Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

Філософія подієвої культури: теорія і практика

Рубрика: Анонси

Міністерство освіти і науки України

Міністерство культури, молоді та спорту України

Київський національний університет культури і мистецтв (Київ)

Маріупольський державний університет (Маріуполь)

Херсонський державний університет (Херсон)

Рівненський державний гуманітарний університет (Рівне)

Донецький державний університет управління (Маріуполь)

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ФІЛОСОФІЯ ПОДІЄВОЇ КУЛЬТУРИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»

м. Київ, 26-27 березня 2020 р.

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія подієвої культури: теорія та практика», яка відбудеться 26-27 березня 2020 р. в Київському національному університеті культури і мистецтв за адресою: м. Київ, вул. Коновальця, 36, ауд. 209.

До участі у конференції запрошуються вчені, аспіранти, магістранти. Участь у конференції і друк тез учасників конференції є безкоштовними; дорога, проживання і харчування – за рахунок учасників.

В межах конференції планується робота за такими напрямами:

 1. Теоретичні аспекти філософії культури.

 2. Філософія свята та гри.

 3. Подієва культура: теоретичні здобутки.

 4. Культурні і креативні індустрії: міжнародний досвід та українські реалії.

 5. Культурні практики сучасності: традиції та інновації.

 6. Національні традиції подієвої культури в умовах глобалізації.

 7. Специфіка навчання майбутніх спеціалістів у галузі культури.

 8. Івент-індустрія: стан, проблеми та перспективи.

 9. Тенденції розвитку подієвої культури в сучасному суспільстві.

Форма участі в конференції – очна.

Робоча мова – українська.

Тези доповідей учасників будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції.

Для участі у конференції необхідно до 1 лютого 2020 р.:

 1. Заповнити заявку на участь у конференції за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1IhuXRtpvmHObGJ4ng39gR-iqPBlIbJXuA7knRXIGa1s/edit?usp=sharing
 2. Надіслати електронний варіант тез доповіді, оформлений відповідно до вимог, на електронну адресу: philosophy919@gmail.com.

Файл має бути підписаний так: Іваненко_Тези.

Примітка:

 1. Про отримання матеріалів щодо участі у конференції оргкомітет обовязково надішле підтвердження на вашу електронну пошту. В разі неотримання підтвердження просимо звернутись на електронну пошту philosophy919@gmail.com ще раз.
 2. Про прийняття тез доповідей до друку у збірнику матеріалів конференції кожному учаснику буде повідомлено на електронну пошту окремим листом після розгляду оргкомітетом та перевірки тез доповідей на предмет плагіату в системі Unicheck. Оригінальність тексту має бути не менше 90%.
 3. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти подані заявки, якщо їх тематика не відповідає темі конференції, вимогам щодо оформлення тексту тез або відповідному науковому рівню написання та оформлення поданих матеріалів. Редакційна колегія залишає за собою право відбору тез до публікації. Рукописи не рецензуються і не повертаються.

Вимоги до оформлення тез доповідей:

 1. Обсяг тез має складати 3-5 сторінок, текстовий редактор – Microsoft Word, орієнтація – книжкова, береги – по периметру 2 см, шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см (без використання пробілів та Tab).
 2. Нумерація в тексті – автоматична. У разі необхідності допускаються шрифтові виділення всередині тексту курсивом чи напівжирним шрифтами (для окремих слів та словосполучень).
 3. Посилання в тексті вказуються у квадратних дужках – [1, 12-15], де перше число – це порядковий номер джерела у списку використаних джерел, а друге – номер(и) сторінки.
 4. Список використаних джерел розмішується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до нормативних положень ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
 5. Аспіранти і магістранти подають свої матеріали з підписом наукового керівника «Рекомендовано до друку» на першій сторінці тез доповідей. Рекомендація наукового керівника подається на електронну пошту разом з тезами доповіді у відсканованому чи сфотографованому вигляді.

Приклад оформлення тез для вчених:

Козак Іван Сергійович,

кандидат філософських наук,

доцент кафедри філософії і педагогіки,

Київський національний університет

культури і мистецтв

НАЗВА ДОПОВІДІ

Текст

Список використаних джерел:

 1. Коннов О. Ф. Історична динаміка художнього стилю : монографія. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. 187 с.

Приклад оформлення тез для аспірантів, магістрантів:

Іваненко Людмила Олексіївна,

аспірантка 1 року навчання,

спеціальність – 034 Культурологія,

АБО

магістрантка 1 року навчання групи ІМ-19,

Київський національний університет

культури і мистецтв;

науковий керівник – доктор культурології,

професор Петрова І.В.

НАЗВА ДОПОВІДІ

Текст

Список використаних джерел:

 1. Коннов О. Ф. Історична динаміка художнього стилю : монографія. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. 187 с.
Контакти