Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

Рада молодих учених і Студентське наукове товариство

РМУ КНУКІМ НА ЗИМОВІЙ ШКОЛІ МОЛОДОГО ВЧЕНОГО Рада молодих учених (РМУ) і Студентське наукове товариство (СНТ) Київського національного університету культури і мистецтв створені з ініціативи молодих учених та за підтримки керівництва Університету і покликані представляти інтереси молодих науковців – викладачів, докторантів, аспірантів, магістрів і бакалаврів.

Місія РМУ та СНТ – це сприяння формуванню в Університеті потужного і динамічного науково-дослідницького середовища, заснованого на самоорганізації молодих науковців.

Основні напрями діяльності РМУ та СНТ:

 • організація наукових конференцій, семінарів, симпозіумів, форумів за участі молодих науковців Університету;
 • надання організаційної і методичної підтримки молодим науковцям Університету в публікації наукових досліджень у наукових виданнях Університету та інших установ і організацій України і світу.
 • розвиток зв’язків з вітчизняними та зарубіжними науковими і освітніми установами, з іншими аналогічними радами та об’єднаннями молодих науковців України й інших держав;
 • організація та забезпечення участі молодих науковців Університету в конкурсах наукових робіт, у вітчизняних і зарубіжних грантових програмах, спрямованих на підтримку науково-пошукової та дослідницької діяльності молодих викладачів і здобувачів вищої освіти.

Положення про Раду молодих учених КНУКіМ (нова редакція)

Положення про Студентське наукове товариство КНУКіМ (нова редакція)

Меморандум про партнерство і співробітництво між Радою молодих учених КНУКіМ і Радою молодих учених при МОН України

ЗВІТ РМУ КНУКіМ за 2021 р.

ПЛАН роботи РМУ КНУКіМ на 2022 р.

ЗИМОВА ШКОЛА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ

 

Олександр Кравчук, аспірант 1-го року навчання, спеціальність 034 «Культурологія» (науковий керівник – доктор філософських наук, професор, заслужений працівник освіти України Гуменюк Тетяна КостянтРМУ КНУКІМ НА ЗИМОВІЙ ШКОЛІ МОЛОДОГО ВЧЕНОГОинівна), заступник голови Ради молодих вчених КНУКіМ, асистент кафедри музичного мистецтва КНУКіМ став учасником Зимової школи молодого науковця від Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України.

 

 

 

 

Голова Ради молодих учених

Катерина Матвєєва

Аспірантка 3 року навчання спеціальності «Культурологія» Київського національного університету культури і мистецтв, член Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України (з 2021 р.), експертка Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (з 2020 р), член Національної спілки театральних діячів України (з 2019 р.), організатор і модератор щорічного Всеукраїнського форуму молодих вчених «Наукова весна 2021. Культура і мистецтво в сучасному світі» (з 2021 р.), асистент кафедри філософії і педагогіки НТУ «Дніпровська політехніка» (з 2021 р.). Автор близько 25 наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях, збірниках матеріалів науково-практичних конференцій, форумів, семінарів з культурологічної проблематики. Лауреат премії «Молодий вчений року – 2020» в номінації «Сценічне мистецтво» http://doc.ai-university.com.ua/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB8.pdf

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9245-5373

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com.ua/citations?user=xk5Gf7QAAAAJ&hl=uk

Коло наукових інтересів: проблеми соціальної культурології, національної ідентичності та культури, естетика, культурна дипломатія, явище традицій в театральній культурі, цифровізація культури, синергія ароматерапії та хореографії, фізична культура, психофізіологічна реабілітація.

Заступник голови Ради молодих учених

Олександр Кравчук

Аспірант 1 року навчання спеціальності «Культурологія», асистент кафедри музичного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв, член ГО «Українська хорова асоціація», учасник Школи молодого науковця (2021) за підтримки Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, учасник міжнародних та всеукраїнських  наукових конференцій, учасник Зимової онлайн-школи ВОЛОНТЕРСТВА для молодих учених, що відбувається в рамках реалізації проєкту British Council «Активні громадяни», спільно з ГО «Міжнародна фундація розвитку» за підтримки Ради молодих учених при Міністерстві освіти та науки України.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7763-4157

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com.ua/citations?user=_qHOUq8AAAAJ&hl=uk&authuser=1

Коло наукових інтересів: вокально-хорове мистецтво, культура, історія та персоналії музичного мистецтва.

Секретар Ради молодих учених

Катерина Тімофєєва

Аспірантка 4 року навчання спеціальності «Інформаційна, бібліотечна і архівна справа» Київського національного університету культури і мистецтв, літературний редактор наукових журналів КНУКіМ, зокрема: Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», «Культура і мистецтво у сучасному світі» «Питання культурології», монографій, посібників (2017–2019 рр.), учасниця науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференцій, круглих столів, семінарів і вебінарів.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6996-0566

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&hl=uk&user=alcXZlUAAAAJ

Коло наукових інтересів зосереджено на епістолографії, архівних установах України та, насамперед, на комплексному дослідженні епістолярію П. Куліша.

