Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

Факультет післядипломної освіти

Факультет післядипломної освіти – це навчально-наукова структура Київського національного університету культури і мистецтв створена в 2021 році, з метою координації діяльності структурних підрозділів.

На факультеті функціонують три відділи: магістратура, аспірантура та докторантура.

Основними завданнями факультету в галузі освітньої діяльності є non-stop навчання для тих, хто вже має диплом бакалавра/магістра та бажає отримати нові знання магістерського освітнього рівня та продовжити навчання у відділі аспірантури чи докторантури.

 

Кадровий склад:

Лисинюк Марина Віталіївна – декан факультету, доктор філософії, доцент.

тел. +38 (098)-341-49-30

Садовенко Юлія Олександрівна – інженер-програміст І категорії.

тел. +38 (096)-659-53-79

 

Відділ магістратури створено для координації діяльності структурних підрозділів КНУКіМ, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, на всіх етапах реалізації освітнього процесу; здійснення інформаційно-аналітичної, консультативно-методичної діяльності з метою покращення якості освітнього процесу та підвищення конкурентоспроможності КНУКіМ в освітньому просторі, підготовку фахівців престижних спеціальностей, здатних вирішувати складні та інноваційні завдання сьогодення.

 

Хто такий магістр ?

Магістр – освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. У магістратурі продовжують навчання випускники бакалаврських програм та дипломовані спеціалісти.

 

Положення про підготовку магістрів на Факультеті післядипломної освіти Київського національного університету культури і мистецтв.

 

Хто може навчатися в магістратурі?

Претендувати на навчання за магістерськими програмами можуть лише ті особи, які вже мають диплом про вищу освіту рівня бакалавра (спеціаліста, магістра).

 

 

ВСТУПНИКУ

Магістратура КНУКіМ здійснює набір за такими спеціальностями:  

 • 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
 • 022 Дизайн
 • 024 Хореографія
 • 025 Музичне мистецтво
 • 026 Сценічне мистецтво
 • 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство
 • 028 Менеджмент соціокультурної діяльності
 • 028 Менеджмент соціокультурної діяльності (ГРТС)
 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
 • 034 Культурологія
 • 061 Журналістика
 • 241 Готельно-ресторанна справа
 • 242 Туризм
 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

 

Чи є можливість навчатися в магістратурі КНУКіМ безкоштовно?

Підготовка магістрів КНУКіМ відбувається:

 • за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням, за кошти державного бюджету;
 • за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

Термін навчання – 1.5 років.

 

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ

 

Які документи необхідно надати для вступу до магістратури?

При собі мати такі документи:

 • атестат про закінчення 11 класів і додаток до нього;
 • диплом бакалавра і додаток до нього;
 • диплом спеціаліста/магістра і додаток до нього (при наявності);
 • паспорт громадянина України;
 • військовий квиток або приписне свідоцтво (для хлопців);
 • копія ідентифікаційного коду;
 • шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.

 

Диплом магістра має масу можливостей і конкурентну перевагу:

 • це можливість здобути в Україні другу вищу освіту у будь-якій сфері за короткий термін;
 • магістерські програми складаються відповідно до запитів потенційних роботодавців, які беруть участь у формуванні навчальних планів та освітніх програм;
 • можливості для реалізації гнучких траєкторій навчання та розвиток інтегрованих навичок.

СТУДЕНТУ

Факультет разом із випусковими кафедрами забезпечує студентам магістратури матеріально-технічну базу для проведення навчання та сприяє студентам магістратури в публікації наукових досліджень, науково-методичних праць за тематикою магістерських робіт.

 

КОНТАКТИ

Адресса – м. Київ, Є. Коновальця, 36, корпус №1, каб. 922

 Е-mail: facultetmagistriv@gmail.com

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року