Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО У СУЧАСНОМУ СВІТІ

Наукові записки КНУКіМ

Випуск 12
2011

Розділ: теорія та історія культури

Бачинська Н.А., Клименко О.З. НАЦІОНАЛЬНІ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ: ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ

Безклубенко С.Д. НАУКА, МИСТЕЦТВО ТА ФІЛОСОФІЯ В «ТУМАНІ» ПОСТМОДЕРНІЗМУ

Безручко О.В. ДИТЯЧЕ ЧИТАННЯ – ЯК НЕЗМІННА ЦІННІСТЬ КУЛЬТУРИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Бойко Л. О. РОЛЬ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРИ В ЗБЕРЕЖЕННІ НАДБАНЬ МИНУЛОГО ТА У ФОРМУВАННІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТИРІВ МОЛОДІ

Бурковський М. В. РОМАНТИЧНА КУЛЬТУРА МІФУ НІМЕЧЧИНИ КІНЦЯ XVIII – ПОЧАТКУ XIX СТ.

Герасименко О.А. ФОРТИФІКАЦІЙНА КУЛЬТУРА СЕРЕДНЬОВІЧНИХ МІСТ ВОЛИНІ ХV-ХVІІІ СТ.

Гончарова О.М. ЗАСТІЛЬНА БЕСІДА ЯК ЖАНР АКАДЕМІЧНОГО КРАСНОМОВСТВА АНТИЧНОСТІ

Гуменчук А. В. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ ЯК УМОВА СТАНОВЛЕННЯ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ

Злобін Ю.В. ДИНАМІКА СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ЯРМАРКУ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНУ (КІНЕЦЬ ХV–ХХ СТ.)

Ковальчук С.П. КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ НАУКИ ПРО КНИГУ В УКРАЇНІ (90-ТІ РР. ХХ – ПОЧ. ХХІ СТ.)

Козирєва О.Ю. НАУКОВА РЕТРОСПЕКТИВА УКРАЇНСЬКОЇ ВЕСІЛЬНОЇ ОБРЯДОВОСТІ

Колосова Н.А. СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ КАПІТОЛІЙСЬКОГО МУЗЕЮ

Костиря І.О. НАЦІОНАЛЬНИЙ КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР ЯК ФЕНОМЕН ПОЛІТИЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ

Крицька Т.О. ПОДВИЖНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЕСІ УКРАЇНКИ У КИЇВСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНО-АРТИСТИЧНОМУ ТОВАРИСТВІ

Кулаковська І.М. УКРАЇНСЬКЕ ПОЛІССЯ В КОНТЕКСТІ КРАЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Левенець М.В. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ

Легкун О.Г. ВНЕСОК БАНДУРИСТІВ У РОЗВИТОК МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА ВОЛИНІ У 20–30-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ

Малоока Л.В. ЦЕРКОВНІ СВЯТА В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

Михайлова Р.Д. ОСОБЛИВОСТІ МИСТЕЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ ПШЕВОРСЬКИХ ПЛЕМЕН В УКРАЇНІ

Півнюк В.М. МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Радзієвський В.О. КРИМІНАЛЬНА СУБКУЛЬТУРА ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА

Рєпіна Н.В. ПОНЯТТЯ «ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА» В СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Римар А. П. ІСТОРИЧНА СПАДКОВІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ГРОШОТВОРЕННЯ ЯК АЛГОРИТМ ВИЗНАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ

Ткач М.М.ЗАСАДИ УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОЇ ТРАДИЦІЇ

Розділ: мистецтвознавство

Барнич М.М. АКТОРСЬКА ЗОВНІШНЯ РУХОВА ТА МОВЛЕННЄВА МЕХАНІКА

Бойко О.С. ЕЛЕМЕНТИ ХОРЕОГРАФІЇ В КУПАЛЬСЬКІЙ ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНЦІВ, РОСІЯН І БІЛОРУСІВ

Гаврило Н.А. ГРАФІКА І. – В. ЗАДОРОЖНОГО

Жайворонок Н. Б. ФОРМУВАННЯ ФЕНОМЕНУ ВИКОНАВСТВА В УКРАЇНСЬКІЙ МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ.

Криволапов М.О. ТРІУМФ І ТРАГЕДІЯ УКРАЇНСЬКИХ МИТЦІВ ПЕРІОДУ ХРУЩОВСЬКОЇ ВЕСНИ ТА ХУДОЖНЯ КРИТИКА ЦІЄЇ ПОРИ

Литвиненко В.А. МОВА НАЦІОНАЛЬНОГО ТАНЦЮ

Мельник М.Т. ФЕТИШ ІМЕНІ ДИЗАЙНЕРА В ІНДУСТРІЇ МОДИ

Синько Г. П. ТВОРЧІСТЬ І. КАВАЛЕРІДЗЕ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Контакти