Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

Конкурс на заміщення вакантних посад

Київський національний університет культури і мистецтв оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників!

 

На кафедру психології:

професор – 1 вакансія;

доцент – 3 вакансії;

старший викладач – 1 вакансія.

 

На кафедру філософії:

доцент – 3 вакансії;

старший викладач – 1 вакансія.

 

На кафедру іноземної філології:

професор – 1 вакансія;

доцент – 4 вакансії;

старший викладач – 4 вакансії;

викладач – 4 вакансії;

асистент – 5 вакансій.

 

На кафедру народної хореографії:

професор (за профілем кафедри) – 1 вакансія;

доцент (за профілем кафедри) – 2 вакансії;

доцент – 1 вакансія;

старший викладач – 2 вакансії;

викладач – 1 вакансія;

асистент – 1 вакансія;

концертмейстер – 2 вакансії.

 

На кафедру сучасної хореографії:

професор (за профілем кафедри) – 1 вакансія;

доцент (за профілем кафедри) – 4 вакансії;

доцент – 2 вакансії;

старший викладач – 2 вакансії;

викладач – 4 вакансії;

асистент – 1 вакансія;

концертмейстер – 4 вакансії.

 

На кафедру бальної хореографії:

професор (за профілем кафедри) – 1 вакансія;

доцент (за профілем кафедри) – 2 вакансії;

старший викладач – 2 вакансії;

викладач – 2 вакансії;

асистент – 1 вакансія;

концертмейстер – 1 вакансія.

 

На кафедру правознавства:

доцент (за профілем кафедри) – 2 вакансії;

старший викладач – 2 вакансії.

 

На кафедру економіки:

доцент (за профілем кафедри) – 2 вакансії;

старший викладач – 2 вакансії.

 

На кафедру комп’ютерних наук:

професор (за профілем кафедри) – 1 вакансія;

доцент (за профілем кафедри) – 2 вакансії;

доцент – 2 вакансії;

старший викладач – 1 вакансія;

асистент – 1 вакансія;

 

На кафедру народно-хорового мистецтва:

професор (за профілем кафедри) – 1 вакансія;

професор – 1 вакансія;

доцент (за профілем кафедри) – 2 вакансії;

доцент – 1 вакансія;

старший викладач – 2 вакансії;

викладач – 1 вакансія;

асистент – 2 вакансії;

концертмейстер – 6 вакансій.

 

На кафедру академічного хорового мистецтва:

професор (за профілем кафедри) – 1 вакансія;

доцент (за профілем кафедри) – 1 вакансія;

старший викладач – 1 вакансія;

асистент – 1 вакансія;

концертмейстер – 1 вакансія.

 

На кафедру фольклористики, бандури та інструментального мистецтва:

професор (за профілем кафедри) – 1 вакансія;

доцент (за профілем кафедри) – 2 вакансії;

доцент – 1 вакансія;

старший викладач – 6 вакансій;

викладач – 3 вакансії;

асистент – 2 вакансії;

концертмейстер – 7 вакансій.

 

На кафедру теорії та історії музики:

професор (за профілем кафедри) – 1 вакансія;

професор – 1 вакансія;

доцент (за профілем кафедри) – 2 вакансії;

доцент – 1 вакансія;

старший викладач – 2 вакансії.

 

На кафедру дизайну і технологій:

доцент (за профілем кафедри) – 2 вакансії;

доцент – 4 вакансії;

старший викладач – 2 вакансії;

викладач – 2 вакансії;

асистент – 1 вакансія.

 

На кафедру графічного дизайну:

професор (за профілем кафедри) – 1 вакансія;

доцент (за профілем кафедри) – 2 вакансії;

доцент – 1 вакансія;

старший викладач – 3 вакансії;

асистент – 1 вакансія.

 

На кафедру режисури естради та масових свят:

професор (за профілем кафедри) – 1 вакансія;

професор – 1 вакансія;

доцент (за профілем кафедри) – 2 вакансії;

старший викладач – 2 вакансії;

асистент – 3 вакансії.

 

На кафедру режисури та майстерності актора:

професор (за профілем кафедри) – 1 вакансія;

старший викладач – 2 вакансії;

викладач – 3 вакансії;

асистент – 2 вакансії;

концертмейстер – 1 вакансія.

 

На кафедру шоу-бізнесу:

професор (за профілем кафедри) – 1 вакансія;

доцент (за профілем кафедри) – 2 вакансії;

старший викладач – 1 вакансія;

викладач – 1 вакансія.

 

На кафедру індустрії моди:

професор (за профілем кафедри) – 1 вакансія;

доцент (за профілем кафедри) – 1 вакансія;

старший викладач – 1 вакансія;

викладач – 1 вакансія;

асистент – 1 вакансія.

