Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

Філософія подієвої культури: історія та сучасність

Дата: 30.03.2021 | Рубрика: Новини

В Університеті культури відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософія подієвої культури: історія та сучасність», організаторами якої стали кафедра філософії і педагогіки й кафедра івент-менеджменту та індустрії дозвілля.

Співорганізатори події – Маріупольський державний університет (Маріуполь), Херсонський державний університет (Херсон), Рівненський державний гуманітарний університет (Рівне) та Донецький державний університет управління (Маріуполь).

Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософія подієвої культури: історія та сучасність» є продовженням співпраці між організаторами та учасниками конференції, яку започаткували минулого року під час організації та проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія подієвої культури: теорія та практика».

Долучились до пленарного засідання конференції представники різних закладів вищої освіти України: Донецького державного університету управління, Херсонського державного університету, Маріупольського державного університету, Рівненського державного гуманітарного університету, Київського національного університету імені Т. Шевченка, Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова, Сумського державного педагогічного університету імені А. Макаренка та, звичайно, Київського національного університету культури і мистецтв. У роботі конференції взяли участь майже 100 представників з різних куточків України: Сум, Рівного, Маріуполя, Києва, Херсона, Сєверодонецька, Черкас, Ужгорода, Львова та інших міст.

Відкрила конференцію доктор культурології, професор, завідувач кафедри івент-менеджменту та індустрії дозвілля КНУКіМ Ірина Владиславівна Петрова, яка представила регламент роботи та побажала всім упродовж заходу активної і продуктивної співпраці.

Від імені керівництва університету учасників наукового заходу привітала кандидат педагогічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту КНУКіМ Юлія Василівна Трач. Вона зазначила актуальність теми конференції, що має важливе теоретичне значення для культурологічних студій та багатоаспектну репрезентацію у практиці функціонування культурних індустрій. Тема заходу щодо проблем філософії подієвої культури зацікавила науковців зі всієї України і зібрала провідних науковців в Університеті культури.

На пленарному засіданні виступили гості та співорганізатори конференції, які взяли активну участь в її роботі.

Доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки Донецького державного університету управління Дмитро Володимирович Солоха зосередив увагу присутніх на економічній складовій у розвитку подієвої культури в сучасному світі та необхідності започаткувати напрямок «економіка культури» з метою його подальшого розвитку. Дмитро Володимирович також запропонував учасникам конференції розширення подальшої співпраці та вихід подібних заходів на міжнародний рівень задля просування української культури за кордоном.

Доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник культури України, завідувач кафедри культурології факультету культури і мистецтв Херсонського державного університету Лідія Іванівна Лимаренко поділилась досвідом підготовки майбутніх культурологів у Херсонському державному університеті. Зокрема, на факультеті культури і мистецтв функціонують 4 кафедри, які активно співпрацюють не лише між собою, а й з іншими закладами вищої освіти, науковими установами та зацікавленими стейкхолдерами України. Студенти і випускники університету беруть активну участь в організації та проведенні місцевих та загальноукраїнських заходів, у розвитку подієвої культури. Наприклад, фестиваль творчості «UNIVER START», обласний конкурс «Ми з України», Всеукраїнська благодійна акція «Святий Миколай мандрує країною» та інші. Лідія Іванівна радо запросила всіх учасників до співпраці та побажала плідної роботи конференції.

Юлія Сергіївна Сабадаш, доктор культурології, професор, завідувач кафедри культурології та інформаційної діяльності Маріупольського державного університету у своєму виступі наголосила на актуальності дослідження питань філософії подієвої культури в сучасному світі, оскільки глобальні виклики, в тому числі, пандемія COVID-19, поставили людство перед необхідністю трансформації та пошуку шляхів альтернативного світового розвитку. Відтак людство вступає в процес переосмислення моделей розвитку культури. Юлія Сергіївна розповіла присутнім про масштабні проєкти, до яких долучається й Маріупольський державний університет. Зокрема, нині йде підготовка до реалізації культурно-мистецьких ініціатив «Діалог мовою мистецтва», з якими м. Маріуполь отримало звання «Велика культурна столиця України – 2021» в рамках програми «Культурні столиці України». Також Юлія Сергіївна закцентувала на тому, що вивчення та обговорення питань філософії подієвої культури є надзвичайно актуальним в рік 30-ї річниці незалежності України.

Кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Сергій Сергійович Русаков підкреслив, що в останні роки культурологія дуже активно розвивається в Україні, зокрема, й завдяки проведенню подібних масштабних конференцій. Вони дають змогу не лише обмінятися досвідом підготовки майбутніх фахівців, але й спонукають до обмірковування та вивчення нових аспектів галузі. Зокрема, під час виступу Сергій Сергійович висловив думку щодо взаємозв’язків сучасних арт-ринків з подієвою культурою та їх залучення до освітніх проєктів.

Доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри філософії і педагогіки КНУКіМ Катерина Михайлівна Кириленко зауважила, що подієвість лежить в основі культури як сукупності духовних процесів, які втілені у площині суспільно-політичного життя. Від часів промислової революції культура загалом і окремі культурні явища, зокрема, дедалі більше самі стають подіями, такими, що є частиною великого виробничого процесу. Разом з тим, термін «подія» не є предметом висвітлення ні філософської, ні культурологічної довідникової літератури. Зокрема, він відсутній в Культурологічній енциклопедії  (Культурология. ХХ век : энциклопедия / сост. и авт. проекта С. Я. Левит. Санкт-Петербург : Университетская книга, 1998); у Філософському енциклопедичному словнику (Філософський енциклопедичний словник / гол. ред. В. І. Шинкарук та ін. Київ : Абрис, 2002); в Енциклопедії постмодернізму (Енциклопедія постмодернізму / за ред. Ч. Е. Вінквіста, В. Е. Тейлора. Київ : Основи, 2003). Термін з’являється в Європейському словнику філософій (Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей. Т. 3. / пер. з фр. Київ : Дух і літера, 2013), але як синонімічний до терміну «happening», який має самостійний термінологічний еквівалент в українській мові, що був калькований з англомовного вжитку, та інший денотативний ряд. Тож вивчення терміну «подія» як культурологічного концепту ще чекає на своїх дослідників, а обговорення багатоаспектних ракурсів цього процесу, що матиме місце в рамках роботи конференції, є вкрай важливим для наукового пошуку.

Зі вступним словом та привітанням учасникам на пленарному засіданні також виступили:

  • доктор культурології, професор кафедри культурології і музеєзнавства Рівненського державного гуманітарного університету Сергій Володимирович Виткалов;

  • доктор філософських наук, професор кафедри етики, естетики та культурології Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка Олена Юріївна Павлова;
  • кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії і педагогіки КНУКіМ Олена Вікторівна Кундеревич;
  • кандидат культурології, доцент, декан факультету івент-менеджменту і шоу-бізнесу КНУКіМ Людмила Олександрівна Поліщук;

  • кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка Олександр Вікторович Коваленко;

  • кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії і педагогіки КНУКіМ Олеся Богданівна Бенюк;

  • кандидат педагогічних наук, професор, завідувач відділу аспірантури та докторантури КНУКіМ Людмила Павлівна Бойко;

  • аспірант 4 року навчання КНУКіМ Серафім Володимирович Желєзняк.

Цікавими в рамках секційної роботи конференції стали виступи кандидата філософських наук, доцента кафедри філософії і педагогіки КНУКіМ Олени Вікторівни Кундеревич на тему: «Соціокультурні трансформації та постнекласичні практики»; аспіранток Східноукраїнського національного університету імені В. Даля Юлії Ігорівни Хлистун на тему «Раціональність та ірраціональність розпису православного храму», Олени Русланівни Полежаєвої на тему «Риси регіональності «донбасівців» та ситуації їх єдності із мешканцями інших регіонів України в оповіданні Г. Тютюнника «Оддавали Катрю». Метафізика текстів Григіра Тютюнника», Ольги Анатоліївни Тєлушкіної на тему «Актуальність і методи дослідження поетики національного в сучасному українському образотворчому мистецтві» та Марини Василівни Провоторової на тему «Віртуальна та доповнена реальність як засіб вдосконалення візуальної культури сучасного дитячого видання».

У конференції взяли активну участь й аспіранти КНУКіМ. Зі своїми доповідями виступили аспірантки 2-го року навчання Ірина Караєва та Катерина Матвєєва та аспірант 4-го року навчання Серафім Желєзняк.

В рамках роботи конференції відбувся жвавий діалог її учасників як викладачів закладів вищої освіти України, спрямований на вдосконалення процесу викладання гуманітарних загалом та філософських дисциплін, зокрема, на обговорення змістового наповнення та навчально-методичного забезпечення освітніх програм спеціальності 034 «Культурологія» усіх освітніх рівнів, підготовку за якими здійснюють навчальні заклади, що стали співорганізаторами конференції.

Робота конференції тривала в атмосфері дружнього спілкування та жвавого обміну думками.

За результатами наукового заходу всі учасники отримали сертифікати.

З програмою роботи конференції можна ознайомитись тут.

Зі збірником матеріалів конференції можна ознайомитись тут.

Контакти