Факультет культурології

http://fk.knukim.edu.ua/

КАРАКОЗ-ООлена Олександрівна Каракоз – декан Факультету культурології, кандидат історичних наук, доцент. Закінчила Київський національний університет культури і мистецтв. В університеті працює з 2001 року. Із 2007 року – викладач Кафедри книгознавства і бібліотекознавства. Олена Олександрівна є автором близько 20 наукових та навчально-методичних друкованих праць, учасником всеукраїнських та міжнародних конференцій. Коло наукових інтересів: книга в історії та культурі України, сучасні концепції книгознавства, соціально-комунікаційні основи формування культурно-інформаційного простору, підготовка кадрів для бібліотечно-інформаційної галузі. Викладає дисципліни: «Історія книги», «Книгознавство», «Бібліотечна професіологія».

32

Юлія Миколаївна Ключко – заступник декана Факультету культурології, кандидат педагогічних наук, професор. Працює у КНУКіМ із 1984 року, є автором понад 40 наукових праць, у тому числі однієї монографії, бере активну участь у міжнародних конференціях та конференціях. Наукові інтереси: історія музейної справи, культурно-освітні аспекти музейної комунікації. Науковий напрям: музеєзнавство, розвиток соціально-культурної сфери України.

 

Рибка А.Т.Анна Тимофіївна Рибка – методист денної форми навчання Факультету культурології. Закінчила у 2013 році Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «Українська мова і література». Здійснює навчально-методичне та документаційне забезпечення діяльності деканату, контролює рух контингенту студентів денної форми навчання факультету.

 

 

 

 

лапська ольгаОльга Олегівна Лапська – методист заочної форми навчання Факультету культурології. Закінчила магістратуру Київського національного університету культури і мистецтв за спеціальністю «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія». Здійснює навчально-методичне та документаційне забезпечення діяльності деканату, контролює рух контингенту студентів заочної форми навчання факультету.

 

 

 

 

Кафедри факультету культурології:

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи
Кафедра культурно-дозвіллєвої діяльності
Кафедра музеєзнавства та пам’яткознавства

Адреса деканату: вул. Чигоріна, 14,
тел.: (044) 528-04-41 (каб. 28),
тел.: (044) 284-94-20 (каб. 34).
Офіційний сайт факультету: http://fk.knukim.edu.ua/
Офіційна група в соціальній мережі vk.com

Контакти
Email: abiturient_knukim@ukr.net
Тел.: (044) 285-44-03, 285-43-86
Факс: (044) 285-85-27