Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

Група забезпечення 034 Культурологія

Петрова Ірина Владиславівна – гарант ОНП «Культурологія», доктор культурології, професор, завідувач кафедри івент-менеджменту та індустрії дозвілля Київського національного університету культури і мистецтв.

Керівник НДР «Трансформаційні процеси соціальної культури в Україні» (Реєстраційний номер 0117 U002887); «Культурні індустрії як чинник соціально-економічного розвитку України» (Реєстраційний номер RK0014U003445), «Програмування та проектування в соціально-культурній сфері» (Державний реєстраційний № 0107U008125) та ін. Член робочої групи МОН з розроблення стандартів вищої освіти.

Голова редколегії журналів «Питання культурології» та «Культура і мистецтво в сучасному світі» (КНУКіМ).

Коло наукових інтересів: сучасна культурологія, культурні практики, креативні індустрії, індустрія дозвілля та розваг. Основні навчальні курси: «Історія культурологічної думки», «Концепції сучасної культурології», «Теорія та історія івентів».

Автор численних наукових й науково-методичних праць, серед яких: підручники «Дозвілля в зарубіжних країнах», «Проектування у соціально-культурній сфері», монографія «Дозвілля в теоретичних рефлексіях», співавтор колективних монографій «Сучасна культурологія: актуалізація теоретико-практичних вимірів», «Культуротворчі виміри людини в сучасному універсумі», «Епоха Рісорджіменто в історії та культурі Італії», «Культурно-дозвіллєва діяльність у сучасному світі», «Людина в сучасному цивілізаційному процесі: філософсько-культурологічні та етико-естетичні виміри», «Culture and Art Panorama of Ukraine» та ін.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=MoTrZ3AAAAAJ&hl=ru

ORCID iD:https://orcid.org/0000-0002-8146-9200

Web of Science ResearcherID: N-4884-2019.

Scopus Author Identifier: 57210147512

Безручко Олександр Вікторович – доктор мистецтвознавства, професор.

Член Національної спілки кінематографістів України, Національної спілки письменників України, Національної спілки журналістів України, Міжнародної федерації журналістів (IFJ), академік Української Кіноакадемії.

Головний редактор «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв», Серія: «Аудіовізуальне мистецтво і виробництво».

Член редакційної колегії українських та закордонних наукових журналів: «Вісник Київського міжнародного університету», Серія: «Соціальні комунікації, журналістика, медіакритика, кінотелемистецтво»; «Світ соціальних комунікацій»; «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв», Серія: «Мистецтвознавство», «Культура і мистецтво у сучасному світі», «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв», Серія: «Сценічне мистецтво», «Медыясфера і медыяадукацыю: спецыфіка взаимодейстаия ў сучасным сацыякультурнай прасторы»; «Evropský filozofický a historický diskurz».

Науковий редактор колективних монографій «Невідомий Довженко», «Олександр Довженко: розсекречені документи спецслужб», «Справа-формуляр “Запорожець”: “І я горів у тому вогні…”», «Архівна спадщина Олександра Довженка», «Українська мистецька кіноосвіта», «Вітчизняна кінорежисерська школа: персоналії», «Українські кінематографісти, педагоги: відновлені сторінки життя», «Формуваня кінематографічної школи в Україні», «Творча і мистецько-наставницька діяльність в Україні діячів театру і кіно» (Україна), «Маловідомі сторінки історії кінематографу» (Німеччина) та ін. Автор (самостійно та у співавторстві) підручників та навчальних посібників «Кінотелережисура як навчальна дисципліна та методика її викладання», «Майстерність телевізійного ведучого як навчальна дисципліна та методика її викладання» тощо.

Викладає дисципліни: «Теорія та історія культури», «Культурологія», «Кіномистецтво. Телебачення», «Прикладні соціальні комунікації», «Аналіз творів кіно, телемистецтва».

В якості режисера кіно брав участь у зйомках художніх і документальних фільмів на Національній кіностудії художніх фільмів ім. О.П. Довженка та українських і міжнародних теле- і відеостудіях: «МКК Film Service», Державне аґенство України з питань кіно, «Данафільм продакшн», «Галфільм», «Ваньке», «Internews network» тощо.

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-8360-9388

Web of Science ResearcherID: B-8818-2019

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=EK4XTXYAAAAJ&hl=ru

Scopus Author Identifier: 57219311313

Бойко Людмила Павлівна – кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри філософії та педагогіки, завідувач аспірантурою і докторантурою Київського національного університету культури і мистецтв.

