Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

Кафедра теорії та історії мистецтв

Кафедра теорії та історії мистецтв розпочала роботу в 2009 році під керівництвом професора Лариси Юріївни Цвєткової у складі факультету режисури та хореографії Інституту мистецтв. Кафедра забезпечує теоретичну та практичну підготовку студентів-магістрів, аспірантів та докторантів різних спеціальностей з метою підвищення їх теоретичного та науково-практичного фахового рівня.

Рада Дмитрівна Михайлова – завідувач кафедри теорії та історії мистецтв, доктор мистецтвознавства (теорія та історія культури, 2010), старший науковий співробітник (образотворче мистецтво, 2009), професор. Науковий стаж понад 25 років, в т.ч. в Національній академії наук України, де працювала в Інституті археології (захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «історичні науки») та ІМФЕ ім. М. Рильського (провідний науковий співробітник). Досліджує  теоретико-мистецтвознавчі та історичні аспекти  стародавньої та середньовічної художньої культури з метою історичної реконструкції художніх процесів в Україні, виявлення витоків її мистецьких традицій, значення в історії національної, а також європейської та світової художньої культури; в системі міждисциплінарних досліджень вивчає зміст образного навантаження творів архітектури, образотворчого та прикладного мистецтва; істотну увагу приділяє питанням систематизації, класифікації, типології мистецтва, аналізу  художніх явищ, як частини соціальних та політичних процесів. В оглядах сучасного мистецтва виступає як критик-експерт. Має понад 250 наукових праць. Автор одноосібної монографії «Художня культура Галицько-Волинської Русі» (2007). Науковий редактор І тому «Історії українського мистецтва» (2008) та Словника художників України (в роботі). Експерт творів мистецтва, рецензент дисертаційних досліджень, монографій. Член Спілки художників України (секція «Мистецтвознавство»). В процесі викладацької роботи розробила курси лекцій з теорії та історії мистецтва декоративно-прикладного мистецтва, книгознавства та історії книги, історії світової культури, культури слов’янських народів.

Контакти зав. кафедри:
тел.: (095) 188–77–93
e-mailradami@rambler.ru

Діяльність кафедри теорії та історії мистецтв спрямована на аналіз та інтеграцію світових наукових мистецтвознавчих концепцій з метою їх системного застосування у практичній професійній діяльності у галузі культури та мистецтва.

Навчальним планом кафедри передбачено викладання дисциплін:

  • історія мистецтв, мистецтвознавство, методика  викладання фахових дисциплін, концептуальні засади професійного навчання;
  • історія образотворчого мистецтва, історія костюму;
  • історія і теорія театру; технічні засоби і новітні сценічні технології, театральний менеджмент, історія масових свят;
  • історія кіно і ТБ, менеджмент і продюсерство;
  • історія музики, аналіз музичних творів, основи музичної психології та педагогіки;
  • історія хореографічного мистецтва, новітні тенденції в хореографії, менеджмент в сфері хореографічної культури.

Викладачі кафедри здійснюють керівництво практикою студентів-магістрів у вигляді стажування за фахом та переддипломної практики. Кафедра підтримує контакти з закладами та установами фахових галузей з метою організації та вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців, бере участь у наукових та культурно-просвітницьких заходах і акціях, здійснює керівництво науковими працями студентів-магістрів.

Тематика спецкурсів та спецсемінарів, які впроваджені на кафедрі, охоплює актуальні проблеми різних галузей та напрямків сучасного мистецтвознавства, актуальну наукову проблематику, в тому числі з мистецтвознавчої теорії, історії та критики.

Педагогічний склад кафедри плідно займаються наукової роботою, підготовкою навчальних матеріалів, беруть активну участь у всеукраїнських  та міжнародних науково-практичних та науково-теоретичних конференціях.

На кафедрі працюють 14 педагогів-науковців, серед яких – 6 докторів наук, 7 професорів, 8 кандидатів наук, 7 доцентів, 1 зав. лабораторією.

Особистісно-орієнтована парадигма освіти базується на таких засадах:

  • пріоритет цілей та цінностей студентів;
  • акцент на особистий емпіричний науковий досвід викладачів та передача практичного досвіду студентам;
  • процес освіти, як спільна справа викладачів та студентів, спрямований на індивідуальну самореалізацію, розвиток та вдосконалення особистих якостей.

Науково-педагогічний склад

Юрій Львович Афанасьєв – доктор філософських наук, професор, культуролог, автор низки монографій, підручників. Керівник дисертаційних та  магістерських робіт. Музикант, публіцист, лауреат поетичного конкурсу в Дюсельдорфі у Німеччині (2008, 2009).

Ганна Іванівна Веселовська – доктор мистецтвознавства, професор, театрознавець. Викладає дисципліну «Історія театру». Керівник проекту «Лесь Курбас і світова художня культура» за підтримки мистецько-освітнього фонду «Розвиток України» (січень-червень, 2012).

