Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

Народне мистецтво і корифеї української культури

Міністерство освіти і науки України

Міністерство культури України

Київський національний університет культури і мистецтв

Кафедра бандури і фольклору

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«Народне мистецтво і корифеї української культури:

Іван Франко (1856-1916), Леся Українка (1871-1913),

Микола Лисенко (1842-1912)»

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

Всеукраїнської науково-практичної конференції

м. Київ, 6 – 7 квітня 2017 року

 

Українська народна культура – фольклор, народна пісня, дума, хореографія – були і залишаються живильним джерелом становлення національної самобутності, професійної творчості корифеїв літератури і мистецтва України – Т. Шевченка, М. Лисенка, І. Франка, Л. Українки, як і видатних митців України сучасності.

Мета проведення заходу: обговорити актуальні питання сучасної культурологічної, фольклористичної і етнологічної науки; зосередити увагу на франкознавчій тематиці, зокрема на аналізі поезії та художніх текстів Івана Франка, їхній проблематиці та образотворенні, а також порушити питання інтертекстуальних досліджень творчості Каменяра, Лесі Українки і Миколи Лисенка, проаналізувати пісенно-поетичну спадщину корифеїв української культури.

 

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

 1. Іван Франко, Леся Українка, Микола Лисенко: європейські вектори творчої спадщини.
 2. Творчість корифеїв української культури у поезії і пісні.
 3. Іван Франко, Леся Українка, Микола Лисенко як фольклористи і етнографи.
 4. Актуальні проблеми сучасної культурології, фольклористики та етнологічної науки;
 5. Актуальні проблеми сучасного музикознавства і музичної педагогіки.

 

Місце проведення: 6 -7 квітня 2017 р. – м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36, Київський національний університет культури і мистецтв (аудиторію повідомимо пізніше).

 

До участі у конференції запрошуються вчені, аспіранти, магістранти. Участь у конференції і друк тез учасників конференції є безкоштовними; дорога, проживання і харчування – за рахунок учасників.

 

Форма участі в конференції – очна, заочна.

 

Тези доповідей (3 – 5 сторінок) будуть надруковані у матеріалах конференції.

 

Для участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції необхідно

 

до 15 березня 2017 року подати:

– письмову заявку на електронну адресу оргкомітету конференції (grucynj@i.ua), в якій зазначити тему доповіді, відомості про автора (прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи або навчання, посаду, науковий ступінь, вчене звання, контактну інформацію (телефон та електронну адресу);

– тези (3 – 5 сторінок).

 

Робоча мова конференції: українська. Регламент виступу: 20 хвилин у пленарному засіданні, 10 хвилин – у секційному засіданні, 5 хвилин – обговорення доповіді.

 

Вимоги до оформлення тез та доповідей

 1. Праворуч – прізвище, ім’я та по батькові автора, місце навчання (роботи), посада без скорочень, напівжирним шрифтом, курсивом.
 2. Назва доповіді напівжирним шрифтом великими літерами з вирівнюванням по центру відповідно до параметру сторінки.
 3. Електронний варіант доповіді виконується в редакторі Word for Windows 6.0 (формат*.doc) і вище, шрифтом Times New Roman, розмір шрифту – 14. Береги: по периметру – 2 мм; міжрядковий інтервал – 1,5; формат паперу А4; абзац – відступ 1,25 (не використовувати пробіли й Таb).
 4. У разі необхідності допускаються шрифтові виділення всередині тексту курсивом чи напівжирним шрифтами (для окремих слів та словосполучень).
 5. Список використаних джерел та літератури подається в кінці тексту (не більше 12 назв) в абетковому порядку за вимогами ДАК.
 6. Посилання в тексті вказуються у квадратних дужках: порядковий номер джерела та сторінка(и) (напр.: [1, 12-15]).
 7. Аспіранти і студенти подають свої матеріали з візою наукового керівника «Рекомендовано до друку».

 

Заявка учасника додається окремим файлом.

 

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти подані заявки, якщо їх тематика не відповідає темі конференції, вимогам щодо оформлення тексту тез або відповідному науковому рівню написання та оформлення поданих матеріалів. Рукописи не рецензуються і не повертаються.

За додатковою інформацією звертатися за телефонами: Сінельнікова Валентина Володимирівна (095-813-73-70), Остапенко Лариса Вікторівна (067-466-38-97).

 

Заявка на участь у

«Народне мистецтво і корифеї української культури:

Іван Франко (1856-1916), Леся Українка (1871-1913),

Микола Лисенко (1842-1912)»

 

Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)
Повна назва закладу, у якому працює  чи навчається учасник конференції
Посада
Наукова ступінь, вчене звання
Тема доповіді
Коротка анотація доповіді (до 100 слів)
Орієнтовний тематичний напрям у роботі конференції
Необхідні технічні засоби
Контактні e-mail, телефон, адреса

 

Контакти