 

На кафедру кіно-телемистецтва:

професор (за профілем кафедри) – 1 вакансія;

професор – 1 вакансія;

доцент (за профілем кафедри) – 2 вакансії;

доцент – 1 вакансія;

старший викладач – 6 вакансій;

викладач – 3 вакансії;

асистент – 3 вакансії.

 

На кафедру тележурналістики та майстерності актора:

професор (за профілем кафедри) – 1 вакансія;

доцент (за профілем кафедри) – 2 вакансії;

доцент – 1 вакансія;

старший викладач – 4 вакансії;

викладач – 3 вакансії;

асистент – 4 вакансії.

 

На кафедру фотомистецтва:

професор (за профілем кафедри) – 1 вакансія;

доцент (за профілем кафедри) – 1 вакансія;

старший викладач – 1 вакансія;

викладач – 3 вакансії;

асистент – 2 вакансії.

 

На кафедру івент-менеджменту та індустрії дозвілля:

професор (за профілем кафедри) – 1 вакансія;

професор – 1 вакансія;

доцент (за профілем кафедри) – 2 вакансії;

доцент – 1 вакансія;

старший викладач – 3 вакансії;

викладач – 2 вакансії;

асистент – 1 вакансія.

 

На кафедру музеєзнавства і пам’яткознаства:

професор (за профілем кафедри) – 1 вакансія;

доцент (за профілем кафедри) – 2 вакансії;

старший викладач – 2 вакансії;

викладач – 1 вакансія;

асистент – 1 вакансія.

 

На кафедру інформаційних технологій:

професор (за профілем кафедри) – 1 вакансія;

доцент (за профілем кафедри) – 2 вакансії;

доцент – 2 вакансії;

старший викладач – 2 вакансії.

 

На кафедру документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності:

професор (за профілем кафедри) – 1 вакансія;

професор – 1 вакансія;

доцент (за профілем кафедри) – 2 вакансії;

доцент – 1 вакансія;

старший викладач – 2 вакансії;

викладач – 1 вакансія;

асистент – 1 вакансія.

 

На кафедру міжнародних відносин:

професор (за профілем кафедри) – 1 вакансія;

доцент (за профілем кафедри) – 2 вакансії;

доцент – 1 вакансія;

старший викладач – 6 вакансій;

викладач – 2 вакансії;

асистент – 2 вакансії.

 

На кафедру зв’язків з громадськістю та журналістики:

професор (за профілем кафедри) – 1 вакансія;

професор – 1 вакансія;

доцент (за профілем кафедри) – 2 вакансії;

доцент – 2 вакансії;

старший викладач – 4 вакансії;

викладач – 3 вакансії;

асистент – 2 вакансії.

 

На кафедру готельно-ресторанного бізнесу:

професор (за профілем кафедри) – 1 вакансія;

доцент (за профілем кафедри) – 2 вакансії;

доцент – 1 вакансія;

старший викладач – 2 вакансії;

викладач – 2 вакансії;

асистент – 2 вакансії.

 

На кафедру міжнародного туризму:

професор (за профілем кафедри) – 1 вакансія;

доцент (за профілем кафедри) – 2 вакансії;

доцент – 2 вакансії;

старший викладач – 1 вакансія;

викладач – 1 вакансія.

 

До спортклубу:

доцент – 2 вакансії;

старший викладач – 1 вакансія;

викладач – 5 вакансій.

 

Конкурсні кваліфікаційні вимоги до претендентів на вакантні посади науково-педагогічних працівників університету.

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду професора (за профілем кафедри):

– науковий ступінь доктора наук та вчене звання професора відповідно до профілю кафедри або спорідненої спеціальності, визначеної Таблицею відповідності Переліку наукових спеціальностей (Перелік 2011) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за яким здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 № 1151 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 12.04.2016 № 419);

– стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років;

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років (2014-2018);

– не менше 10 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років (2014-2018) у наукових фахових виданнях (в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);

– підручники, монографії, навчальні посібники за фахом, що опубліковані за останні 5 років (2014-2018);

– навчально-методичні комплекси дисциплін;

– виконання за останні п’ять років (2014-2018) не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»;

– позитивний висновок кафедри про проведену пробну відкриту лекцію.

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду професора:

– вчене звання професора (для спеціальностей галузі знань 02 «Культура і мистецтво» почесне звання «народний артист», «народний художник», «народний архітектор», «заслужений тренер» прирівнюється до вченого звання професор) та/або науковий ступінь відповідно до профілю кафедри або відповідністю спеціальності навчальним дисциплінам, визначеною пунктом 1 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»;

– стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років;

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років (2014-2018);

– не менше 10 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років (2014-2018) у наукових фахових виданнях (в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);

– підручники, монографії, навчальні посібники за фахом, що опубліковані за останні 5 років (2014-2018);

– навчально-методичні комплекси дисциплін;

– виконання за останні п’ять років (2014-2018) не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»;

– позитивний висновок кафедри про проведену пробну відкриту лекцію.