Коло наукових інтересів: сучасні інформаційні процеси та інформаційна культура, методологія наукового пізнання, інноваційні процеси в освіті.

Викладає дисципліни: «Методологія й організація наукових досліджень», «Методика викладання у вищій школі», «Інформаційна культура», «Настановча сесія».

Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&authuser=3&user=XInaccsAAAAJ

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-8809-060X

Бойко Ольга Степанівна – заступник декана факультету хореографічного мистецтва, кандидат мистецтвознавства, доцент.

Коло наукових інтересів: народний танець в системі національної культури, методологія та методи дослідження проблем української танцювальної культури, питання сучасної хореографії та хореографічної освіти в Україні. Викладає дисципліни: «Основи народної хореографії та пластика», «Основи сучасної хореографії та пластика», «Методика виконання народно-сценічного танцю».

Член редколегії журналу «Танцювальні студії: збірник наукових праць»

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=uhCjCoIAAAAJ&hl=ru

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-9347-3832

Бровко Микола Миколайович – доктор філософських наук, професор, професор кафедри івент-менеджменту та індустрії дозвілля Київського національного університету культури і мистецтв.

Член редакційної колегії журналу «Культурологічні студії» (КНУТШ).

Коло наукових інтересів: когнітивно-креативний потенціал української культури, становлення культурологічного знання, людина в сучасному цивілізаційному процесі в контексті філософсько-культурологічних та етико-естетичних вимірів, проблеми активності мистецтва в соціокультурному процесі, мистецтво як естетичний феномен, взаємозв’язки мистецтва і релігії.

Відповідальний редактор колективних монографій «Культура в сучасних трансформаційних процесах», «Людина в сучасному цивілізаційному процесі: філософсько-культурологічні та етико-естетичних виміри», «Культуротворчі виміри людини в сучасному універсумі», автор монографій «Мистецтво як естетичний феномен», «Мистецтво: філософсько-культурологічні виміри».

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=eDnYaDcAAAAJ

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-6352-1976

Гайдукевич Катерина Анатолїївна – кандидат культурології, доцент кафедри івент-менеджменту та індустрії дозвілля Київського національного університету культури і мистецтв.

Членкиня Всеукраїнського жіночого товариства імені Олени Теліги, художній керівник театральної студії «Сузір’я».

Членкиня редакційної колегії журналу «Вісник Маріупольського державного університету». Серія: Філософія, культурологія, соціологія.

Коло наукових інтересів: прикладна культурологія, теорія та історія культури, організація та проведення івентів, режисура та акторська майстерність.

Основні навчальні курси: «Організація та постановка івентів», «Режисура в івентах».

Автор наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Специфіка організації масових художньо-спортивних свят», «Масове свято як соціокультурний феномен», «Видовище та видовищність в сучасній культурі України», співавтор колективної монографії «Масові свята: ретроспектива і перспектива» тощо.

Google Scholar: scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=PAa-QzwAAAAJ&view_op=list_works&authuser=2&sortby=title

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-5972-4693

Scopus Author Identifier: 57210152758

Гоцалюк Алла Анатоліївна – доктор філософських наук, доцент, доцент кафедри івент-менеджменту та індустрії дозвілля Київського національного університету культури і мистецтв.

Коло наукових інтересів: сучасна українська культура, інновації в культурі, національні традиції, декоративно-прикладне мистецтво України.

Основні навчальні курси: «Актуальні проблеми сучасної культурології», «Українознавчі студії та історія української культури».

Автор численних наукових й науково-методичних праць, серед яких: монографія «Неотрадиціоналізм в культурних практиках України» та інші.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=L5TX2s4AAAAJ

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-2120-3232

Scopus Author Identifier: 57218378085

Web of Science ResearcherID: S-5237-2018

Гуменюк Тетяна Костянтинівна – доктор філософських наук, професор проректор з науково-методичної роботи Київського національного університету культури і мистецтв, заслужений працівник освіти України.

Член експертної комісії зі спеціальності 034 – Культурологія Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації  МОН України.

Член редколегії наукових журналів «Питання культурології» та «Культура і мистецтво в сучасному світі».

Коло наукових інтересів: теорія та історія культури, сучасна культурологія, креативні індустрії, міждисциплінарні підходи, що поєднують культурологічно-мистецтвознавчі й філософсько-естетичні знання.  Здійснює наукове керівництво докторськими, кандидатськими та магістерськими дослідженнями.

