Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

Філософія тексту в сучасній культурі

Рубрика: Анонси

Міністерство освіти і науки України

Міністерство культури України

Київський національний університет культури і мистецтв

Кафедра філософії

Науково-дослідний інститут КНУКіМ

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ФІЛОСОФІЯ ТЕКСТУ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ»

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

Всеукраїнської науково-практичної конференції

м. Київ, 29 березня 2019 року

Тематичні напрями конференції

  1. Інтерпретація тексту в сучасній культурфілософії.
  2. Текст у мистецтві: трансформація смислів.
  3. Текст як культурна спадщина.

Дата і місце проведення: 29 березня 2019 р. – м. Київ, м.. Є. Коновальця, 36, Київський національний університет культури і мистецтв (аудиторія уточнюється).

До участі у конференції запрошуються вчені, аспіранти, магістранти. Участь у конференції і друк тез учасників конференції є безкоштовними; дорога, проживання і харчування – за рахунок учасників.

Форма участі в конференції – очна.

Тези доповідей (3-5 сторінок) будуть надруковані у матеріалах конференції.

Для участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції необхідно:

до 1 лютого 2019 року подати письмову заявку та тези на електронну адресу оргкомітету конференції: kf919@ukr.net (зразок додається).

Матеріали необхідно надіслати одним листом, вкладені файли підписати: «Прізвище_Заявка», «Прізвище_Тези».

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Регламент виступу: 15 хвилин у пленарному засіданні, 10 хвилин – у секційному засіданні, 5 хвилин – обговорення доповіді.

Вимоги до оформлення тез

  1. Праворуч – прізвище, ім’я та по-батькові автора, місце навчання (роботи), посада без скорочень, напівжирним шрифтом, курсивом.
  2. Назва доповіді напівжирним шрифтом великими літерами з вирівнюванням по центру відповідно до параметру сторінки.
  3. Електронний варіант тез виконується в редакторі Word for Windows 6.0 (формат*.doc) і вище, шрифтом Times New Roman, розмір шрифту – 14. Береги: по периметру – 2 мм; міжрядковий інтервал – 1,5; формат паперу А4; абзац – відступ 1,25 (не використовувати пробіли й Таb).
  4. У разі необхідності допускаються шрифтові виділення всередині тексту курсивом чи напівжирним шрифтами (для окремих слів та словосполучень).
  5. Список використаних джерел та літератури подається в кінці тексту (не більше 12 назв) в алфавітному порядку за вимогами ДСТУ ГОСТ 1:2006 та ДСТУ 3582-97.
  6. Посилання в тексті вказуються у квадратних дужках: порядковий номер джерела та сторінка(и) ([1, 12-15]).
  7. Аспіранти і магістри подають свої матеріали з підписом наукового керівника «Рекомендовано до друку».

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти подані заявки, якщо їх тематика не відповідає темі конференції, вимогам щодо оформлення тексту тез або відповідному науковому рівню написання та оформлення поданих матеріалів. Редакційна колегія залишає за собою право відбору тез до публікації. Рукописи не рецензуються і не повертаються.

За додатковою інформацією звертатися за телефоном:

Стратюк Вікторія Іванівна (095-813-73-70).

 

Заявка на участь у

ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

«ФІЛОСОФІЯ ТЕКСТУ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ»

Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)
Повна назва закладу, у якому працює чи навчається учасник конференції
Посада, назва підрозділу
Науковий ступінь, вчене звання
ПІП, науковий ступінь, вчене звання наукового керівника (для аспірантів та магістрантів)
Тема доповіді (назва тез)
Орієнтовний тематичний напрям у роботі конференції
Чи плануєте Ви виступати на конференції (так/ні)?
Необхідні технічні засоби (для бажаючих виступити)
Контактні e-mail, телефон

 Зразок оформлення тексту:

Прізвище, ім’я, по-батькові,

кандидат філософських наук,

доцент кафедри філософії

Київського національного університету

культури і мистецтв

НАЗВА ДОПОВІДІ

Текст

Список використаних джерел:

Контакти