 

ЧЛЕНИ РАДИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

 

Наталія Калюжна

Аспірантка 2 року навчання спеціальності «Інформаційна, бібліотечна і архівна справа» Київського національного університету культури і мистецтв, старший науковий співробітник відділу Наукових досліджень та цифровізації Державної науково-технічної бібліотеки України, асоційована редакторка DOAJ. Учасниця спільного українсько-німецького проєкту «Застосування принципів FAIR для дослідницької інформації у відкритих інфраструктурах» М/248-2019 (термін виконання: 12 листопада 2019 року – 31 грудня 2020 року).

Сайт проєкту: https://projects.tib.eu/fairio/

Учасниця «Створення Національної електронної науково-інформаційної системи URIS: «Розробка загальної архітектури Національної електронної науково-інформаційної системи URIS» НТР №0120U101690 (термін виконання: 10 квітня 2020 року – 31 грудня 2021 року).

Сайт проєкту: https://dntb.gov.ua/pp/uris

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3154-8194

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?user=t9U5GlYAAAAJ&hl=en

Коло наукових інтересів: наукова комунікація, відкритий доступ, відкрита наука, управління даними досліджень, менеджмент дослідницькою інформацією.

 

Тетяна Кунц

Аспірантка 1 року навчання спеціальності «Інформаційна, бібліотечна і архівна справа» Київського національного університету культури і мистецтв, літературна редакторка наукових журналів КНУКіМ, посібників і методичних матеріалів, учасниця Асоціації українських редакторів (АУР, Київ, Україна, 2021).

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5697-4347

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=TSb9_jIAAAAJ&view_op=list_works&sortby=title

Коло наукових інтересів: редагування, книгознавство, видавнича справа, бібліологія, періодичні видання.

Оксана Кухтій

Аспірантка 4 року навчання спеціальності «Культурологія» Київського національного університету культури і мистецтв, учасниця міжнародних та всеукраїнських  наукових конференцій.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0407-4157

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=j0YTeLQAAAAJ

Коло наукових інтересів: музеєзнавство, пам’яткознавство, культурологія, українське авторське ювелірство, ювелірна культура України.

 

 

Тетяна Михайлова

Аспірантка 1 року навчання спеціальності «Дизайн» Київського національного університету культури і мистецтв.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1332-4568

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=x4iwPpAAAAAJ

Коло наукових інтересів: дизайн, візуальна комунікація, костюм, ідентичність та вестимінтарні традиції; олімпійський парадний костюм, формування визначальних ознак його художньо-інформаційної ідентифікації.

 

 

Ксенія Приходько

Аспірантка 4 року навчання спеціальності «Дизайн» Київського національного університету культури і мистецтв, магістр із готельної і ресторанної справи, викладач, заступник декана факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, куратор груп студентів, організатор активного та креативного життя молоді факультету.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7347-3226

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=_Bq_3bwAAAAJ

Коло наукових інтересів: дослідження інновацій у сфері готельно-ресторанного бізнесу в Україні та світі, у сфері дизайну інтер’єрів закладів індустрії гостинності та бізнес-просторів.

 

Оксана Савенко

Аспірантка 2 року навчання спеціальності «Культурологія» Київського національного університету культури і мистецтв, учаснця міжнародних та всеукраїнських  наукових конференцій.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0165-4124

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&authuser=1&user=YWduzr8AAAAJ

Коло наукових інтересів: культурно-інформаційна політика, культурний брендинг, культурні індустрії, емоційний маркетинг, трендвотчінг.

 

Голова координаційної ради

Студентського наукового товариства

 

 

 

Шостак Софія Віталіївна, ТА-21

 

 

 

 

 

Координатори Студентського наукового товариства за напрямами:

 

І. Факультет театру, кіно і естради

 • Тарасюк Тетяна, ТА-11
 • Соляр Юлія, ТР-31

ІІ. Факультет дизайну і реклами

 • Хайдарова Аміна, ДХМс-41
 • Бринза Поліна, ДХМо-31

ІІІ. Факультет PR, журналістики і кібербезпеки

 • Сербін Лілія, ПР-11
 • Кисіль Владислава, ПР-11
 • Глуговська Владислава, ПР-11
 • Нікора Тетяна, МВ-58

IV. Факультет хореографічного мистецтва

 • Вінницька Аліса, ТХН-19
 • Гринник Анастасія, МХМ-11
 • Канавська Аліна, ТХС-48
 • Оглобля Олександра, ТХС-38

V. Факультет івент-менеджменту та шоу-бізнесу

 • Головатенко Софія, ІМ-11
 • Купрій Анастасія, МШБ-21
 • Головенко Марина, МК-10

VI. Факультет кіно і телебачення

 • Пароконний Артем, МАВМ-91
 • Бойко Данило, МАВМ-91

VII. Факультет готельно-ресторанного і туристичного бізнесу

 • Пиптик Наталія, ГРС-18

VIII. Факультет музичного мистецтва

 • Щупак Віталій, ТДН 28
 • Кердан Катерина, ТФ-39
 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 

 

Звітна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Молодіжна наука КНУКіМ – 2021. Культурно-мистецька освіта у викликах часу» (24 листопада 2021 року)

 

 

I Всеукраїнський форум молодих вчених «Наукова весна 2021. Культура і мистецтво в сучасному світі» (28 травня 2021 року)

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року