Автор численних наукових й науково-методичних праць, серед яких:

Scopus:

Gumeniuk T. Problems of Cultural Heritage Preservation in the Context of the Armed Conflict Growth / Gumeniuk T., Trach Y., Tolmach M., Chaikovska O. ; Murayama Y., Velev D., Zlateva P. (Еds.) ; Information Technology in Disaster Risk Reduction. ITDRR 2019 // IFIP Advances in Information and Communication Technology. – 2020. – Vol. 575. – P. 31–44. Springer, Cham.

Gumeniuk T. Entrepreneurship education for the development of international communications of project managers / Gumeniuk T., Anishchenko V., Nikolaevskaya O., Bielialov T., Koba A. // Journal of Entrepreneurship Education. – 2020. – Vol. 23, Iss. 1. https://www.abacademies.org/articles/entrepreneurship-education-for-the-development-of-international-communications-of-project-managers-8991.html.

Gumenyuk T. Entrepreneurship education as a narrative creativity in digital technology coordinates / Gumenyuk T., Bondar I., Horban Y., Karakoz O., Paliychuk A. // Journal of Entrepreneurship Education. – 2020. – Vol. 23, Iss. 1. https://www.abacademies.org/articles/ entrepreneurship-education-as-a-narrative-creativity-in-digital-technology-coordinates-9100.html

Gumenyuk T. Entrepreneurship model for creation of designer competences in the process of professional training / Gumenyuk T., Bondar I., Udris-Borodavko N., Penchuk O. // Journal of Entrepreneurship Education. – 2019. – Vol. 22, Iss. 6. https://www.abacademies.org/ articles/entrepreneurship-model-for-creation-of-designer-competences-in-the-process-of-professional-training-8818.html.

«Культура початку третього тисячоліття: дискурс нового світовідчуття»,  «Postmodemizm ipostimperialnosc – transfbrmacja w krajach bylego ZSRR», «Estetyka w czasach postmodemizmu. Edukacja artystyczna», монографія «Нова чуттєвість «commencement de siecle», «Музична естетика в сучасній гуманітаристиці: життя традиції у просторі (часу) культури», співавторство у  колективній монографії «Культуротворчі виміри людини в сучасному універсумі» Розробник освітніх,  освітньо-наукових програм, паспортів наукових спеціальностей з культурології та мистецтвознавства. Член Спеціалізованої Вченої ради по захисту докторських дисертацій зі спеціальності «Теорія та історія культури». Активний учасник численних міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Google Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=Vtmjb4YAAAAJ

ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0001-9210-6424

Scopus Author Identifier: 57218682701

Кириленко Катерина Михайлівна – доктор педагогічних наук, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії і педагогіки Київського національного університету культури і мистецтв.

Коло наукових інтересів: філософія, філософія культури, інноваційна культура, педагогіка вищої школи. Основні навчальні курси: «Філософія», «Інноваційна культура», «Сучасні методики викладання у вищій школі».

Автор численних наукових й науково-методичних праць, серед яких: навчальні посібники «Філософська абетка», «Філософія: наука і культура», «Історія філософії: культурологічний контент», «Релігієзнавство», «Філософія: основні теми та проблеми», «Людина – це…», монографія «Теоретичні і методичні основи формування інноваційної культури майбутніх культурологів у вищому навчальному закладі», співавтор навчального посібника «Індійська філософія», співавтор науково-методичного посібника «Філософія індійської культури», співавтор словника «Філософія культури», співавтор колективної монографії «Social and cultural imperatives of the modern society development» та ін.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=S5Ts1O4AAAAJ&hl=uk&oi=sra

ORCID iD: orcid.org/0000-0002-3303-3947

Кундеревич Олена Вікторівна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та педагогіки Київського національного університету культури і мистецтв. Член Асоціації прикладної та професійної етики.

Коло наукових інтересів: філософія культури, прикладна та професійна етика, соціальні комунікації, моральні проблеми сучасної культури.

Основні навчальні курси: «Комунікативна культура», «Методологія і організація наукових досліджень», «Методика викладання у вищій школі», «Тренінг з особистісного розвитку».

Автор наукових та науково-методичних праць, серед яких: посібник «Практика PR», підручник «Етика», словник «Філософія культури», колективна монографія «Соціокультурна динаміка українського суспільства», публікації «Інформаційно-комунікаційні механізми впливу на суспільну свідомість: ціннісний аспект», «Professional standards and social responsibility in the field of pr-activity», «Неправда як моральне зло в історії культури» та інші.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=eOdoDlEAAAAJ

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-7248-5033

Ластовський Валерій Васильович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв.

