свою багатогранну історію. Потужно розвиваючись, у 1999 році на її основі було сформовано юридичний факультет, який включав в себе кафедри теорії та історії держави і права, цивільного права та процесу та кафедру правосуддя і працював в такому форматі 17 років. международное-правоНаразі кафедра правознавства входить до складу факультету економіки, права та інформаційних технологій КНУКіМ та здійснює підготовку юристів за освітніми рівнями «бакалавр права» та «магістр права». Запорукою якості навчального процесу є високопрофесійні науково-педагогічні працівники з великим досвідом практичної роботи у різних сферах правової діяльності. Студенти мають змогу не лише отримати якісну теоретичну базу, але й перейняти практичний досвід загалом, та зокрема у формі експериментальних судових засідань, спілкування з провідними суддями та юристами України, мають змогу відвідувати органи державної влади та управління (Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України тощо). Щороку студенти проходять практику юридичного спрямування для закріплення отриманих знань практичними навичками, що також дає можливість зарекомендувати себе у відповідній установі та отримати професійні зв’язки, які безумовно знадобляться у майбутньому. Цьому сприяє налагоджена університетом мережа проходження студентами стажування і практики в органах державної влади і місцевого самоврядування, в судових та правоохоронних органах, юридичних підрозділах суб’єктів господарювання та у приватних адвокатів. Отож, мета кафедри правознавства: створення умов для зростання професійних конкурентоздатних кадрів з високим рівнем правової культури, та спроможних відповідати вимогам часу в умовах динамічного розвитку суспільства.

еко

 

http://fepit.knukim.edu.ua/departments/department-of-economics

загарий

Солоха Дмитро Володимирович – завідувач кафедри економіки, доктор економічних наук, професор. Академік Академії економічних наук України, Міжнародної кадрової академії, відповідальний редактор наукового журналу «Інтелект ХХІ», голова президії ГО «Інститут проблем конкуренції», член Всеукраїнської спілки вчених-економістів. Автор понад 160 науково-методичних праць, серед яких 19 – колективні, 3 – одноосібні монографії, 4 підручника і 3 навчальні посібники, рекомендованих МОН України, 11 праць у зарубіжних виданнях. Здійснює підготовку магістрантів й аспірантів економічного профілю, є членом спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій економічного профілю – Д 29.051.01 Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м.Сєвєродонецьк). Нагороджений медалями «За достижения в науке» та «За достижения в образовании». Керівник науково-дослідної роботи «Обґрунтування імперативів інноваційного провайдингу регіону» (номер держ.реєстрації 0115U000561). Коло наукових інтересів – дослідження теоретико-методологічних засад і практики організації ефективного функціонування та управління соціально-економічними системами, забезпечення сталого конкурентоспроможного розвитку інноваційного потенціалу суб’єктів господарювання в довгостроковій перспективі в умовах ринку та невизначеності на основі синергетичного підходу. Викладає дисципліни: «Фандрайзинг у сфері культури», «Менеджмент», «Економічна теорія».

Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: Економіка

Кафедра економіки є випускаючою кафедрою, яка готує фахівців за програмами освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» та «Магістр». Студенти отримують соціально-гуманітарну, фундаментальну, природничо-наукову, психолого-педагогічну, загальноекономічну та комплексну професійно-практичну підготовку, отримуючи якісні знання та безліч задоволення, отриманого за час навчання в богемному університеті. На Кафедрі економіки працюють доктори та кандидати наук, професори та доценти, які мають фахові економічні та економіко-математичні наукові здобутки. world-economy-investwithalexТематика наукових досліджень кафедри орієнтована на обґрунтування заходів з підвищення економічної безпеки діяльності суб’єктів господарювання, здійснення стратегічних змін в умовах ринкового середовища, підвищення конкурентних переваг підприємств, розробку заходів щодо покращення фінансового стану та впровадження інноваційних та інвестиційних проектів, енергозберігаючих технологій, покращення діяльності підприємств в соціокультурній сфері, розвиток малого і середнього бізнесу. Студенти кафедри беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових конференціях, форумах та круглих столах. Щорічно відвідують виставку «Реклама, маркетинг, мас-медіа REX» та студентські науково-практичні конференції. Заводять безліч знайомств, які приносять користь і, звісно, радість у житті. Навчально-виробнича практика є невід’ємною важливою складовою навчального процесу підготовки спеціалістів, яка дає реальне уявлення про обраний фах, змогу зважити власні можливості, бажання і шанси щодо подальшого працевлаштування за спеціальністю, розширити професійний світогляд, збагачує теоретичні знання практичним втіленням в умовах безпосереднього виробництва та творчої діяльності, розвиває навики самостійної роботи з навчальною літературою та командної роботи в колективі. Формує світогляд, дозволяє обрати для себе спосіб життя, сформувати план дій та особисту стратегію на майбутнє.

 

Адреса: вул. Євгена Коновальця 36, каб. 313. тел.: (044) 529-97-94  

Офіційний сайт факультету: fepit.knukim.edu.ua

Контакти
Email: abiturient_knukim@ukr.net
Тел.: (044) 285-44-03, 285-43-86
Факс: (044) 285-85-27