Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

Музика в діалозі з сучасністю

Рубрика: Анонси

Міністерство освіти і науки України

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Київський національний університет культури і мистецтв

Київський університет культури

Бакинська музична академія імені У. Гаджибекова (Азербайджан)

Academic society of Michal Baludansky (Словаччина)

Литовська академія музики й театру (Литва)

Тбіліська державна консерваторія імені Вано Сараджишвілі (Грузія)

Студентське наукове товариство ФММ КНУКіМ

 

Шановні колеги, запрошуємо до участі у конференції!

 

Міжнародна науково-практична конференція

 

«МУЗИКА В ДІАЛОЗІ З СУЧАСНІСТЮ: МИСТЕЦТВОЗНАВЧІ, ПЕДАГОГІЧНІ, КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ СТУДІЇ»

6 – 7 квітня 2023 року

 

Загальна інформація

Форма проведення конференції: дистанційна, онлайн.

Робочі мови: українська, англійська.

Організаційний внесок: відсутній.

До участі у конференції запрошуються доктори та кандидати наук, наукові співробітники, пошукувачі наукових ступенів, фахівці за профілем, викладачі, аспіранти, магістранти, студенти.

За результатами конференції буде видано збірку із розміщенням на сайті (плата за публікацію матеріалів не стягується).

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 

Секція 1. Теорія та історія культури

Секція 2. Теорія та історія мистецтва

Секція 3. Музична педагогіка та психологія

Секція 4. Хорове мистецтво

Секція 5. Вокальне мистецтво

Секція 6. Інструментальне мистецтво

Секція 7. Традиційна народна музична творчість

Секція 8. Музика у сучасному світі.

 

Основні питання, що пропонуються для обговорення: теоретичні аспекти музичного мистецтва; історико-культурологічні дослідження музики; музична педагогіка та психологія, сучасні дослідження й практичні пошуки в галузі музичної освіти та комунікації; хорове мистецтво: традиції й сучасні пошуки; вокальне мистецтво у регіональному та світовому контексті; мелос народної традиції, динамічні модифікації фольклору в автохтонних, міграційних та імміграційних середовищах, соціологічні дослідження фольклору; інструментальне мистецтво: народне, академічне, естрадно-джазове; кобзарське та бандурне мистецтво; музика у сучасному світі: акустичні пошуки, трансформації жанрів, синтез мистецтв.

 

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ?

 

Надіслати до 31 березня 2023 р. на адресу Оргкомітету: konf_fmm@ukr.net окремими файлами:

 • тези, оформлені відповідно до вимог;
 • заявку (анкету), оформлену за зразком.

 

Вимоги до матеріалів

 

Формат тексту: Microsoft Word (*.doc, *.docx).

Орієнтація: книжкова.

Нумерація сторінок: відсутня.

Поля (верхнє, нижнє, ліве, праве): 2 см.

Шрифт: Times New Roman, розмір (кегль) – 14.

Міжрядковий інтервал: 1,5 рядка.

Об’єм тез: від 3 до 7 сторінок.

 

Оформлення матеріалів

 • назва;
 • ПІБ автора повністю;
 • науковий ступінь, вчене звання, посада;
 • місце роботи (навчання);
 • ORCID (за наявності);
 • електронна адреса;
 • текст тез (кегль 14, інтервал – 1,5, абзац (відступ) – 1,25 см, вирівнювання по ширині).

Структура тексту:

 • анотація (до 1000 знаків з пробілами) – актуальність, мета, короткі висновки, ключові слова;
 • основний текст;
 • висновки;
 • література оформлюється у стилі APA.

 

Анкета учасника

ПІБ  
Вчене звання, науковий ступінь  
Посада  
Місце роботи  
Електронна адреса  
ORCID (за наявності)  
Телефон  
Тема доповіді (тез)  

 

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року