Голова редколегії журналу «Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти» (КНУКіМ).

Голова Всеукраїнського товариства дослідників християнських старожитностей Центрально-Східної Європи (з 2015).

Коло наукових інтересів: історіографія, теорія держави і права, історія міжнародних відносин. Основні навчальні курси: «Теорія держави і права», «Історія та теорія міжнародних відносин», «Державне управління».

Автор численних наукових й науково-методичних праць, серед яких: навчальний посібник «Історія держави і права зарубіжних країн», співавтор колективної монографії «Теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: вчора, сьогодні, завтра», співавтор монографії «Археологія та рання історія Черкас» та ін.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=IpX4kz0AAAAJ&hl=uk&oi=ao

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-8900-5569

Оборська Світлана Валентинівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри івент-менеджменту та індустрії дозвілля Київського національного університету культури і мистецтв.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 26.807.03 КНУКіМ, за спеціальністю 17.00.07 – дизайн.

Відповідальний секретар журналу «Культура і мистецтво в сучасному світі» (КНУКіМ).

Коло наукових інтересів: сучасне мистецтво, арт-технології, арт-менеджмент, дизайн. Основні навчальні курси: «Історія культури», «Історія мистецтв», «Сучасне мистецтво та новітні арт-технології».

Автор численних наукових й науково-методичних праць, зокрема колективної монографії «Культурно-дозвіллєва діяльність у сучасному світі», та ін.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=U54ore4AAAAJ&hl=uk&oi=ao

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-3148-6325

Підлипська Аліна Миколаївна – гарант ОПП «Хореографія», кандидат мистецтвознавства, професор, професор кафедри хореографічного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв.

Керівник НДР «Мистецтво як предмет комплексного дослідження: теорія, історія, практика» (Реєстраційний номер 0118U100122). Член робочої групи МОН з розроблення стандартів вищої освіти.

Заступник головного редактора наукового журналу «Танцювальні студії» (КНУКіМ); член редколегії фахових наукових журналів «Вісник КНУКіМ» та «Культура і мистецтво в сучасному світі» (КНУКіМ).

Коло наукових інтересів: історія та теорія хореографічного мистецтва в Україні та світі, хореографічна педагогіка, критика хореографії. Основні навчальні курси: «Хореологія», «Новітні тенденції в хореографії», «Концептуальні засади та методологія хореографічної освіти», «Основи хореографічної педагогіки».

Автор та співавтор численних наукових й науково-методичних праць, серед яких: наукові статті у фахових виданнях України та виданнях, внесених до наукометричних баз Web of Science, BASE, DOAJ, Ulrich’s Periodicals Directory тa ін., навчальний посібник «Бальна хореографія: теорія, історія, практика», колективна монографія «Social and Cultural Imperatives of the Modern Society Development» та ін.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Nf8wDH8AAAAJ&hl=ru

ORCID iD: orcid.org/0000-0002-7892-337X

Web of Science ResearcherID: M-8936-2019

Поліщук Людмила Олександрівна – декан факультету івент-менеджменту і шоу-бізнесу, кандидат культурології, доцент, доцент кафедри івент-менеджменту та індустрії дозвілля Київського національного університету культури і мистецтв.

Коло наукових інтересів: прикладна культурологія, культурні індустрії, культурні практики, подієва культура, клуби в Україні, перформансна культура. Основні навчальні курси: «Сучасні культурні практики», «Теорія та історія івентів».

Автор наукових і науково-методичних праць, серед яких: співавторство в колективних монографіях  «Культурно-дозвіллєва діяльність у сучасному світі», «Culture and Art Panorama of Ukraine» та ін.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=WbSiKo0AAAAJ&hl=uk&oi=sra

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-4572-7647

Scopus Author Identifier: 57215651323

Проскуріна Марія Олегівна – доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фешн та шоу-бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв.

Керівник НДР «Державне регулювання економічної діяльності в соціокультурному секторі» (Державний реєстраційний № 0118U003925) та ін.

Голова робочої групи МОН з розроблення стандартів вищої освіти (028 – менеджмент соціокультурної діяльності).

Перший заступник голови Ради молодих вчених при Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Експерт Українського культурного фонду за програмами «Н.О.Р.Д.» та «Культурні і креативні індустрії».

