Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці

Міністерство культури України

Міністерство освіти і науки України

Українська Федерація Інформатики

Всеукраїнська громадська організація «Співтовариство ІТ-директорів України»

Кафедра системотехніки Харківського національного університету радіоелектроніки

Київський національний університет будівництва і архітектури

Public institution Information Technologies Institute (Kaunas, Lithuania)

Danubius University (Galati, Romania)

Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених «Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці»

Шановні колеги!

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці», що проводить Київський національний університет культури і мистецтв.

 

Місце проведення конференції: м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36, Київський національний університет культури і мистецтв.

Реєстрація учасників конференції – 18 квітня 2017 року з 8-30 до 10-00 год.

Метою конференції є обговорення перспектив розвитку та застосування інформаційних технологій та систем в культурі, освіті та економіці.

 

В межах конференції будуть проводитися пленарне засідання та робота в секціях:

1. Інформаційні технології та системи.

2. Математичне моделювання економічних і соціальних процесів та систем.

3. Стратегії розвитку економіки, культурно-освітнього і наукового простору.

4. Технологія візуалізації інформації в культурі, мистецтві, освіті.

 

В роботі секцій планується розгляд питань з таких напрямків:

 • основні проблеми розвитку національної економіки;
 • стратегії розвитку електронного культурно-освітнього простору;
 • технології візуалізації інформації в соціокультурній сфері, освіті та економіці;
 • міжнародний та вітчизняний досвід з трансферу знань та інформаційних технологій;
 • математичне моделювання процесів і систем в соціокультурній сфері, освіті та економіці;
 • інформаційні технології та системи в соціокультурній сфері, освіті та економіці;
 • інформаційні технології та системи прийняття управлінських рішень.

 

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, студенти вищих навчальних закладів, студенти-магістри, аспіранти, докторанти, фахівці-практики та всі зацікавлені особи.

Адреса організаційного комітету: м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36, Київський національний університет культури і мистецтв, ауд.301.

Тел. для довідок: (063) 282-43-60 Ольга Іванівна Ткаченко, (073) 437- 85 -12 Ірина Вікторівна Овчарук.

E-mail: kn2017@ukr.net

Витрати на відрядження, проживання та харчування – за рахунок учасників конференції.

 

Для публікації тез авторам до 15 березня 2017 року (включно), необхідно на e-mail: kn2017@ukr.net надіслати такі матеріали:

 • заявку на участь в конференції (для кожного автора);
 • тези доповіді.

 

Файли повинні мати назву ЗАЯВКА_ІВАНОВ_ММ, ДОПОВІДЬ_ ІВАНОВ_ММ.

Увага!!! Всі документи повинні надсилатись одночасно.

 

Вимоги до оформлення тез:

1. Тези повинні складатися з логічно взаємопов’язаних елементів: вступ, постановка задачі/проблеми, виклад основного матеріалу, висновки, список використаних джерел.

2. Тези повинні мати такі структурні елементи:

 • індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);
 • прізвище та ініціали автора (-ів), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, місто, країна;
 • назва тез;
 • текст тез;
 • список використаних джерел.

 

Буклет за посиланням: https://yadi.sk/i/TCnNROWX3Aec6B

Зразок оформлення тез за посиланням: https://yadi.sk/i/VXmS59H_3AecRz

Заявка на участь за посиланням: https://yadi.sk/i/-3Bo-pKR3AecTz

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року