БАНЕР 

декана факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу;

декана факультету дизайну і реклами;

декана факультету культурології;

декана факультету журналістики і міжнародних відносин;

декана факультету економіки, права та інформаційних технологій;

завідувача кафедри іноземної філології;

завідувача кафедри народної хореографії;

завідувача кафедри бальної хореографії;

завідувача кафедри режисури та акторського мистецтва;

завідувача кафедри режисури естради і масових свят;

завідувача кафедри народнопісенного і хорового мистецтва;

завідувача кафедри інструментального мистецтва;

завідувача кафедри академічного хорового мистецтва;

завідувача кафедри бандури та фольклору;

завідувача кафедри акторів кіно;

завідувача кафедри режисури телебачення;

завідувача кафедри тележурналістики, дикторів та ведучих телебачення;

завідувача кафедри операторського мистецтва;

завідувача кафедри фотомистецтва;

завідувача кафедри звукорежисури;

завідувача кафедри культурно-дозвіллєвої діяльності;

завідувача кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи;

завідувача кафедри музеєзнавства і пам’яткознавства;

завідувача кафедри соціології;

завідувача кафедри готельно-ресторанного бізнесу;

завідувача кафедри міжнародного туризму;

завідувача кафедри економіки;

завідувача кафедри правознавства;

завідувача кафедри дизайну одягу;

завідувача кафедри дизайну середовища;

завідувача кафедри графічного дизайну і реклами.

 

На кафедру іноземної філології:

професора (5 вакансій);

доцента (9 вакансій);

старшого викладача (9 вакансій);

викладача (3 вакансії);

асистента (3 вакансії).

 

На кафедру філософії:

доцента (3 вакансії);

старшого викладача (3 вакансії);

викладача (1 вакансія);

 

На кафедру культурно-дозвіллєвої діяльності:

професора (3 вакансії);

доцента (5 вакансій);

старшого викладача (4 вакансії);

викладача (1 вакансія);

асистента (1 вакансія).

 

На кафедру інформаційної, бібліотечної та архівної справи:

професора (4 вакансії);

доцента (7 вакансій);

старшого викладача (7 вакансій);

викладача (2 вакансії);

асистента (2 вакансії).

 

На кафедру музеєзнавства і пам’яткознавства:

професора (2 вакансії);

доцента (2 вакансії);

старшого викладача (2 вакансії);

викладача (1 вакансія);

асистента (1 вакансія).

 

На кафедру міжнародних відносин:

професора (3 вакансії);

доцента (5 вакансій);

старшого викладача (4 вакансії);

викладача (1 вакансія);

асистента (1 вакансія).

 

На кафедру зв’язків з громадськістю і журналістики:

професора (4 вакансії);

доцента (6 вакансій);

старшого викладача (5 вакансій);

викладача (2 вакансії);

асистента (2 вакансії).

 

На кафедру соціології:

професора (1 вакансія);

доцента (2 вакансії);

старшого викладача (2 вакансії);

викладача (1 вакансія);

асистента (1 вакансія).

 

На кафедру комп’ютерних наук:

професора (2 вакансії);

доцента (4 вакансії);

старшого викладача (3 вакансії);

викладача (1 вакансія);

асистента (1 вакансія).

 

На кафедру правознавства:

професора (2 вакансії);

доцента (3 вакансії);

старшого викладача (3 вакансії);

викладача (1 вакансія);

асистента (1 вакансія).

 

На кафедру економіки:

професора (2 вакансії);

доцента (3 вакансії);

старшого викладача (3 вакансії);

викладача (1 вакансія);

асистента (1 вакансія).

 

На кафедру готельно-ресторанного бізнесу:

професора (4 вакансії);

доцента (5 вакансій);

старшого викладача (5 вакансій);

викладача (2 вакансії);

асистента (2 вакансії).

 

На кафедру міжнародного туризму:

професора (2 вакансії);

доцента (4 вакансії);

старшого викладача (4 вакансії);

викладача (1 вакансія);

асистента (1 вакансія).

 

На кафедру графічного дизайну і реклами:

професора (2 вакансії);

доцента (3 вакансії);

старшого викладача (2 вакансії);

викладача (1 вакансія);

асистента (1 вакансія).

