Факультет магістерської підготовки

«Найкраща інвестиція – це інвестиція в себе»

Факультет магістерської підготовки є структурним підрозділом Київського національного  університету культури і мистецтв, що провадить навчально-освітню, науково-дослідну і культурно-просвітницьку діяльність у відповідності до Закону України «Про вищу освіту».

Основним завданням Факультету є підготовка здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями «магістр», «спеціаліст».

rusavskaДекан факультету Русавська Валентина Андріївна – кандидат історичних наук, професор кафедри, заслужений працівник культури України. Фахівець з питань культури гостинності, сервісної діяльності, фізіології та гігієни харчування, технології продукції ресторанного господарства, організації ресторанного господарства, управління якістю продукції ресторанного господарства. Є автором понад 70 праць наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі навчальних посібників: «Гостинність в українській традиційній культурі», «Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства», «Вчення про харчування (Базові матеріали про культуру харчування)». Організовує адміністративну, методичну, наукову та виховну роботу.

Pidlipska_A_MЗаступник декана Підлипська Аліна Миколаївна – кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри мистецтвознавства, заступник декана факультету мастерської підготовки. Закінчила кафедру народної хореографії Київського національного університету культури і мистецтв (2001 р.). Захистила кандидатську дисертацію «Народна хореографічна культура кримських татар ХІХ – першої половини ХХ століття (до 1941 року) у Криму» (2005 р.). Автор понад 50 наукових публікацій з проблем розвитку хореографічного мистецтва та хореопедагогіки в Україні та світі. Організатор щорічних всеукраїнських науково-практичних конференцій, що проводяться на факультеті хореографічного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв.

 

Структура Факультету магістерської підготовки:

Мета факультету магістерської підготовки –  підготовка фахівців здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій.

 

Завданнями факультету магістерської підготовки є:

  • сприяння розвитку української вищої школи, поширенню науково-практичних знань, формуванню сучасного освітнього процессу;
  • підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців, що володіють фундаментальними знаннями і компетенціями та зможуть реалізовувати себе на практиці в умовах глобалізаційних світових процесів інтеграції та розвитку міжнародного ринку;
  • формування та примноження високих особистісних якостей та соціальних цінностей випускників факультету магістерської підготовки;
  • впровадження навчальних програм з дисциплін  в рамках навчальних планів з урахуванням вимог часу;
  • використання найсучасніших технологій навчання та комплексних підходів до викладання професійно-орієнтованих дисциплін;
  • задоволення потреб студентів в здобутті знань про сучасні наукові досягнення теорії і практики;
  • проведення наукових досліджень студентами кафедри, що сприяють формуванню професійних навичок в різних напрямах їх діяльності;
  • розробка і впровадження в навчальний процес нових інформаційних технологій практичного спрямування для використання в бізнесі;
  • задоволення потреб підприємств і організацій України у висококваліфікованих фахівцях.

Контакти: м. Київ, вул. Щорса, 36, каб. 922.

Тел.: +38(044)529-93-32

E-mail: fmp2015@ukr.net

Контакти
Email: abiturient_knukim@ukr.net
Тел.: (044) 285-44-03, 285-43-86
Факс: (044) 285-85-27