Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

Конкурс

Київський національний університет культури і мистецтв оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників!

 

На кафедру філософії:

професор – 1 вакансія;

доцент – 2 вакансії.

 

На кафедру іноземної філології:

доцент – 2 вакансії;

старший викладач – 2 вакансії;

викладач – 3 вакансії.

 

На кафедру комп’ютерних наук:

асистент – 1 вакансія.

 

На кафедру хореографічного мистецтва:

професор – 1 вакансія;

доцент – 6 вакансій;

старший викладач – 3 вакансії;

викладач – 5 вакансій;

концертмейстер – 4 вакансії.

 

На кафедру музичного мистецтва:

професор – 3 вакансії;

доцент – 14 вакансій;

старший викладач – 6 вакансій;

викладач – 5 вакансій;

концертмейстер – 8 вакансій.

 

На кафедру дизайну і технологій:

професор – 1 вакансія;

доцент – 5 вакансій;

старший викладач – 4 вакансії;

викладач – 2 вакансії.

 

На кафедру графічного дизайну:

професор – 1 вакансія;

доцент – 2 вакансії;

старший викладач – 2 вакансії.

 

На кафедру режисури естради і масових свят:

професор – 3 вакансії;

доцент – 2 вакансії;

старший викладач – 2 вакансії;

викладач – 2 вакансії.

 

На кафедру режисури та майстерності актора:

професор – 2 вакансії;

доцент – 4 вакансії;

старший викладач – 2 вакансії;

викладач – 4 вакансії.

 

На кафедру шоу-бізнесу:

професор – 1 вакансія;

доцент – 2 вакансії;

старший викладач – 2 вакансії;

викладач – 2 вакансії.

 

На кафедру івент-менеджменту та індустрії дозвілля:

професор – 2 вакансії;

доцент – 2 вакансії;

старший викладач – 2 вакансії;

викладач – 2 вакансії.

 

На кафедру фешн-бізнесу:

професор – 1 вакансія;

доцент – 3 вакансії;

старший викладач – 2 вакансії;

викладач – 2 вакансій.

 

На кафедру кіно-телемистецтва:

професор – 8 вакансій;

доцент – 5 вакансій;

старший викладач – 4 вакансії;

викладач – 10 вакансій.

 

На кафедру тележурналістики та майстерності актора:

професор – 4 вакансії;

доцент – 4 вакансії;

старший викладач – 4 вакансії;

викладач – 5 вакансій.

 

На кафедру музеєзнавства та експертизи історико-культурних цінностей:

професор – 2 вакансії;

доцент – 2 вакансії;

старший викладач – 2 вакансії;

викладач – 1 вакансія.

 

На кафедру інформаційних технологій:

професор – 2 вакансії;

доцент – 4 вакансії;

старший викладач – 2 вакансії;

викладач – 2 вакансії.

 

На кафедру документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності:

професор – 1 вакансія;

доцент – 4 вакансії;

старший викладач – 2 вакансії;

викладач – 2 вакансії.

 

На кафедру міжнародних відносин:

професор – 4 вакансії;

доцент – 4 вакансії;

старший викладач – 4 вакансії;

викладач – 2 вакансії.

 

На кафедру зв’язків з громадськістю і журналістики:

професор – 2 вакансії;

доцент – 3 вакансії;

старший викладач – 8 вакансій;

викладач – 6 вакансій.

 

На кафедру готельно-ресторанного і туристичного бізнесу:

професор – 5 вакансій;

доцент – 3 вакансії;

старший викладач – 5 вакансій;

викладач – 2 вакансії.

 

До спортклубу:

професор – 1 вакансія;

доцент – 2 вакансії;

старший викладач – 2 вакансії;

викладач – 3 вакансії.

 

До науково-дослідного інституту:

професор – 6 вакансій;

доцент – 4 вакансії;

старший викладач – 2 вакансії.

 

 

Конкурсні кваліфікаційні вимоги до претендентів на вакантні посади науково-педагогічних працівників університету.

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду професора:

– вчене звання професора (для спеціальностей галузі знань 02 «Культура і мистецтво» почесне звання «народний артист», «народний художник», «народний архітектор», «народний вчитель», «заслужений діяч мистецтв», «заслужений тренер» прирівнюється до вченого звання професор) та (за наявності) науковий ступінь відповідно до профілю кафедри або відповідністю спеціальності навчальним дисциплінам;

– стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років;

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років (2015-2019);

– не менше 10 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років (2015-2019) у наукових фахових виданнях (в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);

– підручники, монографії, навчальні посібники за фахом, що опубліковані за останні 5 років (2015-2019);

– навчально-методичні комплекси дисциплін;

– виконання за останні п’ять років (2015-2019) не менше чотирьох умов, зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №347);

– позитивний висновок кафедри про проведену пробну відкриту лекцію.