 

На кафедру дизайну середовища:

професора (2 вакансії);

доцента (4 вакансії);

старшого викладача (3 вакансії);

викладача (1 вакансія);

асистента (1 вакансія).

 

На кафедру дизайну одягу:

професор (1 вакансія);

доцент (2 вакансії);

старшого викладача (2 вакансії);

викладач (1 вакансія);

асистент (1 вакансія).

 

На кафедру операторського мистецтва:

професора (2 вакансії);

доцента (3 вакансії);

старшого викладача (2 вакансії);

викладача (1 вакансія);

асистента (1 вакансія).

 

На кафедру фотомистецтва:

професора (2 вакансії);

доцента (3 вакансії);

старшого викладача (2 вакансії);

викладача (1 вакансія);

асистента (1 вакансія).

 

На кафедру звукорежисури:

професора (2 вакансії);

доцента (3 вакансії);

старшого викладача (2 вакансії);

викладача (1 вакансія);

асистента (1 вакансія).

 

На кафедру тележурналістики, дикторів та ведучих телебачення:

професора (4 вакансії);

доцента (6 вакансій);

старшого викладача (5 вакансій);

викладача (2 вакансії);

асистента (2 вакансії).

 

На кафедру режисури телебачення:

професора (2 вакансії);

доцента (4 вакансії);

старшого викладача (3 вакансії);

викладача (1 вакансія);

асистента (1 вакансія).

 

На кафедру акторів кіно:

професор (1 вакансія);

доцент (2 вакансії);

старшого викладача (2 вакансії);

викладач (1 вакансія);

асистент (1 вакансія).

 

На кафедру режисури та акторського мистецтва:

професора (4 вакансії);

доцента (7 вакансій);

старшого викладача (7 вакансій);

викладача (2 вакансії);

асистента (2 вакансії).

 

На кафедру режисури естради і масових свят:

професора (3 вакансії);

доцента (6 вакансій);

старшого викладача (5 вакансії);

викладача (2 вакансії);

асистента (2 вакансії).

 

На кафедру індустрії моди:

професора (1 вакансія);

доцента (2 вакансії);

старшого викладача (2 вакансії);

викладача (1 вакансія);

асистента (1 вакансія).

 

На кафедру шоу-бізнесу:

професора (1 вакансія);

доцента (2 вакансії);

старшого викладача (2 вакансії);

викладача (1 вакансія);

асистента (1 вакансія).

 

На кафедру сучасної хореографії:

професора (3 вакансії);

доцента (5 вакансій);

старшого викладача (4 вакансії);

викладача (1 вакансія);

асистента (1 вакансія).

 

На кафедру народної хореографії:

професор (2 вакансії);

доцент (2 вакансії);

старшого викладача (2 вакансії);

викладач (1 вакансія);

асистент (1 вакансія).

 

На кафедру бальної хореографії:

професора (2 вакансії);

доцента (2 вакансії);

старшого викладача (2 вакансії);

викладача (1 вакансія);

асистента (1 вакансія).

 

На кафедру класичної хореографії:

професора (2 вакансії);

доцента (3 вакансії);

старшого викладача (3 вакансії);

викладача (1 вакансія);

асистента (1 вакансія).

 

На кафедру бандури та фольклору:

професора (5 вакансій);

доцента (7 вакансій);

старшого викладача (7 вакансій);

викладача (2 вакансії);

асистента (2 вакансії).

 

На кафедру академічного хорового мистецтва:

професор (3 вакансії);

доцент (5 вакансій);

старшого викладача (4 вакансії);

викладач (1 вакансія);

асистент (1 вакансія).

 

На кафедру інструментального мистецтва:

професор (5 вакансій);

доцент (8 вакансій);

старшого викладача (7 вакансій);

викладач (2 вакансії);

асистент (2 вакансії).

 

На кафедру народно-пісенного і хорового мистецтва:

професор (4 вакансії);

доцент (6 вакансій);

старшого викладача (6 вакансій);

викладач (2 вакансії);

асистент (2 вакансії).

 

До Спортклубу:

доцента (1 вакансія);

старшого викладача (1 вакансія);

викладача (2 вакансії).

