Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

Національні культури в глобалізованому світі

Міністерство освіти і науки України

Міністерство культури України

Київський національний університет культури і мистецтв

Кафедра філософії

Кафедра культурно-дозвіллєвої діяльності

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«НАЦІОНАЛЬНІ КУЛЬТУРИ В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ»

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

Всеукраїнської науково-практичної конференції

м. Київ, 6-7 квітня 2017 року

Тематичні напрями конференції

 1. Глобалізація сучасного світу: позитивні та негативні тенденції.
 2. Проблеми збереження та розвитку національних культур.
 3. Комунікація культур в умовах глобалізації та соціально-культурної диференціації. Культурна дипломатія.
 4. Національні форми мистецтва у глобалізованому світі.
 5. Стратегічні пріоритети розвитку української культури у ХХІ ст.
 6. Інноваційна культура в умовах глобалізації. Інновації в культурі.
 7. Сучасні культурні індустрії.
 8. Інформаційні технології та ЗМІ у сфері культури в глобалізованому світі.

Місце проведення: 6 -7 квітня 2017 р. – м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36, Київський національний університет культури і мистецтв (головний корпус), ауд. 209.

До участі у конференції запрошуються вчені, аспіранти, магістранти. Участь у конференції і друк тез учасників конференції є безкоштовними; дорога, проживання і харчування – за рахунок учасників.

Форма участі в конференції – очна.

Тези доповідей (3–5 сторінок) будуть надруковані у матеріалах конференції.

 

Для участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції необхідно

до 15 березня 2017 року подати:

– письмову заявку на електронну адресу оргкомітету конференції (kf919@ukr.net), в якій зазначити тему доповіді, відомості про автора (прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи або навчання, посаду, науковий ступінь, вчене звання, контактну інформацію (телефон та електронну адресу);

– тези (3–5 сторінок).

 

Робоча мова конференції: українська. Регламент виступу: 20 хвилин у пленарному засіданні, 10 хвилин – у секційному засіданні, 5 хвилин – обговорення доповіді.

Вимоги до оформлення тез та доповідей

 1. Праворуч – прізвище, ім’я та по батькові автора, місце навчання (роботи), посада без скорочень, напівжирним шрифтом, курсивом.
 2. Назва доповіді напівжирним шрифтом великими літерами з вирівнюванням по центру відповідно до параметру сторінки.
 3. Електронний варіант доповіді виконується в редакторі Word for Windows 6.0 (формат*.doc) і вище, шрифтом Times New Roman, розмір шрифту – 14. Береги: по периметру – 2 мм; міжрядковий інтервал – 1,5; формат паперу А4; абзац – відступ 1,25 (не використовувати пробіли й Таb).
 4. У разі необхідності допускаються шрифтові виділення всередині тексту курсивом чи напівжирним шрифтами (для окремих слів та словосполучень).
 5. Список використаних джерел та літератури подається в кінці тексту (не більше 12 назв) в абетковому порядку за вимогами ДАК.
 6. Посилання в тексті вказуються у квадратних дужках: порядковий номер джерела та сторінка(и) (напр.: [1, 12-15]).
 7. Аспіранти і студенти подають свої матеріали з візою наукового керівника «Рекомендовано до друку».

 

Заявка учасника додається окремим файлом.

 

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти подані заявки, якщо їх тематика не відповідає темі конференції, вимогам щодо оформлення тексту тез або відповідному науковому рівню написання та оформлення поданих матеріалів. Редакційна колегія залишає за собою право відбору текстів доповідей до публікації. Рукописи не рецензуються і не повертаються.

За додатковою інформацією звертатися за телефонами: Стратюк Вікторія Іванівна (095-813-73-70), Чебан Вікторія Олександрівна (066-648-06-87).

Заявка на участь у

ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

«НАЦІОНАЛЬНІ КУЛЬТУРИ В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ»

 

Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)

 

Повна назва закладу, у якому працює  чи навчається учасник конференції

 

Посада
Наукова ступінь, вчене звання

 

Тема доповіді

 

Коротка анотація доповіді (до 100 слів)

 

Орієнтовний тематичний напрям у роботі конференції

 

Необхідні технічні засоби

 

Контактні e-mail, телефон, адреса

 

 

Зразок оформлення тексту:

Прізвище, ім’я, по-батькові,

кандидат філософських наук,

доцент кафедри філософії

Київського національного університету

культури і мистецтв

 

НАЗВА ДОПОВІДІ

Текст

Список використаної літератури:

 

Заявка та тези надсилати на адресуkf919@ukr.net

Контакти