Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

«Києво-Печерська лавра – провідний осередок книжкової справи Руси-України»

Міністерство культури і туризму України, Київський національний університет культури і мистецтв (Кафедра журналістики та видавничої справи Інституту журналістики та міжнародних відносин) проводить 24-25 листопада 2011 року Всеукраїнську науково-практичну конференцію

«Києво-Печерська лавра – провідний осередок книжкової справи Руси-України» (До 350-річчя першого видання «Києво-Печерського патерика» (1661).

 Передбачається обговорення проблематики за такими напрямками:

  • Книгописці та книгописання в Києво-Печерській лаврі
  • Києво-печерські друкарі
  • Видавнича діяльність Києво-Печерської лаври
  • Рукописні та друковані редакції Києво-Печерського патерика
  • Бібліотечна справа в Києво-Печерській лаврі
  • Українська видавнича справа у ХVІІ-ХVІІІ ст..

Планується робота студентської секції.

Заявки на участь у конференції (тему доповіді, прізвище, ім’я та по батькові доповідача, а також його місце роботи, навчання, вчений ступінь) просимо надсилати на електронну адресу vskafedra@gmail.com або на вищезазначену адресу до 1 листопада.

Доповіді обсягом до 10 сторінок форматом А4 (шрифт Times New Roman, 14 кегль, через півтора інтервали) повинні містити назву статті, прізвище, ім’я та по-батькові автора (авторів), текст.

Назва статті, коротка анотація та ключові слова подаються українською та англійською мовами (зразок – наприкінці інформаційного листа). Посилання на літературу і джерела: по тексту – у квадратних дужках [5, с.34], наприкінці статті – порядкова нумерація за алфавітним принципом.

(Зразки заявки, першої та останньої сторінок доповідей (повідомлень) подаються наприкінці цього інформаційного листа)

Доповідачі матимуть змогу демонструвати супровідний матеріал через кафедральну мультимедійну систему.

Оргкомітет здійснює відбір запропонованих матеріалів. У разі недотримання обов’язкових вимог доповідь може бути відхилена.

Матеріали конференції будуть опубліковані в науковому збірнику та розміщені на сайті кафедри журналістики та видавничої справи.

Проїзд, харчування, проживання учасників конференції за власні кошти.

Координатор: ст. викладач Бабич Олександр Іванович.

Контактні телефони: (044) 285-19-06, моб. (063) 175-44-07.

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року