 

Конкурсні кваліфікаційні вимоги до претендентів на вакантні посади науково-педагогічних працівників університету.

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду декана факультету:

– науковий ступінь та/або  вчене (почесне) звання відповідно до профілю факультету;

– стаж науково-педагогічної роботи в КНУКіМ не менше 5 років.

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду завідувача кафедри:

– науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри;

– стаж науково-педагогічної роботи в КНУКіМ не менше 10 років;

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 3 роки;

– не менше 10 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років у наукових фахових виданнях (в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);

– підручники, монографії, навчальні посібники за фахом, що опубліковані за останні 5 років.

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду професора:

– науковий ступінь та/або вчене звання професора (для спеціальностей галузі знань 02 “Культура і мистецтво” почесне звання “народний артист”, “народний художник”, “народний архітектор”, “заслужений тренер”) відповідно до профілю кафедри;

– стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років;

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 3 роки;

– не менше 10 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років у наукових фахових виданнях (в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);

– підручники, монографії, навчальні посібники за фахом, що опубліковані за останні 5 років;

– навчально-методичні комплекси дисциплін.

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду доцента:

– науковий ступінь та/або вчене звання доцента (для спеціальностей галузі знань 02 “Культура і мистецтво” почесне звання “заслужений артист”, “заслужений художник”, “заслужений архітектор”, “заслужений майстер спорту”, “заслужений майстер народної творчості України”)відповідно до профілю кафедри;

– стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років;

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 3 роки;

– не менше 7 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років у наукових фахових виданнях (в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);

– навчально-методичні комплекси дисциплін.

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду старшого викладача:

– науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри;

– повна вища освіта за профілем кафедри;

– стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації;

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 3 роки;

– не менше 5 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років у наукових фахових виданнях (в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);

– навчально-методичні комплекси дисциплін.

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду викладача:

– як правило, науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри;

– повна вища освіта за профілем кафедри;

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 3 роки;

– не менше 3 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років у наукових фахових виданнях (в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);

– навчально-методичні комплекси дисциплін.

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду асистента:

– повна вища освіта за профілем кафедри;

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 3 роки;

– не менше 2 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 3 роки у наукових фахових виданнях (в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science).

 

Претенденти на заміщення вакантних посад подають до відділу кадрів  університету такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, написану власноруч (див. додаток 1);

– копію трудової книжки, завірену в установленому порядку за останнім місцем роботи;

– дві світлини розміром 4×6 см;

– автобіографію;

– завірені в установленому порядку копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене (почесне) звання;

– копії паспорта громадянина України (с.1, 2 і 11), ідентифікаційного коду, завірені в установленому порядку;

– копію військового квитка (для військовозобов’язаних);

– копії документів, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх трьох років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи) завірені в установленому порядку;

– довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;

– список наукових та навчально-методичних праць (див. додаток 2);

– творчий доробок (дипломи, сертифікати, свідоцтва, і т.п.) (тільки для претендентів на вакантні посади творчих факультетів);

– навчально-методичні комплекси дисциплін (див. додаток 3);

– звіт науково-педагогічного працівника встановленої форми (тільки для осіб, які до 31.08.2016 р. працювали в КНУКіМ на посадах науково-педагогічних працівників);

– письмову згоду, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», на обробку персональних даних (див. додаток 4).

 

Додатково за наявності:

– завірені в установленому порядку копії документів, щодо присудження державних нагород.

 

Претендентом, за його бажанням, можуть бути надані й інші документи, що засвідчують його професійні якості.

Документи щодо участі у конкурсі подаються до відділу кадрів університету претендентом особисто.

 

Термін подання документів – до 22 жовтня 2016 року.

 

Ознайомитися з вимогами до претендентів, подати заяву та документи можна за адресою:  01601, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36, каб. № 308 (відділ кадрів).

Години прийому документів з  9.30 до 17.00 год. Телефон для довідок: (044) 529-99-96.

 

             Додаток 1           Додаток 2               Додаток 3               Додаток 4

 

Контакти
Email: abiturient_knukim@ukr.net
Тел.: (044) 285-44-03, 285-43-86
Факс: (044) 285-85-27