БАНЕР 

На кафедру народної та класичної хореографії:

завідувач кафедри (освітньо-науковий рівень) – 1 вакансія;

професор (за профілем кафедри) – 2 вакансії;

професор – 2 вакансії;

доцент (за профілем кафедри) – 2 вакансії;

доцент – 4 вакансії;

старший викладач (за профілем кафедри) – 1 вакансія;

старший викладач – 4 вакансії;

асистент – 2 вакансії;

концертмейстер (фортепіано) – 5 вакансій;

концертмейстер (баян) – 3 вакансії.

 

На кафедру сучасної та бальної хореографії:

завідувач кафедри (освітньо-професійний рівень) – 1 вакансія;

професор (за профілем кафедри) – 2 вакансії;

професор – 3 вакансії;

доцент (за профілем кафедри) – 2 вакансії;

доцент – 5 вакансій;

старший викладач (за профілем кафедри) – 1 вакансія;

старший викладач – 5 вакансій;

викладач – 2 вакансії;

асистент – 2 вакансії.

концертмейстер (фортепіано) – 2 вакансії.

 

На кафедру правознавства:

професор (за профілем кафедри) – 1 вакансія;

доцент – 1 вакансія;

викладач – 1 вакансія.

 

На кафедру академічного хорового та інструментального мистецтва:

завідувач кафедри (освітньо-науковий рівень) – 1 вакансія;

професор (за профілем кафедри) – 2 вакансії;

професор – 5 вакансій;

доцент (за профілем кафедри) – 2 вакансії;

доцент – 9 вакансій;

старший викладач (за профілем кафедри) – 1 вакансія;

старший викладач – 7 вакансій;

викладач – 5 вакансій;

асистент – 2 вакансії;

концертмейстер (фортепіано) – 9 вакансій.

 

На кафедру народно-хорового мистецтва та фольклору:

завідувач кафедри (освітньо-професійний рівень) – 1 вакансія;

професор (за профілем кафедри) – 2 вакансії;

професор – 5 вакансій;

доцент (за профілем кафедри) – 2 вакансії;

доцент – 9 вакансій;

старший викладач (за профілем кафедри) – 1 вакансія;

старший викладач – 7 вакансій;

викладач – 5 вакансій;

асистент – 2 вакансії;

концертмейстер (фортепіано) – 5 вакансій;

концертмейстер (баян) – 4 вакансії;

концертмейстер (акордеон) – 1 вакансія.

 

На кафедру дизайну і технологій:

завідувач кафедри (освітньо-науковий рівень) – 1 вакансія;

професор (за профілем кафедри) – 1 вакансія;

професор – 1 вакансія;

доцент (за профілем кафедри) – 1 вакансія;

доцент – 2 вакансії;

старший викладач (за профілем кафедри) – 1 вакансія;

старший викладач – 3 вакансії;

викладач – 3 вакансії;

асистент – 2 вакансії.

 

На кафедру графічного дизайну:

завідувач кафедри (освітньо-професійний рівень) – 1 вакансія;

професор (за профілем кафедри) – 1 вакансія;

професор – 1 вакансія;

доцент (за профілем кафедри) – 1 вакансія;

доцент – 3 вакансії;

старший викладач – 1 вакансія.

 

На кафедру сценічного мистецтва:

завідувач кафедри (освітньо-науковий рівень) – 1 вакансія;

професор (за профілем кафедри) – 2 вакансії;

професор – 5 вакансій;

доцент (за профілем кафедри) – 2 вакансії;

доцент – 11 вакансій;

старший викладач (за профілем кафедри) – 1 вакансія;

старший викладач – 11 вакансій;

викладач – 4 вакансії;

асистент – 4 вакансії;

концертмейстер (фортепіано) – 1 вакансія.

 

На кафедру шоу-бізнесу та індустрії моди:

завідувач кафедри (освітньо-науковий рівень) – 1 вакансія;

професор (за профілем кафедри) – 2 вакансії;

доцент (за профілем кафедри) – 2 вакансії;

доцент – 1 вакансія;

старший викладач (за профілем кафедри) – 1 вакансія;

старший викладач – 3 вакансії;

викладач – 3 вакансії;

асистент – 3 вакансії.

 

На кафедру кіно-телемистецтва:

завідувач кафедри (освітньо-професійний рівень) – 1 вакансія;

професор (за профілем кафедри) – 2 вакансії;

професор – 3 вакансії;

доцент (за профілем кафедри) – 2 вакансії;

доцент – 6 вакансій;

старший викладач (за профілем кафедри) – 1 вакансія;

старший викладач – 6 вакансій;

викладач – 3 вакансії;

асистент – 3 вакансії.

