Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

Міжнародна співпраця кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу з науковими інституціями

Дата: 03.06.2021 | Рубрика: Новини

Днями, на запрошення Європейського інституту безперервної освіти (Словацька республіка) науково-педагогічний колектив кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу ФГРіТБ Київського національного університету культури і мистецтв став співорганізатором Міжнародного наукового семінару «NATIONAL TRADITIONS OF TOURISM: EXPERIENCE OF SLOVAKIA AND UKRAINE», що відбувся в онлайн-форматі.

Відкрив семінар ініціатор наукової зустрічі Йозеф ЗАТЬКО (Jozef ZAT’KO), доктор права, доктор філософії, Почесний доктор, Почесний професор, LL.M, MBA, президент Європейського інституту безперервної освіти, голова Асоціації піротехніків Словацької республіки, засновник Східно-Європейської агенції розвитку, засновник наукового журналу «Europska Veda», співзасновник громадської організації «Україно-Словацький центр співпраці», Словацька Республіка. Пан Йозеф зосередив увагу учасників заходу на основних тенденціях розвитку туризму, необхідності створення дорожньої карти виходу індустрії гостинності із кризи, спричиненої пандемією. Особливо спікер наголосив на розширенні кола партнерів, досягненні стратегічних цілей міжнародної співпраці для популяризації національних традицій туризму кожної країни.

Кафедру готельно-ресторанного і туристичного бізнесу ФГРіТБ Київського національного університету культури і мистецтв на Міжнародному науковому семінарі представила Валентина РУСАВСЬКА, кандидат історичних наук, професор, Заслужений працівник культури України, завідувач кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв.

Спікерка розкрила актуальні проблеми модернізації освітньої підготовки фахівців сфери гостинності на кафедрі готельно-ресторанного і туристичного бізнесу ФГРіТБ Київського національного університету культури і мистецтв, розповіла про ключові параметри сучасного освітнього процесу при формуванні освітніх програм, підкреслила зосередженість діяльності кафедри на модернізації методів і технологій навчання, формуванні у студентів сучасного уявлення про специфіку готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, особистісному саморозвитку майбутніх фахівців.

Також у своєму виступі Валентина Русавська акцентувала на концептуальних підходах і особливостях освітніх програм кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу ФГРіТБ Київського національного університету культури і мистецтв, спрямованих на інтернаціоналізацію освіти, забезпечення мобільності студентів і викладачів, підготовки фахівців здатних працювати в усе більш взаємозалежному світі в умовах глобального ринку HoReCa, знаходити унікальні управлінські рішення та використовувати одержані професійні знання у подальшій практичній діяльності.

У контексті підготовки конкурентоздатних фахівців – професіоналів, які здатні працювати в сучасному національному та міжнародному бізнес-середовищі сфери гостинності, Валентина Русавська підкреслила організаційно-виховний фокус спрямованості освітніх програм в усвідомленні студентами загальнолюдських цінностей, вироблення позитивного, емоційного ставлення до навчання, що в кінцевому результаті виступають детермінантами гуманістичного та демократичного світогляду майбутнього фахівця.

Робота Міжнародного наукового семінару відбувалась у форматі науково-практичної панельної дискусії за участі експертів, фахівців, педагогів-науковців, деканів факультетів, завідувачів кафедр закладів вищої освіти: Європейського інституту безперервної освіти (Словацька республіка), Київського національного університету культури і мистецтв (Україна), Словацького аграрного університету в м. Нітрі (Словацька Республіка), Львівського університету бізнесу та права (Україна), Київського національного університету технологій та дизайну (Україна), Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука (Україна), Волинського національного університету імені Лесі Українки (Україна), Університету економіки та управління в галузі державного управління в Братиславі (Словацька республіка), Сільськогосподарського університету в м. Нітрі (Словацька Республіка); глави Бюро ЮНЕСКО «Освіта дорослих України», делегації ДУ «Державний інститут сімейної та молодіжної політики» (Україна), представників державних інституцій (Польська республіка), Head of the «Department Philosophy of Multiculturalism and Tolerance» Institute of Philosophy and Sociology, ANAS (Azerbaiyan Republic), які виступили з вітальним словом та побажаннями плідної співпраці всім учасникам.

У межах наукової сесії семінару фахівці презентували власні ґрунтовні дослідження, визначивши пріоритетні напрями і сучасні тренди туристичної галузі. Валентина ШАПОВАЛ, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туризму та економіки підприємства НТУ «Дніпровська політехніка» (Україна, м. Дніпро), представила доповідь на тему «Тренди туризму в умовах пандемії». Олександра ОЛЬШАНСЬКА, доктор економічних наук, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну (Україна, м. Київ), і Валерія КОСТИНЕЦЬ, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та сфери обслуговування факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну (Україна, м. Київ), підготували спільне дослідження «Реалізація відкладеного попиту в сфері гостинності та туризму в контексті COVID-19». Андрій РОМАНІВ, доцент, кандидат географічних наук, декан природничо-географічного факультету, та Ніна МИРОНЕЦЬ, доцент, кандидат історичних наук, декан факультету європейської освіти Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука (Україна, м. Рівне) окреслили особливості пригодницького туризму, представивши доповідь «Adventure tourism in Ukraine: current trends and directions of implementation of the European experience» (Пригодницький туризм в Україні: сучасні тенденції та напрямки впровадження європейського досвіду). Петро СКРИПЧУК, професор, доктор економічних наук Національного університету водного господарства та природокористування (Україна, м. Рівне) розповів про «Організацію органічного туризму». Христина ПЛЕЦАН, кандидат наук з державного управління, доцент, доцент Навчально-наукового інституту Київського національного університету культури і мистецтв (Україна, м. Київ), відзначила вагомість культурного туризму, окресливши тему «Cultural tourism as an important sector of development of creative industries: the experience of Ukraine» (Культурний туризм як важливий сектор розвитку креативних індустрій: досвід України). Тетяна БУКОРОС, кандидат політичних наук, доцент, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» (Україна, Київ), висвітлила доповідь «Management innovation in the tourism industry» (Інновації управління в туристичній галузі).

Загалом, у процесі обговорення, дискусій та полеміки учасниками Міжнародного наукового семінару було розкрито основні тенденції розвитку і модернізації індустрії гостинності, що реалізуються через інноваційні продукти та креативні ідеї.

Кафедра готельно-ресторанного і туристичного бізнесу ФГРіТБ Київського національного університету культури і мистецтв – активний учасник міжнародних освітньо-наукових платформ та ініціатор міжнародних освітніх проєктів, що забезпечує плідну співпрацю з міжнародними освітніми інституціями.

Контакти