Факультет журналістики і міжнародних відносин

http://ijimv.knukim.edu.ua

Соломатова1

Вікторія Василівна Соломатова – перший заступник декана Факультету журналістики і міжнародних відносин, кандидат історичних наук, доцент.

Автор понад 20 наукових статей, у 2016 році вийшов друком посібник «Візуальна культура ХХ-го століття».

Починала професійну діяльність в Ізмаїльському педагогічному інституті де з 1995 року викладала цикл дисциплін з художньої культури. У 1997 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «Традиційно-побутова культура молдован і болгар кінця ХІХ початку ХХ століття» та здобула науковий ступінь кандидата історичних наук. У 2000 році отримала вчене звання доцента ВАК по кафедрі теорії та історії культури.

З 1997 – 2006 рік працювала на посадах заступника декана, декана, директора Інституту кіно і телебачення КНУКіМ та викладача дисциплін: «Культурологія», «Історія зарубіжної та української культури». У 2008 році – координатор по навчально-виховній та профорієнтаційній роботах Донецької філії КНУКіМ. 2009-2010 – директор ТОВ «Віра – конті прем’єр». 2010-2012 – проректор з наукової та соціально-гуманітарної роботи Київського університету ім. Б. Грінченка. На цій посаді запроваджено та реалізовано соціальні, волонтерські та мистецькі проекти («Університет ім. Б. Грінченка киянам» та «Євро 2012»). З 2012 по 2016 роки займала посаду декана Факультету дизайну і реклами КНУКіМ. 2013-2015 – представник ректора в Миколаївській філії КНУКіМ. З вересня 2016 року – доцент Кафедри дизайну одягу КНУКіМ. З грудня 2016 перший заступник декана Факультету журналістики і міжнародних відносин.

ГарачковськаОксана Олександрівна Гарачковська – заступник декана Факультету журналістики і міжнародних відносин з навчально-методичної роботи, доктор філологічних наук, доцент, професор Кафедри зв’язків з громадськістю і журналістики Київського національного університету культури і мистецтв. Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ–ІV рівня акредитації понад 10 років.

Автор понад 70 наукових та науково-методичних праць, серед яких навчальний посібник «Українська література для дітей: хрестоматія» (Гриф МОН України № 1/ІІ-5394 від 21.06.10 р.); навчальний посібник «Історія зарубіжної літератури» (Гриф МОН України № 1/ІІ-2528 від 29.03.10 р.) – співавтор; навчальний посібник «Історія української літератури ХХ – поч. ХХІ століття (1, 2 том)» (Гриф МОН України № 1/ІІ-3149 від 06.03.2012 р.) у співавторстві; монографія «Дивосвіт української літературної казки другої половини ХХ століття» (2014 р.), монографія «ХХ століття в українській поезії крізь призму сміху» (2015 р.).

Розробила навчально-методичні комплекси з таких дисциплін: «Культура мови», «Редакційно-видавничий менеджмент»; «Літературний стиль», «Теорія твору і тексту», «Сучасна українська мова», «Типологія помилок».

Бере участь у міжнародних наукових конференціях. Стажувалась за кордоном, у Празькому інституті підвищення кваліфікації (Чехія), за темою: «Публікаційна та проектна діяльність у країнах Євросоюзу: від теорії до практики», м. Прага (2016 р.).

shevelІнна Петрівна Шевель – заступник декана Факультету журналістики і міжнародних відносин з науково-практичної роботи, кандидат соціологічних наук, доцент. Автор і співавтор 2-х книг та понад 40 статей, брала участь у понад 50 соціологічних конференціях як всеукраїнських, так і міжнародних. Розробила та читає курси: «Методи та технології соціологічних досліджень», «Соціологія праці», «Економічна соціологія», «Інвайронментальна соціологія», «Соціологія конфлікту». Займається пошуками соціологічних напрямків у галузі соціології конфлікту та приділяє увагу саме ролі конфліктів у суспільстві, їх теоретико-методологічним і технологічним проблемам наукового вивчення, практичного застосування та врегулювання соціальних конфліктів.

shevelАнжеліка Костянтинівна Досенко
заступник декана з організаційно-виховної роботи. Дослідник інтернет комунікативістики, реклами та соціальних комунікацій. Захистила дисертацію на тему “Медійність і психолінгвістична характеристика моделі блогів людей, які живуть із ВІЛ/СНІД” та отримала науковий ступінь у галузі 27.00.01. – Теорія та історія соціальних комунікацій. Автор 45 науко-фахових статей, співавтор 12 колективних монографій, автор монографії “Електронні щоденники як одиниці соціальних комунікацій”, член української асоціації психолінгвістів.
Проходила курси підвищення кваліфікації у Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя). Розробила навчально-методичні комплекси: Соціальні комунікації, реклама, жанри журналістики.
Систематично приймає участь в українських та зарубіжних науково-практичних конференціях (Польща, Чехія та інші).

Кафедри Факультету журналістики і міжнародних відносин:

Спеціалізації:

  1. міжнародні відносини
  2. міжнародні економічні відносини
  3. міжнародне право

Історія факультету

Факультет журналістики і міжнародних відносин активно співпрацює з посольствами різних країн для організації і проведення науково-практичних конференцій, семінарів, зустрічей зі студентами та професорсько-викладацьким складом. Деканат разом зі своїми студентами практикує зустрічі та відкриті лекції з Послами різних країн.

Значна увага на факультеті приділяється ефективності використання технічних засобів навчання в організації аудиторної та самостійної роботи студентів. Налагоджено тісну координацію кафедр з лабораторією технічних засобів навчання з метою більш ефективного використання сучасних технічних засобів у навчальному процесі.

На факультеті постійно проводиться робота щодо покращення інформаційно- та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, яке набуває нового важливого значення у зв’язку зі змінами у навчальному процесі та збільшенні самостійної роботи студентів.

Навчально-виховна робота є предметом постійної уваги адміністрації деканату та професорсько-викладацького складу. Питання про виховання завжди піднімається як і на засіданнях Вченої ради університету та кафедр факультету, так і органів студентського самоврядування. Виховна робота в першу чергу проводиться через навчальний процес, а також у позааудиторний час викладачами-кураторами.

Прес-центр

Адреса деканату: вул. Є. Коновальця (Щорса), 36, каб. 917,
тел.: (044) 286-42-31.
Офіційний сайтijimv.knukim.edu.ua
Контакти
Email: abiturient_knukim@ukr.net
Тел.: (044) 285-44-03, 285-43-86
Факс: (044) 285-85-27