 

На кафедру тележурналістики та акторської майстерності:

завідувач кафедри (освітньо-науковий рівень) – 1 вакансія;

професор (за профілем кафедри) – 2 вакансії;

професор – 3 вакансії;

доцент (за профілем кафедри) – 2 вакансії;

доцент – 5 вакансій;

старший викладач (за профілем кафедри) – 1 вакансія;

старший викладач – 5 вакансій;

викладач – 3 вакансії;

асистент – 5 вакансій.

 

На кафедру фотомистецтва:

доцент – 2 вакансії;

старший викладач – 3 вакансії;

викладач – 2 вакансії;

асистент – 2 вакансії.

 

На кафедру культурно-дозвіллєвої діяльності:

професор (за профілем кафедри) – 1 вакансія;

доцент (за профілем кафедри) – 1 вакансія;

доцент – 2 вакансії.

 

На кафедру музеєзнавства і пам’яткознавства:

професор (за профілем кафедри) – 2 вакансії;

старший викладач (за профілем кафедри) – 1 вакансія;

викладач – 1 вакансія.

 

На кафедру соціальних комунікацій та інформаційних наук:

професор – 2 вакансії;

старший викладач – 6 вакансій;

викладач – 1 вакансія;

асистент – 2 вакансії.

 

На кафедру міжнародних відносин:

професор (за профілем кафедри) – 2 вакансії;

старший викладач – 3 вакансії;

викладач – 1 вакансія;

асистент – 1 вакансія.

 

На кафедру зв’язків з громадськістю і журналістики:

професор (за профілем кафедри) – 2 вакансії;

доцент (за профілем кафедри) – 2 вакансії;

доцент – 2 вакансії;

старший викладач – 2 вакансії;

викладач – 2 вакансії;

асистент – 1 вакансія.

 

На кафедру готельно-ресторанного бізнесу:

професор (за профілем кафедри) – 2 вакансії;

доцент (за профілем кафедри) – 1 вакансія;

доцент – 3 вакансії;

старший викладач – 5 вакансій;

викладач – 1 вакансія;

асистент – 3 вакансії.

 

На кафедру міжнародного туризму:

професор (за профілем кафедри) – 2 вакансії;

старший викладач – 2 вакансії.

 

На кафедру філософії:

доцент – 3 вакансії;

старший викладач – 1 вакансія.

 

На кафедру іноземної філології:

професор – 1 вакансія;

доцент – 3 вакансії;

старший викладач – 5 вакансій;

викладач – 2 вакансії;

асистент – 1 вакансія.

 

До спортклубу:

доцент – 1 вакансія;

старший викладач – 2 вакансії;

викладач – 2 вакансії.

 

Конкурсні кваліфікаційні вимоги до претендентів на вакантні посади науково-педагогічних працівників університету.

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду завідувача кафедри (освітньо-науковий рівень):

– науковий ступінь доктора наук та вчене звання відповідно до профілю кафедри;

– стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років;

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років;

– не менше 10 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років у наукових фахових виданнях (в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);

– підручники, монографії, навчальні посібники за фахом, що опубліковані за останні 5 років;

– виконання за останні п’ять років не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти».

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду завідувача кафедри (освітньо-професійний рівень):

– науковий ступінь та вчене звання відповідно до профілю кафедри;

– стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років;

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років;

– не менше 10 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років у наукових фахових виданнях (в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);

– підручники, монографії, навчальні посібники за фахом, що опубліковані за останні 5 років;

– виконання за останні п’ять років не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти».

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду професора (за профілем кафедри):

– науковий ступінь доктора наук та вчене звання професора відповідно до профілю кафедри або спорідненої спеціальності, визначеної Таблицею відповідності Переліку наукових спеціальностей (Перелік 2011) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за яким здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 № 1151 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 12.04.2016 № 419);

– стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років;

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років;

– не менше 10 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років у наукових фахових виданнях (в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);

– підручники, монографії, навчальні посібники за фахом, що опубліковані за останні 5 років;

– навчально-методичні комплекси дисциплін;

– виконання за останні п’ять років не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти».

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду професора:

– вчене звання професора (для спеціальностей галузі знань 02 «Культура і мистецтво» почесне звання «народний артист», «народний художник», «народний архітектор», «заслужений тренер» прирівнюється до вченого звання професор) та/або науковий ступінь відповідно до профілю кафедри або відповідністю спеціальності навчальним дисциплінам, визначеною пунктом 1 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»;

– стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років;

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років;

– не менше 10 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років у наукових фахових виданнях (в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);

– підручники, монографії, навчальні посібники за фахом, що опубліковані за останні 5 років;

– навчально-методичні комплекси дисциплін;

– виконання за останні п’ять років не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти».

