Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

«Комунікативна компетентність тележурналіста»

Дата: 18.12.2018 | Рубрика: Новини

За ініціативою соціально-психологічного центру Кафедри психології Університету культури був проведений тренінг на тему «Комунікативна компетентність тележурналіста», для студентів першого курсу Факультету кіно і телебачення.

Розпочався тренінг з виступу доцента Кафедри психології, кандидата психологічних наук Галини Кот, яка розповіла про важливість розвитку професійної компетентності майбутнього тележурналіста.

  За її словами, комунікативна компетентність тележурналіста є основним підґрунтям для підвищення професійної майстерності фахівців сфери масової комунікації. Для того, щоб майбутні спеціалісти були висококваліфікованими, у навчальних закладах мають бути створені відповідні психологічні та навчально-освітні умови.

Людина, яка вирішила обрати собі професію тележурналіста має володіти особистісними якостями, які повинні розвиватися в процесі її навчання в освітньому закладі: сильний характер, чесність і відвертість; гнучкий розум і логічність суджень; здатність творчо і нестандартно мислити; правдивість і поміркованість; об’єктивність; глибока зацікавленість у вирішенні проблеми; широка культурна підготовка; інтелектуальна розвинутість; здатність до аналізу і синтезу; інтуїція.

Не менш важливими у фаховій підготовці тележурналіста є професійно-значущі уміння і навички та виразна поведінка. Він повинен  уміти вступати в контакт з незнайомою людиною, викликати до себе довіру, уміти переконувати. Техніка інтерв’ювання, техніка прямого спілкування зі співрозмовником набувають для телеведучого особливого значення.

Такі професійні уміння як здатність доопрацювання, швидкість мови, вміння адекватно і оперативно переводити внутрішню мову в письмову є «професійними» характеристиками, їх формування та розвиток можливі в межах спеціальної психологічної підготовки тележурналістів на основі тренінгової технології.

На тренінгу «Комунікативна компетентність тележурналіста» застосовувались такі  психолого-педагогічні прийоми та техніки, як метод пояснення і керованої дискусії, метод виховання прикладом, метод переорієнтації зусиль, метод сугестії навіювання, метод привчання та переконання тощо.

Студенти були у захваті від тренінгу, обмінювалися позитивними враженнями і відчуттями. Вирували щирі емоції. А також було багато несподіванок й особистісних відкриттів. Наприкінці заходу, молодь висловила вдячність всім організаторам та учасникам тренінгу.

Контакти