Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

Музеєзнавчий практикум для першокурсників

Дата: 13.11.2017 | Рубрика: Новини

Першокурсники Кафедри музеєзнавства та пам’яткознавства активно занурились у навчальний процес. Виклад теоретичного матеріалу поєднується з практичними заняттями в закладах музейної та пам’яткоохоронної галузі. В межах навчальної дисципліни «Вступ до фаху» (викладач Юлія Ключко) студенти відвідали Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК (Українське товариство охорони пам’яток історії та культури), яке на сьогодні є провідним профільним науковим закладом з питань пам’яткознавства, музеєзнавства, охорони та популяризації пам’яток культурної спадщини України.

Директор Центру Олена Титова (кандидат історичних наук, доктор філософії, доцент, Заслужений працівник культури України) ознайомила молодь з основними напрямами науково-дослідної роботи установи і зауважила, що головними завданнями закладу визначено поєднання теоретико-методичних фундаментальних наукових пам’яткознавчих і прикладних пам’яткоохоронних досліджень, проведення експертизи проектів законодавчих, нормативних, облікових документів, розробка методичних рекомендацій у сфері збереження культурної спадщини, музейної справи, створення і функціонування історико-культурних заповідників, популяризація вітчизняного і закордонного пам’яткоохоронного досвіду, підготовка фахівців вищого рівня кваліфікації.

Олена Титова розкрила зміст і характер періодичних наукових видань Центру. Зазначила, що наукові дослідження, які виконуються за фундаментальними і прикладними темами, зазвичай, оприлюднюються в публікаціях, підготовлених фахівцями статей, монографій, брошур, навчальних посібників, довідників, науково-популярних видань. Більшість із них є серійними чи періодичними і часто здійснюються спільно з іншими пам’яткознавчими організаціями, в першу чергу, з Українським товариством охорони пам’яток історії та культури.

Також пані Олена наголосила на тому, що виконуючи завдання загальнодержавної ваги із зміцнення самоідентифікації української держави та збереження її культурних надбань, Центр створив науковий напрям «Пам’яткознавство», який отримав офіційне визнання Вищої атестаційної комісії України. При Центрі діє аспірантура зі спеціальності «26.00.05 – Музеєзнавство. Пам’яткознавство» і спеціалізована Вчена рада К 26.252.01. Заступник голови Київської обласної організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури (УТОПІК) Олег Сєров розповів про традиції та фундаментальні напрацювання цієї громадської організації в пам’яткоохоронній галузі. На завершення, фахові пам’яткознавці висловили щиру підтримку і готовність сприяти науковій діяльності молоді.

Приводом для роздумів щодо перспектив розвитку музейної справи України, стимулом для вивчення фахових дисциплін стала зустріч першокурсників з головою правління Українського центру розвитку музейної справи Владиславом Піоро.

В ході неформальної бесіди пан Владислав розповів про історію створення УЦРМС, основні напрями роботи. Зокрема він зазначив, що діяльність Центру спрямована на розвиток музейної галузі країни, розбудову комунікації у фаховому середовищі, формування професійного музейного лобі в країні, налагодження зв’язків із зарубіжними колегами, поширення музейного світового досвіду з різних аспектів музейної роботи в Україні, популяризацію національної культурної спадщини. Особливе зацікавлення у студентів викликала інформація про перший і єдиний в Україні спеціалізований веб-портал «Музейний простір», що вже майже 10 років об’єднує коло постійних дописувачів з усієї країни та фахову аудиторію. В ході бесіди також обговорювалось питання соціокультурної місії сучасного музею.

Владислав Піоро підкреслив, що основне завдання музею у ХХІ сторіччі – зберігати, досліджувати та експонувати – залишається актуальним. Але сьогодні перед музеєм стоїть багато соціальних завдань, зокрема перетворення музеїв на центри життя громад та комунікації між різними суспільними групами. І цей напрямок роботи набуває все більшого поширення. До всього цього як музейна громадська організація долучається УЦРМС. Наостанок пан Владислав запросив студентів активно долучатись до дискусій на сторінках веб-порталу «Музейний простір», брати участь у проектах музейного спрямування.

Безперечно, такі зустрічі з фахівцями потрібні та корисні, адже допомагають першокурсникам краще ознайомитись із майбутньою професією. Приємно відмітити спільне враження Олени Титової і Владислава Піоро щодо студентів першого курсу: «Це вмотивовані на отримання знань з обраного фаху, добре підготовлені, творчі молоді люди».

Контакти