Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

Матеріали наукових конференцій

Screenshot_7

Правові, управлінські та економічні аспекти трансформації сучасного громадянського суспільства : тези допов. Всеукр. наук. – практ. конф., Київ 25 берез. 2016 р. У 2 ч. Ч. 2 / М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ: Видав. Центр КНУКіМ, 2016. – 499с.(Завантажити)

титулка

Правові, управлінські та економічні аспекти трансформації сучасного громадянського суспільства: Тези допов. Всеукр. наук. – практ. конф., Київ 25 березня 2016 р. У 2 ч. Ч. І / М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ: Видав. Центр КНУКіМ, 2016. – 750 с. (Завантажити)

Обкладинка_МВ_спецвипуск

Україна і світ : Міжнар. наук. – практ. конф., [ Херсон ], 19 квіт. 2016 р. / КНУКіМ, ф-т журналістики і міжнар. відносин, Вища шк. менеджменту в Варшаві, Варшав. гуманіт. шк. ім. Болеслава Пруса // Молодий вчений : наук. журн. – 2016. – № 4.1(31.1). – С.1 – 115. – Спецвипуск. (Завантажити)

1

Становлення сучасного українського суспільства: політичні, управлінські, економічні та правові аспекти: Тези допов. Всеукр. наук.-практ. конф., Київ 27 березня 2015. У 2 ч. Ч. І. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ, нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Видав. Центр КНУКіМ, 2015. – 350 с. (Завантажити)

2222Становлення сучасного українського суспільства: політичні, управлінські, економічні та правові аспекти: Тези допов. Всеукр. наук.-практ. конф., Київ 27 березня 2015. У 2 ч. Ч. ІІ. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ, нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Видав. Центр КНУКіМ, 2015. – 378 с. (Завантажити)

 

Контакти