Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

Імідж і репутація: теорія і практика

Міністерство освіти і науки України

Міністерство культури України

Київський національний університет культури і мистецтв

Київський університет культури

Інститут модернізації змісту освіти

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Polska

Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa, Polska

Apsley Business Scholl of London, Great Britain

Newton College, Czech Republic

Факультет зв’язків із громадськістю і журналістики

Кафедра зв’язків із громадськістю і журналістики

 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 Запрошуємо до участі

 20-21 березня 2019 року

 МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

 ІМІДЖ І РЕПУТАЦІЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

 

Конференція планується за такими напрямами:

  • Загальнотеоретичні й історичні аспекти формування іміджу та репутації
  • Інформаційно-комунікаційні технології та суспільна свідомість: від маніпуляцій до діалогу
  • Традиційний та інноваційний PR-інструментарій і репутаційний менеджмент
  • Політичний імідж держави
  • Сучасний стратегічний маркетинг, брендинг

 

Для участі у конференції просимо до 10 березня 2019 року подати текст доповіді, а також заявку, в якій вказати: прізвище, ім’я, по батькові (повністю); місце роботи; науковий ступінь і вчене звання; тему доповіді.

За підсумками роботи конференції буде видано збірник наукових публікацій. Участь у конференції та публікації безкоштовні.

Конференція відбудеться в Київському національному університеті культури і мистецтв за адресою: м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36 (корп.2), ауд. 505 (початок об 11.00).

Робочі мови конференції – українська, англійська.

Модератор: канд. наук із соц. комун., доцент Парфенюк Ігор Миколайович.

Телефони для довідок: (050) 975 78 29, (068) 739 37 70 – Парфенюк Ігор Миколайович.

Електронна адреса для подання заявок: pr_konferentsiia@ukr.net

 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю, не ініціали)

Науковий ступінь, учене звання, посада

Організація

Науковий керівник (для студентів, магістрів, аспірантів): прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання

Тема доповіді

E-mail

Контактні телефони

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ

Шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5. Поля з усіх боків 2 см. У лівому верхньому кутку вказати: ім’я та прізвище жирним курсивом; наук. ступінь, звання, посаду та місце роботи (звичайним курсивом); нижче по центру – назва публікації (жирним шрифтом). Сторінки не нумеруються. Обсяг – (6–10 ст.). Текст та список використаної літератури подавати відповідно до вимог ВАК. Посилання подавати у квадратних дужках, наприклад: [1, с.34].

Наукові статті надсилати за ел. адресою pr_konferentsiia@ukr.net до 10 березня 2019 р.

 

Оргкомітет конференції

Контакти