Коло наукових інтересів: культурні і креативні індустрії, економіка культури, державна економічна політика, управління мистецькими проектами.

Основні навчальні курси: «Креативні індустрії», «Менеджмент і маркетинг мистецтв», «Продюсування».

Автор численних наукових й науково-методичних праць, серед яких: монографія «Організаційно-економічний механізм культурної індустрії України», співавторство у колективній монографії «Економічний інструментарій державного регулювання культури: Європейський досвід Польщі» та ін.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=H29WpUcAAAAJ

ORСID iD: https://orcid.org/0000-0002-7701-9784

Scopus Author Identifier: 57192719972

Пустовалов Сергій Жановичгарант РНП музеєзнавство, доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри музеєзнавства і експертизи історико-культурних цінностей Київського національного університет культури і мистецтв.

Голова редакційної колегії журналу «Вісник КНУКіМ. Серія: Музеєзнавство, пам’яткознавство».

Коло наукових інтересів: формування музейної експозиції, інтерпретативна археологія доби бронзи, теорія археології, соціальна антропологія.

Член Всеукраїнської асоціації індологів, наукового товариства археології та антропології,  Керамологічного центру.

Автор численних наукових та науково-популярних публікацій, зокрема одноосібних монографій «Соціальний лад катакомбного суспільства Північного Причорномор’я», «Етносоціальна структура ямно-катакомбного суспільства Північного Причорномор’я»; співавтор колективних монографій «Nomadism and Pastoralism in the Circle of Baltic-Pontic Early Agrarion Cultures», «Історія української культури», «The Foundations of Radiocarbon Chronology of Cultures between the Vistula and Dneper» тощо.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=k2fs8JkAAAAJ

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-3026-6224

Трач Юлія Василівна – кандидат педагогічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту Київського національного університету культури і мистецтв.

Голова редколегії наукового журналу «Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері» (КНУКіМ).

Відповідальний секретар редколегії наукового журналу «Інформаційний простір» (КНУКіМ).

Член робочої групи КНУКіМ з виконання проекту «Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens (dComFra)» (598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP) програми Європейського Союзу Еразмус+, напрям КА2 «Розбудова системи вищої освіти»

Коло наукових інтересів: проблематика використання інформаційно-комунікаційних технологій у соціокультурній сфері.

Основні навчальні курси: «Теорія інформаційної діяльності», «Візуальні дослідження та креативні практики», «Розробка ІТ-стратегії та управління ІТ-проектами».

Автор численних наукових та науково-методичних праць, серед яких колективні монографії «Культурно-дозвіллєва діяльність», «Social and cultural imperatives of the modern society development», інші.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=m1Hb0-4AAAAJ&hl=uk

ORCID iD:https://orcid.org/0000-0003-2963-0500

Web of Science ResearcherID: M-8623-2018.

Scopus Author Identifier57217098819

Федотова Оксана Олегівна – доктор історичних наук, ст. науковий співробітник, професор НДІ КНУКіМ. Член вченої ради Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво», дійсний член Української бібліотечної асоціації.

Автор понад 150 наукових і науково-методичних праць, серед яких: статті у фаховій періодиці та розділи у колективних монографіях «Modern culture studies and art history: an experience of Ukraine and EU» (2020), «Традиції та сучасні концепти енциклопедичної справи в Україні» (2018), «Енциклопедичні видання в сучасному інформаційному просторі» (2017) тощо.

Коло наукових інтересів: зародження та еволюція цензури на українських землях; історія радянської політичної цензури; становлення та розвиток цензури друкованих видань в УСРР-УРСР; історія Головліту УРСР; контроль інтелектуальної сфери життя суспільства (бібліотечної, книготорговельної, музейної, театральної, музичної галузей, кіномистецтва, фотомистецтва тощо) за радянських часів; історія бібліотечних спецфондів в УСРР-УРСР; історія Книжкової палати України; сучасні форми обмеження друкованих видань в Україні та світі; історія вітчизняної енциклопедистики, призабуті постаті в історії української культури тощо.

Основні навчальні курси: «Методологія й організація наукових досліджень», «Методика викладання у вищій школі», «Інформаційно-аналітична діяльність», «PR в інформаційній сфері», «Захист інформації», «Технології масового комунікативного впливу».

Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=2TGmj6oAAAAJ&hl=en&citsig=AMD79or8SaLgjOwwZ-AVdCHHqKgdJ2dNqQ

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-5665-8712

Web of Science ResearcherID: P-9544-2019

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року