Борис Вадимович Деменко – доктор мистецтвознавства, професор, музикознавець-теоретик. Керівник магістерських робіт. Піаніст-виконавець, пропагандист української музичної культури. Автор альбомів «Український фортепіанний авангард», «Фортепіанні твори Бориса Лятошинського» (2 компакт-диски, 2006), керівник проекту «Валентин Сильвестров: метафорична музика» (2012).

Катерина Володимирівна Фадєєва – доктор мистецтвознавства, професор, музикознавець. Керівник дисертаційних та магістерських робіт. Керівник проектів «Сучасні композити для тромбону» (компакт-диск, 2011), «100-річчя Київської консерваторії» (2012).

Юлія Сергіївна Баленко кандидат педагогічних наук, доцент, музикознавець. Викладає дисципліни «Історія музики», «Аналіз музичних творів», «Основи музичної психології та педагогіки».

Ліліана Романівна Вежбовська – кандидат мистецтвознавства, доцент, мистецтвознавець. Викладає дисципліни: «Історія мистецтв», спецкурс «Аналіз мистецького твору». Керівник магістерських робіт.

Володимир Якович Михальов – кандидат педагогічних наук, доцент, кінознавець. Викладає дисципліну «Історія кіно і ТБ». Кінокритик, автор, продюсер, ведучий низки телепроектів (1998, 2000, 2011-2012), сценарист, режисер документальних фільмів (1996, 1997, 1999, 2002, 2009, 2010).

Василь Васильович Неволов – кандидат мистецтвознавства, професор, театрознавець. Викладає дисципліну «Історія образотворчого мистецтва». Режисер, актор, драматург, перекладач п’єс, критик, експерт. Заслужений діяч мистецтв України.

Тетяна Сергіївна Павлюк – кандидат мистецтвознавства, доцент, хореограф-постановник. Керівник магістерських робіт. Організатор низки мистецьких фестивалів (2010, 2011).

Аліна Миколаївна Підлипська – кандидат мистецтвознавства, доцент, хореограф-постановник. Викладає дисципліни «Новітні тенденції в хореографії», «Концептуальні засади професійного навчання», «Методика викладання фахових дисциплін». Керівник магістерських та кандидатських робіт. Постановник низки концертних номерів дитячих аматорських колективів.

Леся Іванівна Турчак –кандидат мистецтвознавства, мистецтвознавець. Викладає дисципліну «Історія костюму». Керівник практики студентів-магістрів.

Катерина Володимирівна Юдова-Романова – кандидат мистецтвознавства, доцент, театрознавець. Автор низки наукових та науково-методичних видань. Практик-організатор театральної справи (досвід адміністративної роботи на різних посадах в Київському театрі російської драми ім. Л.Українки – понад 18 років). Викладає дисципліни: «Історія масових свят», «Менеджмент і продюсерство», «Театральний менеджмент», «Менеджмент у сфері хореографічної культури». Керує практикою магістрів.

Людмила Анатоліївна Медвідь – завідуюча лабораторією. Пошукувач КНУКіМ. Колекціонер.

Викладачі кафедри ведуть постійний пошук найбільш оптимальних методів викладання комплексу мистецтвознавчих дисциплін. У колективному прагненні виробити найсучаснішу методику викладання знань та актуалізації роботи колективу функціонує науково-методичний семінар під керівництвом професора Ради Дмитрівни Михайлової з метою здійснення обміну ідеями та досвідом, обговорення інновацій у сфері викладання, запровадження сучасних методик.
Студенти, які проходять фахову магістерську практику за планами роботи кафедри теорії та історії мистецтв, отримують базові практичні навички.
Апробацію наукових здобутків студенти-магістри здійснюють під керівництвом викладачів кафедри у наукових виданнях студентських конференцій, на щорічних загальноуніверситетських та всеукраїнських конференціях.

Основні напрями наукових досліджень: концептуальний аналіз явищ художньої культури та мистецтва; моделювання  художніх процесів; семантичні, іконографічні, типологічні, стилістичні дослідження творів мистецтва; світова художня культура в українській рецепції; понятійно-термінологічні проблеми мистецтвознавства; теорія та практика мистецької освіти; історія музичного виконавського мистецтва, комп’ютерні технології в музикознавчих дослідженнях; проблеми поліритміки в музичній культурі; категорії часу в музикознавчій науці; становлення та розвиток хореології в Україні; питання театрального менеджменту; проблеми українського театру 60-90-х рр. ХХ ст.; історія театральної освіти; історія масових свят; антропософські тенденції в українському мистецтві; мистецький  авангард; актуальні питання сучасного українського образотворчого мистецтва.

Адреса кафедри: вул. Щорса, 36, каб. 916,
тел.: (044) 286–45–38.

Контакти