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду доцента:

– вчене звання доцента (для спеціальностей галузі знань 02 «Культура і мистецтво» почесне звання «заслужений артист», «заслужений художник», «заслужений архітектор», «заслужений вчитель», «заслужений працівник культури», «заслужений майстер спорту України», «заслужений працівник освіти», «заслужений майстер народної творчості України») та (за наявності) науковий ступінь відповідно до профілю кафедри або відповідністю спеціальності навчальним дисциплінам;

– стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років;

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років (2015-2019);

– не менше 7 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років (2015-2019) у наукових фахових виданнях – в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);

– навчально-методичні комплекси дисциплін;

– виконання за останні п’ять років (2015-2019) не менше чотирьох умов, зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №347);

– позитивний висновок кафедри про проведену пробну відкриту лекцію.

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду старшого викладача:

– науковий ступінь відповідно до профілю спеціальності кафедри або відповідністю спеціальності навчальним дисциплінам;

– стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років;

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років (2015-2019);

– не менше 5 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років (2015-2019) у наукових фахових виданнях (в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);

– навчально-методичні комплекси дисциплін;

– виконання за останні п’ять років (2015-2019) не менше чотирьох умов, зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №347).

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду викладача:

– як правило, науковий ступінь відповідно до профілю кафедри або відповідністю спеціальності навчальним дисциплінам;

– повна вища освіта за освітнім рівнем «Магістр» («Спеціаліст») відповідно до профілю кафедри або відповідністю спеціальності навчальним дисциплінам;

– стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років;

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років (2015-2019);

– не менше 3 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років (2015-2019) у наукових фахових виданнях – в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);

– навчально-методичні комплекси дисциплін;

– виконання за останні п’ять років (2015-2019) не менше чотирьох умов, зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №347).

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду асистента:

– повна вища освіта за освітнім рівнем «Магістр» («Спеціаліст») відповідно до профілю кафедри або відповідністю спеціальності навчальним дисциплінам;

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років (2015-2019);

– не менше 2 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років (2015-2019) у наукових фахових виданнях (в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);

– виконання за останні п’ять років (2015-2019) не менше чотирьох умов, зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №347).

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду концертмейстера:

– відповідна фахова повна вища освіта за освітнім рівнем «Магістр» («Спеціаліст») із зазначенням кваліфікації концертмейстера (акомпаніатора);

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років (2015-2019);

– не менше 2 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 3 роки (2016-2018) у наукових фахових виданнях (в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);

– результати атестації професійної майстерності;

– виконання за останні п’ять років (2015-2019) не менше чотирьох умов, зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №347).

 

Претенденти на заміщення вакантних посад подають до кабінету № 201   університету такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, написану власноруч (див. додаток 1);

– копію трудової книжки, завірену в установленому порядку за останнім місцем роботи;

– дві світлини розміром 4×6 см;

– автобіографію;

– завірені в установленому порядку копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене (почесне) звання;

– копії паспорта громадянина України (с.1, 2 і 11), ідентифікаційного коду, завірені в установленому порядку;

– копію військового квитка (для військовозобов’язаних);

– копії документів, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років, завірені в установленому порядку;

– довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;

– виконання за останні п’ять років не менше чотирьох умов, зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №347) (див. додаток 2);

– творчий доробок (дипломи, сертифікати, свідоцтва, і т.п.) (тільки для претендентів на вакантні посади творчих кафедр);

– навчально-методичні комплекси дисциплін (див. додаток 3);

– письмову згоду, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», на обробку персональних даних (див. додаток 4).

 

Додатково за наявності:

– завірені в установленому порядку копії документів про присудження державних нагород.

 

Претендентом, за його бажанням, можуть бути надані й інші документи, що засвідчують його професійні якості.

 

Документи щодо участі у конкурсі подаються претендентом особисто.

 

До конкурсу на вакантні місця науково-педагогічних працівників приймаються документи осіб не пенсійного віку.

 

Заміщення вакантних посад науково-педагогічними працівниками, які успішно пройдуть конкурс, відбудеться з 1 вересня 2019 року.

 

Термін подання документів – до 16 червня 2019 року.

 

Подати заяву та документи можна за адресою: 01601, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36, каб. №201.

Години прийому документів з 9.30 до 17.00 год. щоденно крім суботи, неділі та офіційних державних свят.

 

Телефон для довідок: (044) 285-07-95.

 

Додаток 1            Додаток 2          Додаток 3            Додаток 4

Контакти