Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі

Міністерство культури України

Міністерство освіти і науки України

Українська Федерація Інформатики

Всеукраїнська громадська організація «Співтовариство ІТ-директорів України»

Кафедра системотехніки Харківського національного університету радіоелектроніки

Київський національний університет будівництва і архітектури

Public institution Information Technologies Institute (Kaunas, Lithuania)

Danubius University (Galati, Romania)

Міжнародна науково-практична конференція

«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КУЛЬТУРІ, МИСТЕЦТВІ, ОСВІТІ, НАУЦІ, ЕКОНОМІЦІ ТА БІЗНЕСІ»

19-20 квітня 2017 року

Київ, Україна

Шановні колеги!

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі», що проводить Київський національний університет культури і мистецтв.

 

Місце проведення конференції: м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36, Київський національний університет культури і мистецтв.

Реєстрація учасників конференції – 19 квітня 2017 року з 8-30 до 10-00 год.

 

Метою конференції є обговорення перспектив розвитку і застосування інформаційних технологій та систем в культурі, освіті, науці економіці й бізнесі.

В межах конференції будуть проводитися пленарне засідання та робота в секціях:

1. Інформаційні технології та системи.

2. Математичне моделювання економічних і соціальних процесів та систем.

3. Стратегії розвитку економіки, культурно-освітнього і наукового простору.

4. Технологія візуалізації інформації в культурі, мистецтві, освіті.

 

В роботі секцій планується розгляд питань з таких напрямків:

 • основні проблеми розвитку національної економіки;
 • стратегії розвитку підприємництва в Україні;
 • стратегії розвитку електронного культурно-освітнього і наукового простору;
 • технології візуалізації інформації в культурі, мистецтві, освіті;
 • міжнародний та вітчизняний досвід з трансферу знань та інформаційних технологій;
 • інформаційні технології та системи в сфері культури та мистецтв;
 • математичне моделювання процесів і систем в культурі та мистецтві;
 • інформаційні технології та математичне моделювання в науці та освіті;
 • математичне моделювання економічних процесів та систем;
 • інформаційні технології та системи в економіці та бізнесі;
 • інформаційні технології та системи прийняття управлінських рішень.

 

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, докторанти, фахівці-практики та всі зацікавлені особи.

Адреса організаційного комітету: Україна, м.Київ, вул. Є. Коновальця, 36, Київський національний університет культури і мистецтв, ауд.301.

Тел. для довідок: (063) 282-43-60 Ольга Іванівна Ткаченко, (073) 437-85-12 Ірина Вікторівна Овчарук.

e-mail: kn301@ukr.net

Витрати на відрядження, проживання та харчування – за рахунок учасників конференції.

 

Для публікації тез авторам до 20 березня 2017 року (включно), необхідно надіслати на e-mail: kn301@ukr.net такі матеріали:

 • заявку на участь в конференції (для кожного автора);
 • тези доповіді.

 

Файли повинні мати назву ЗАЯВКА_ІВАНОВ_ММ, ДОПОВІДЬ_ІВАНОВ_ММ.

Увага!!! Всі документи повинні відсилатися одночасно.

Вимоги до оформлення тез:

1. Тези повинні складатися з логічно взаємопов’язаних елементів: вступ, постановка задачі/проблеми, виклад основного матеріалу, висновки, список використаних джерел.

2. Тези повинні мати такі структурні елементи:

 • індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);
 • прізвище та ініціали автора(-ів), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, місто, країна;
 • назва тез;
 • текст тез;
 • список використаних джерел.

Зразок оформлення тез за посиланням: https://yadi.sk/d/0q7EYdK13AeTo9

Заявка на участь за посиланням: https://yadi.sk/i/al0KtB2E3AeUc5

Повний буклет: https://yadi.sk/i/k42-niss3AeUxm

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року