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду доцента (за профілем кафедри):

– науковий ступінь та вчене звання доцента відповідно до профілю кафедри або спорідненої спеціальності, визначеної Таблицею відповідності Переліку наукових спеціальностей (Перелік 2011) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за яким здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 06.11.2015 № 1151 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 12.04.2016 № 419);

– стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років (2014-2018);

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років (2014-2018);

– не менше 7 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років (2014-2018) у наукових фахових виданнях (в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);

– навчально-методичні комплекси дисциплін;

– виконання за останні п’ять років (2014-2018) не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»;

– позитивний висновок кафедри про проведену пробну відкриту лекцію.

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду доцента:

– вчене звання доцента (для спеціальностей галузі знань 02 «Культура і мистецтво» почесне звання «заслужений артист», «заслужений художник», «заслужений архітектор», «заслужений майстер спорту», «заслужений майстер народної творчості України») та/або науковий ступінь відповідно до профілю кафедри або відповідністю спеціальності навчальним дисциплінам, визначеною пунктом 1 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»;

– стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років (2014-2018);

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років (2014-2018);

– не менше 7 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років (2014-2018) у наукових фахових виданнях – в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);

– навчально-методичні комплекси дисциплін;

– виконання за останні п’ять років (2014-2018) не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»;

– позитивний висновок кафедри про проведену пробну відкриту лекцію.

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду старшого викладача:

– науковий ступінь (для спеціальностей галузі знань 02 «Культура і мистецтво» почесне звання) відповідно до профілю спеціальності кафедри або відповідністю спеціальності навчальним дисциплінам, визначеною пунктом 1 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»;

– повна вища освіта за освітнім рівнем «Магістр» («Спеціаліст»);

– стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації;

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років (2014-2018);

– не менше 5 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років (2014-2018) у наукових фахових виданнях (в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);

– навчально-методичні комплекси дисциплін;

– виконання за останні п’ять років (2014-2018) не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти».

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду викладача:

– як правило, науковий ступінь відповідно до профілю кафедри або відповідністю спеціальності навчальним дисциплінам, визначеною пунктом 1 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»;

– повна вища освіта за освітнім рівнем «Магістр» («Спеціаліст»);

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років (2014-2018);

– не менше 3 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років (2014-2018) у наукових фахових виданнях – в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);

– навчально-методичні комплекси дисциплін;

– виконання за останні п’ять років (2014-2018) не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти».

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду асистента:

– повна вища освіта за освітнім рівнем «Магістр» («Спеціаліст»);

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років (2014-2018);

– не менше 2 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 3 роки (2016-2018) у наукових фахових виданнях (в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);

– виконання за останні п’ять років (2014-2018) не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти».

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду концертмейстера:

– відповідна фахова повна вища освіта за освітнім рівнем «Магістр» («Спеціаліст»);

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років (2014-2018);

– не менше 2 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 3 роки (2016-2018) у наукових фахових виданнях (в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);

– результати атестації професійної майстерності;

– виконання за останні п’ять років (2014-2018) не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти».

 

Претенденти на заміщення вакантних посад подають до кабінету № 201   університету такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, написану власноруч (див. додаток 1);

– копію трудової книжки, завірену в установленому порядку за останнім місцем роботи;

– дві світлини розміром 4×6 см;

– автобіографію;

– завірені в установленому порядку копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене (почесне) звання;

– копії паспорта громадянина України (с.1, 2 і 11), ідентифікаційного коду, завірені в установленому порядку;

– копію військового квитка (для військовозобов’язаних);

– копії документів, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років, завірені в установленому порядку;

– довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;

– виконання за останні п’ять років не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» (див. додаток 2);

– творчий доробок (дипломи, сертифікати, свідоцтва, і т.п.) (тільки для претендентів на вакантні посади творчих факультетів);

– навчально-методичні комплекси дисциплін (див. додаток 3);

– письмову згоду, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», на обробку персональних даних (див. додаток 4).

 

Додатково за наявності:

– завірені в установленому порядку копії документів, щодо присудження державних нагород.

Претендентом, за його бажанням, можуть бути надані й інші документи, що засвідчують його професійні якості.

Документи щодо участі у конкурсі подаються претендентом особисто.

До конкурсу на вакантні місця науково-педагогічних працівників приймаються документи осіб не пенсійного віку.

Заміщення вакантних посад науково-педагогічними працівниками, які успішно пройдуть конкурс, відбудеться з 1 вересня 2018 року.

 

Термін подання документів – до 21 червня 2018 року.

 

Подати заяву та документи можна за адресою: 01601, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36, каб. №201.

Години прийому документів з 9.30 до 17.00 год. щоденно крім суботи та неділі.

 

Телефон для довідок: (044) 285-07-95

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Контакти