Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

Хореографічна освіта і мистецтво України в контексті європейських та світових тенденцій

Дата: 24.04.2017 | Рубрика: Новини

У Київському національному університеті культури відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Хореографічна освіта і мистецтво України в контексті європейських та світових тенденцій», яку організував Факультет хореографічного мистецтва.

У пленарному засіданні взяли участь представники хореографічних навчальних закладів, керівники гуртків та незалежні танцівники з різних куточків України.

Розпочався науковий захід із вітального слова декана Факультету хореографічного мистецтва, професора Лариси Юріївни Цвєткової. Також вона розповіла про оновлення стандартів вищої освіти зі спеціальності 024 «хореографія».

«Найголовнішими аспектами нових бакалаврських та магістерських стандартів є компетентнісний підхід та націленість на високу результативність. Планується, що ці документи будуть опорними до 2020 року», – зауважила Лариса Юріївна.

Завідувач Кафедри хореографії та мистецтвознавства Львівського державного університету фізичної культури, кандидат педагогічних наук, професор, майстер спорту СРСР Валентина Юріївна Сосіна презентувала основні напрямки, на яких базується дисципліна «Реабілітаційно-відновлювальна підготовка в хореографії». Під час вивчання цього курсу студенти отримують навики корегування та формування постави, складають збалансований раціон харчування та опановують техніки розслаблюючого й лікувального масажів.

«Молодь, вивчивши дисципліну, оволодіває професійними якостями, котрі неодмінно допоможуть їй проявити себе у мистецтві», – сказала Валентина Сосіна.

З розгорнутою науковою доповіддю «Микола Трегубов: репресований хореограф (до 105-ої річниці з дня народження митця)» виступила кандидат педагогічних наук, доцент кафедри класичної хореографії Тетяна Миколаївна Чурпіта. Доповідачка оприлюднила результати багаторічної науково-дослідної роботи, продемонструвала копії архівних документів та унікальні фотографії Миколи Трегубова періоду роботи в ГУЛАГу.

У доповіді кандидата мистецтвознавства, доцента Аліни Миколаївни Підлипської «Професійна хореографічна критика в сучасній Україні» були порушені актуальні проблеми відсутності традиції фахового аналізу подій танцювальної сфери в українських друкованих та інтернет-виданнях.

До активної полеміки вдалися учасники конференції під час виступу Віктора Рубана, незалежного хореографа-дослідника, перфомера, танцівника, генерального директора продюсерського центру Ruban Production ITP. Всіх присутніх зацікавили нові тенденції у реалізації освітніх магістерських програм з хореографії в європейських країнах (Франція, Німеччина, Бельгія, Великобританія, Швеція), де Віктору пощастило навчатися.

Завідувач кафедри сучасної хореографії, кандидат мистецтвознавства, доцент Ольга Олегівна Бігус творчо презентувала навчальний посібник «Сучасний танець. Основи теорії і практики» – результат колективної роботи викладачів кафедри. Один із перших україномовних посібників створений у відповідності до найсучасніших вимог, що ставляться до науково-методичної літератури, насичений оригінальними матеріалами, вперше викладеними для широкого загалу.

 Учасники конференції тепло зустріли випускницю кафедри класичної хореографії КНУКіМ, нині – завідувача кафедри сучасної хореографії Харківської державної академії культури, кандидата мистецтвознавства, доцента Олену Миколаївну Шабаліну, яка розповіла про власну монографію «Пластичність. Мова. Тіло». Авторка висловила вдячність рідній Альма-матер, вклонилася Ларисі Юріївні Цвєтковій, яка прищепила любов до історії хореографічного мистецтва та стимулювала дослідницький інтерес у сфері танцювальної культури.

У ході засідання були порушені питання щодо проблематики здобуття вищої освіти; суті, мети і завдання виховання майбутніх професійних танцівників та педагогів-хореографів; організаційно-методичні і творчі проблеми керівника колективу. На тему фахової підготовки майбутнього викладача хореографії учасники полемізували тривалий час, рекомендуючи власні методи та системи навчання студентської молоді.

Наступного дня перейшли від слів до діла – викладачі і студенти ФХМ організували для гостей майстер-класи з різних видів танцю. Першою провела відкриті заняття кафедра сучасної хореографії. Катерина Аркадіївна Лук’яненко, викладач кафедри, продемонструвала методи та форми роботи з формування виконавської культури сучасного танцівника у процесі опанування дисципліни «Теорія та методика викладання модерн-джаз танцю». Анастасія Володимирівна Журавльова, старший викладач кафедри у процесі відкритого показу представила можливі варіанти використання елементів джазових танців як лексичної основи сучасних популярних стилів.

Ростислав Володимирович Савченко, викладач кафедри, продемонстрував фрагмент заняття з дисципліни «Ансамбль сучасного танцю», власні методи формування у студентів професійних навичок: координація, відчуття ритму, свобода тіла, орієнтація в просторі. У відкритому заняття брали участь студенти 1-4 курсів кафедри сучасної хореографії.

Всеукраїнська науково-практична конференція стала освітньою платформою для обміну досвідом, перейняття нових методик і удосконалення професійної майстерності.

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року