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду доцента (за профілем кафедри):

– науковий ступінь та вчене звання доцента відповідно до профілю кафедри або спорідненої спеціальності, визначеної Таблицею відповідності Переліку наукових спеціальностей (Перелік 2011) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за яким здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 06.11.2015 № 1151 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 12.04.2016 № 419);

– стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років;

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років;

– не менше 7 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років у наукових фахових виданнях (в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);

– навчально-методичні комплекси дисциплін;

– виконання за останні п’ять років не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти».

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду доцента:

– вчене звання доцента (для спеціальностей галузі знань 02 «Культура і мистецтво» почесне звання «заслужений артист», «заслужений художник», «заслужений архітектор», «заслужений майстер спорту», «заслужений майстер народної творчості України») та/або науковий ступінь відповідно до профілю кафедри або відповідністю спеціальності навчальним дисциплінам, визначеною пунктом 1 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»;

– стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років;

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років;

– не менше 7 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років у наукових фахових виданнях – в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);

– навчально-методичні комплекси дисциплін;

– виконання за останні п’ять років не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти».

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду старшого викладача (за профілем кафедри):

– науковий ступінь відповідно до профілю кафедри або спорідненої спеціальності, визначеної Таблицею відповідності Переліку наукових спеціальностей (Перелік 2011) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за яким здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 06.11.2015 № 1151 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 12.04.2016 № 419);

– повна вища освіта за освітнім рівнем «Магістр» («Спеціаліст»);

– стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації;

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років;

– не менше 5 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років у наукових фахових виданнях (в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);

– навчально-методичні комплекси дисциплін;

– виконання за останні п’ять років не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти».

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду старшого викладача:

– науковий ступінь відповідно до профілю спеціальності кафедри або відповідністю спеціальності навчальним дисциплінам, визначеною пунктом 1 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»;

– повна вища освіта за освітнім рівнем «Магістр» («Спеціаліст»);

– стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації;

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років;

– не менше 5 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років у наукових фахових виданнях (в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);

– навчально-методичні комплекси дисциплін;

– виконання за останні п’ять років не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти».

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду викладача:

– як правило, науковий ступінь відповідно до профілю кафедри або відповідністю спеціальності навчальним дисциплінам, визначеною пунктом 1 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»;

– повна вища освіта за освітнім рівнем «Магістр» («Спеціаліст»);

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років;

– не менше 3 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років у наукових фахових виданнях – в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);

– навчально-методичні комплекси дисциплін;

– виконання за останні п’ять років не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти».

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду асистента:

– повна вища освіта за освітнім рівнем «Магістр» («Спеціаліст»);

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років;

– не менше 2 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 3 роки у наукових фахових виданнях (в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);

– виконання за останні п’ять років не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти».

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду концертмейстера:

– відповідна фахова повна вища освіта за освітнім рівнем «Магістр» («Спеціаліст»);

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років;

– не менше 2 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 3 роки у наукових фахових виданнях (в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);

– результати атестації професійної майстерності;

– виконання за останні п’ять років не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти».

 

Претенденти на заміщення вакантних посад подають до кабінету № 201   університету такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, написану власноруч (див. додаток 1);

– копію трудової книжки, завірену в установленому порядку за останнім місцем роботи;

– дві світлини розміром 4×6 см;

– автобіографію;

– завірені в установленому порядку копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене (почесне) звання;

– копії паспорта громадянина України (с.1, 2 і 11), ідентифікаційного коду, завірені в установленому порядку;

– копію військового квитка (для військовозобов’язаних);

– копії документів, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років, завірені в установленому порядку;

– довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;

– виконання за останні п’ять років не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» (див. додаток 2);

– творчий доробок (дипломи, сертифікати, свідоцтва, і т.п.) (тільки для претендентів на вакантні посади творчих факультетів);

– навчально-методичні комплекси дисциплін (див. додаток 3);

– письмову згоду, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», на обробку персональних даних (див. додаток 4).

 

Додатково за наявності:

– завірені в установленому порядку копії документів, щодо присудження державних нагород.

 

Претендентом, за його бажанням, можуть бути надані й інші документи, що засвідчують його професійні якості.

 

Документи щодо участі у конкурсі подаються претендентом особисто.

 

Термін подання документів – до 26 листопада 2017 року.

 

Подати заяву та документи можна за адресою: 01601, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36, каб. №201.

Години прийому документів з 9.30 до 17.00 год. щоденно крім суботи та неділі.

 

Телефон для довідок: (044) 285-07-95

 

             Додаток 1           Додаток 2               Додаток 3               Додаток 4

 

Контакти
Email: abiturient_knukim@ukr.net
Тел.: (044) 285-44-03, 285-43-86
Факс: (044) 285-85-27