Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

Напрями і тематика наукових досліджень

НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КНУКіМ

Згідно із переліком наукових напрямів, визначених Постановою Кабінету міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 652, наукова діяльність у Київському національному університеті культури і мистецтв здійснюється за такими науковими напрямами:

  • Гуманітарні науки та мистецтво
  • Суспільні науки
  • Технічні науки.

Тематика наукових досліджень КНУКіМ, зареєстрованих в УкрІНТЕІ

Тема наукового дослідження Реєстраційний номер Дата реєстрації Термін виконання Кафедра-виконавець

Керівник(и) теми від кафедри

1. Мистецтво як предмет комплексного дослідження: теорія, історія, практика 0118U100122 18.10.2018 11.2018–11.2023 Культурологічні і мистецькі кафедри

Підлипська А.М., докт. мист., проф.

2.

Українське сценічне мистецтво в інтерконтекстуальних зв’язках із світовим художнім простором 0122U001119 06.02.2022 02.2022–02.2027 Режисури та майстерності актора;

Режисури естради та масових свят

Юдова-Романова К.В., канд. мист., доц.

3.

Хореографічна культура України та світу: історико-теоретична та практично-прикладна оптика 0121U114668 28.12.2021 01.2022–01.2027 Хореографічного мистецтва

Підлипська А.М., докт. мист., проф.

4.

Сучасна аудіовізуальна школа – традиції й новаторство 0121U114430 17.12.2021 09.2021–01.2026 Кіно-, телемистецтва;

Тележурналістики та майстерності актора

Котляр С.В., засл. діяч мист. Укр.

5.

Музика в діалозі з сучасністю: освітні, мистецтвознавчі, культурологічні, педагогічні студії 0121U114303 09.12.2021 12.2021–12.2026 Музичного мистецтва;

Естрадного мистецтва

Брояко Н.Б., канд. мист., проф.

Дорофєєва В.Ю., канд. митс., доц.

6.

Дизайн середовища: аспекти проектування та інноваційні технології в контексті сталого розвитку 0122U001538 14.02.2022 02.2022–12.2026 Дизайну технологій (секція «Дизайн середовища»)

Швець І.В., к.біол.н.

7.

Візуальні комунікації у формуванні особистості і соціуму 0122U001117 06.02.2022 02.2022–12.2026 Графічного дизайну

Удріс-Бородавка Н.С., к.соц.н., доц.

8.

Актуальні проблеми інформаційно-комунікаційної науки й освіти 0118U100212 01.11.2018 11.2018–12.2023 Інформаційних технологій

Новальська Т.В., докт. іст. н., проф.

9.

Управління і сервіс у сфері гостинності: національний і регіональний контекст 0121U113809 12.11.2021 11.2021–11.2026 Готельно-ресторанного і туристичного бізнесу

Поплавська А.В., канд. культ., доц.;

Гончар Л.О., к.ек.н., доц.

10.

Сучасні підходи та напрями використання цифрових технологій у сфері культури 0122U001365 09.02.2022 01.2022–12.2026 Комп’ютерних наук

Трач Ю.В., докт. культ., проф.

 

Завершені до 01.09.2022 р.

Тема наукового дослідження Реєстраційний номер Дата реєстрації Термін виконання Кафедра-виконавець Керівник(и) теми від кафедри
2022 рік завершення
1. Трансформаційні процеси соціальної культури в Україні 0117U002887 11.05.2017 04.2017–04.2022 Івент-менеджменту та індустрії дозвілля Петрова І.В., док. культ., проф.
2021 рік завершення
2. Формування сучасної парадигми менеджменту соціокультурної діяльності в контексті розвитку цивілізації 0118U100544 19.12.2018 01.2019–12.2021 Фешн- і шоу-бізнесу (секція шоу-бізнесу) Мартинишин Я.М., д.ек.н., проф.
2020 рік завершення
3. Формування репутаційного капіталу організації як показник конкурентоздатності 0115U006582 20.11.2015 11.2015–11.2020 Готельно-ресторанного і туристичного бізнесу Батченко Л.В., д.ек.н., проф.
2019 рік завершення
4. Дослідження трансформаційних процесів в міжнародному туризмі в умовах глобалізації 0117U006176 13.07.2017 07.2017–12.2019 Готельно-ресторанного і туристичного бізнесу Антоненко В.С., д.геогр.н., проф.

 

Кафедральні теми наукових досліджень

Кафедра Тема наукової роботи
1. Філософії і педагогіки Інноваційні процеси в сучасному гуманітарному знанні
2. Психології Психологічна підготовка до професійної самореалізації особистості в умовах Євроінтеграційних перетворень
3. Іноземної філології Розробка моделі змішаного навчання іноземних мов із використанням цифрових технологій у вищих навчальних закладах культури і мистецтв
4. Міжнародних відносин Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти
5. Зв’язків з громадськістю і журналістики Сучасні методи формування довіри у комунікативних процесах
6. Музейного менеджменту Збереження і охорона історико-культурної спадщини України

 

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року